(1 - 20 of 83)

Pages

document
TNO Arbeid (author), van de Bovenkamp, J.M. (author), Gallis, H.R. (author), Jongkind, R. (author), Thie, X. (author)
report 2003
document
TNO Arbeid (author), van de Bovenkamp, J.M. (author), Gallis, R. (author), Miedema, E.P. (author)
De beroepsziekte ‘latex allergie' komt steeds meer voor. Op verzoek van de branchebegeleidingscommissie in het kader van het arboconvenant algemene ziekenhuizen heeft TNO Arbeid een analyse gemaakt van de kosten en baten van de invoering van non-latex handschoenen. De analyse van kosten en baten richt zich onder meer op de vraag of de...
report 2003
document
Arentsen, D. (author), Dill, H.M.C.C.F. (author), Gallis, H.R. (author), van der Vorm, J.K.J. (author), TNO Arbeid (author)
report 2004
document
TNO Arbeid (author), Popma, J. (author), Zwanikken, S. (author), Gallis, R. (author), ter Hark, T. (author)
Zowel nationaal als internationaal heeft een aantal ingrijpende gebeurtenissen geleid tot een toegenomen aandacht voor veiligheid in het algemeen en voor arbeidsveiligheid en veiligheidsmanagement in het bijzonder. Het blijvend hoge aantal arbeidsongevallen was voor het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aanleiding om een programma ...
report 2004
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Hiemstra, A.M.F. (author), van Geel, B. (author), Gallis, R. (author), van Berlo, M.P.W. (author), Rasker, P.C. (author), van Luxemburg, M. (author)
Het blijkt in de praktijk dat ongelukken veelal te wijten zijn aan onjuiste procedures, falend onderhoud of slechte communicatie. Naar aanleiding hiervan is in het kader van het Nieuw Initiatief 'Systeem Systeem Innovatie Maatschappelijke Veiligheid' deze methodiek ontwikkeld en getest. Daarbij is een expliciete link gelegd tussen het (dynamisch...
report 2006
document
van der Vorm, J. (author), Gallis, R. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Er vinden regelmatig ongevallen in bedrijven plaats waarbij hulp moet worden verleend. Om de gevolgen van een ongeval of brand te beperken, moet elk bedrijf en iedere organisatie een bedrijfshulpverleningsorganisatie hebben. In dit Arbo-informatieblad worden de wettelijke bepalingen behandeld en worden ook uitgebreide adviezen gegeven over de...
book 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Zwanikken, A.L.J. (author), Jongen, M.J.M. (author), Popma, J.R. (author), Gallis, H.R. (author), Zwetsloot, G.I.J.M. (author)
article 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Zwetsloot, G.I.J.M. (author), Gort, J. (author), Zwanikken, S. (author), Steijger, N. (author), van der Vorm, J. (author), Gallis, R. (author), Starren, A. (author)
article 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Starren, A. (author), Dijkman, A. (author), van der Beek, D. (author), Gallis, R. (author)
Session 05: New work environment. The composition of the labour market is changing due to trends in society such as globalization, the opening of borders and increasing flexibilization in work. Particularly the lower part of the labour market is evolving rapidly, with workers from new EU member states increasingly being engaged to do low-skilled...
conference paper 2008
document
van der Vorm, J. (author), van der Beek, D. (author), Gallis, R. (author), Steijger, N. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Organisaties en technische systemen worden steeds complexer1 en onderling afhankelijk. Snel wisselende omstandigheden in en buiten de eigen organisatie brengen met zich mee dat organisaties zich steeds sneller zullen moeten aanpassen. Dit vraagt om een groot adaptief vermogen en is een uitdaging als het gaat om de gevolgen hiervan voor de...
public lecture 2009
document
Starren, A. (author), Dijkman, A. (author), van der Beek, D. (author), Gallis, R. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
public lecture 2009
document
Gallis, R. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Presentatie gehouden op het NVVK Veiligheidscongres.
public lecture 2009
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), van der Beek, D. (author), Dijkman, A. (author), Gallis, R. (author), Starren, A. (author)
public lecture 2009
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Gallis, R. (author)
Symposium gehouden op 18 sept 2008 gekoppeld aan de oratie van JM Schraagen
public lecture 2009
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Starren, A. (author), Dijkman, A. (author), van der Beek, D. (author), Gallis, R. (author)
Employees with a low level of education are faced with unsafe working conditions more often than their better educated counterparts. At the same time the lower end of the labour market is evolving rapidly, with workers from new EU member states increasingly being taken on to do low-skilled and generally risky work. Existing approaches to...
article 2009
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), van der Vorm, J. (author), Gallis, R. (author)
public lecture 2009
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Gallis, R. (author)
Paper en abstract van het NVVK Veiligheidscongres.
public lecture 2009
document
Roggeveen, V. (author), Gallis, R. (author), Lenderink, B. (author), de Graad, Y. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
article 2010
document
Gallis, R. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
article 2010
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Arentsen, D. (author), van Beek, P.C. (author), Gallis, H.R. (author), van der Vorm, J.K.J. (author), Voshol, P. (author)
book 2010
(1 - 20 of 83)

Pages