(1 - 20 of 184)

Pages

document
Vink, R. (author), de Wolff, M. (author), Broerse, A. (author), Heerdink, N. (author), van Sleuwen, B. (author), Kamphuis, M. (author)
Deze richtlijn gaat over kindermishandeling. Kindermishandeling komt nog altijd veel voor in Nederland. Jaarlijks zijn er bijna 119.000 jeugdigen die hiermee te maken hebben (Alink et al, 2011). Er bestaan verschillende vormen van kindermishandeling: lichamelijke en emotionele mishandeling, lichamelijke en emotionele verwaarlozing, seksueel...
report 2016
document
Lanting, C.I. (author), Deurloo, J.A. (author), Wiefferink, K. (author), Uilenburg, N. (author)
Dit document is bedoeld voor JGZ-professionals en beoogt een richtlijn te zijn voor het handelen in hun contacten met individuele kinderen, jongeren en hun ouders/verzorgers. JGZ-professionals zijn jeugdartsen, verpleegkundig specialisten, jeugdverpleegkundigen en doktersassistenten. Daar waar in de richtlijn ‘jeugdarts’ staat, kan ook ...
report 2016
document
Vink, R. (author), de Wolff, M. (author), Broerse, A. (author), Kamphuis, M. (author)
report 2016
document
Rijpstra, A. (author), Schönbeck, Y. (author), Verkerk, P.H. (author)
report 2016
document
Broerse, A. (author)
In 2015 is in opdracht van ZonMw in het kader van de nieuwe JGZ-richtlijn Kindermishandeling een set prestatie-indicatoren ontwikkeld. De indicatoren hebben tot doel om het gebruik en de effecten van de JGZ-richtlijn te kunnen monitoren. Het uitgangspunt bij de ontwikkeling van de indicatoren was de formulering van een beknopte set indicatoren...
report 2015
document
Rijpstra, A. (author), Schönbeck, Y. (author), Verkerk, P.H. (author)
report 2015
document
Kist-van Holthe, J.E. (author), Boere-Boonekamp, M.M. (author), Fleuren, M.A.H. (author), Hafkamp-de Groen, E. (author), Hirasing, R.A. (author), Kamphuis, M. (author), Raat, H. (author)
Voor de invulling van het nieuwe ZonMw-programma Richtlijnen Jeugdgezondheidszorg 2013-2018 heeft ZonMw een programmeringstudie laten uitvoeren die een voorstel doet voor een richtlijnontwikkelagenda voor de komende jaren.
report 2013
document
Alferdinck, J.W.A.M. (author), Kroon, E.C.M. (author), Hogervorst, M.A. (author), van der Horst, A.R.A. (author)
report 2013
document
Prins, S.C.L. (author)
report 2013
document
Prins, S.C.L. (author)
report 2013
document
de Goede, M. (author), van der Horst, A.R.A. (author), Wilmink, I. (author), Taale, H. (author)
report 2013
document
Essens, P.J.M.D. (author), de Vries, T.A. (author)
Voor een beter functionerend spoor moet het spoorsysteem zo ingericht worden dat grote verstoringen (calamiteiten) beter worden voorkomen en sneller verholpen. Het Operationele Controle Centrum Rail (OCCR) vervult hierin sedert oktober 2010 een belangrijke functie. De vraag is echter of die ervaren meerwaarde ook objectief s vast te stellen. We...
report 2013
document
Schultz, S. (author), Paradies, G. (author)
Rapport alleen voor intern gebruik.
report 2013
document
Prins, S.C.L. (author)
report 2013
document
Rodrigues Pereira, R. (author), Rijpstra, A. (author), van Putten, D.M. (author)
report 2013
document
van den Bosch, K. (author), de Hoogh, I.M. (author), Janssen, J.B. (author), Cremers, A.H.M. (author)
The first phase of the ‘ePartner that cares’ project has shown that it is possible to design ePartners in the health care domain, for various users, health problems and health areas. However, the future of the ePartner framework is not limited to health care only. Actors in other domains could also benefit from tailored support, to contribute to...
report 2013
document
van der Horst, A.R.A. (author), Kroon, E.C.M. (author)
report 2013
document
Lai, F. (author), Garcvia, E. (author), Iviglia, A. (author)
This Deliverable details the agreed vehicle fleets and driver recruitment criteria. Across all VMCs, a wide range of vehicle types, engine types, and driver types is planned for the field trials. This will provide necessary data for SP4 and SP5 to investigate the effectiveness of the ecoDriver solutions and scaling up the impact of the ecoDriver...
report 2013
document
Brouwer, A.M. (author)
We here introduce a new experimental paradigm to induce mental stress in a quick and easy way while adhering to ethical standards and controlling for potential confounds resulting from sensory input, body movements and behavior of people involved in conducting the experiment. In our Sing-a-Song Stress Test, participants are presented with...
report 2013
document
Paulissen, R.T. (author), Neerincx, M.A. (author), Cremers, A.H.M. (author), Kranenborg, K. (author)
An ePartner is a personal computer application that helps its user to achieve personal goals such as managing his or her health related behaviors concerning nutrition, exercise and medication. The aim of the first phase of the ‘ePartners that Care’ project is to achieve a general method and framework for the incremental development of such...
report 2013
(1 - 20 of 184)

Pages