(1 - 20 of 1,639)

Pages

document
Schuurs, A. (author), de Kroon, J.C.A. (author), TNO Bouw (author)
"Het enige dat je nog moet doen, is zemen. Voor de rest is het huis klaar." Zo omschrijft projectleider ir. J. de Kroon van TNO Bouw de nieuwe, baanbrekende methode van kozijnen plaatsen. Daarbij gaan de kozijnen er niet als eerste in, maar als sluitstuk. Afge-schilderd, beglaasd en mét hang en sluitwerk. Bij een bungalow in Pijnacker werd de...
article 1999
document
Donkervoort, D.R. (author), de Kroon, J.C.A. (author), Geurts, C.P.W. (author), TNO Bouw en Ondergrond (author)
Vernieuwingen in de bouw hebben traditioneel in hoofdzaak plaats binnen het invloedsgebied van de afzonderlijke partijen: ontwerpers, bouwbedrijven, toeleverende industrie, enz. Om een doorbraak te realiseren is een integrale aanpak noodzakelijk van zowel het bouwproces als de bijbehorende producten. Deze doorbraak zal leiden tot een...
article 2005
document
Geurts, C.P.W. (author)
De toepassing van zonne-energiesystemen op hellende daken neemt een grote vlucht. Niet alleen nieuwe daken worden van zonnepanelen en zonneboilers voorzien, ook op reeds bestaande daken worden zonne-energiesystemen aangebracht. De bevestiging van deze systemen moet zodanig zijn ontworpen dat deze de belastingen als gevolg van het eigen gewicht,...
article 2016
document
Böhms, M. (author), TNO Bouw en Ondergrond (author)
article 2006
document
de Gids, W.F. (author)
In het kader van het Internationale Energie Agent-schap (IEA) werkt Nederland samen met zeven an-dere landen aan zo objectief mogelijke, eenvoudige toetsingsmethoden voor toepassing van ventilatie-systemen in de woningbouw. Energiebesparing in de woningbouw is dus de aanleiding, maar tegelij-kertijd wordt aandacht besteed aan allerlei andere...
article 1997
document
Geurts, C.P.W. (author), TNO Bouw en Ondergrond (author)
De TGB Belastingen, specificeert de belastingen op gebouwen, waaronder windbelasting. De TGB serie zal op termijn worden vervangen door Eurocodes. Dit zal onder andere voor de windbelastingsberekeningen gevolgen hebben. Dit is het zesde en laatste artikel in een reeks waarin de belangrijkste aspecten in de nieuwe Eurocode voor windbelasting...
article 2006
document
van der Klugt, L.J.A.R. (author)
Als vorstbestand te boek staande geglazuurde tegels, blijken bij toepas-sing op buitenisolatie soms toch vorstschade te vertonen. Die schade is meestal niet verhaalbaar, omdat de oorzaak niet altijd ondubbelzinnig kan worden aangetoond. De tegels voldoen immers - aan de Europese norm. Juridisch gezien is er dan ook geen sprake van een...
article 1996
document
Geurts, C.P.W. (author), TNO Bouw en Ondergrond (author)
TNO en Stichting de Metselfabriek hebben een nieuw bouwproces ontwikkeld: steigerloos bouwen met geprefabriceerde, gevelsluitende baksteen buitenspouwbladen. Inmiddels wordt in Lith een proef gedaan met de bouw van drie woningen
article 2005
document
den Ouden, H.P.L. (author), Instituut voor Gezondheidstechniek TNO (author)
article 1972
document
van den Eijk, J. (author), Instituut voor gezondheidstechniek TNO (author)
article 1960
document
Argyroudis, S.A. (author), Fotopoulou, S. (author), Karafagka, S. (author), Pitilakis, K. (author), Selva, J. (author), Salzano, E. (author), Basco, A. (author), Crowley, H. (author), Rodrigues, D. (author), Matos, J.P. (author), Schleiss, A.J. (author), Courage, W. (author), Reinders, J. (author), Cheng, Y. (author), Akkar, S. (author), Uckan, E. (author), Erdik, M. (author), Giardini, D. (author), Mignan, A. (author)
Recent natural disasters that seriously affected critical infrastructure (CI) with significant socio-economic losses and impact revealed the need for the development of reliable methodologies for vulnerability and risk assessment. In this paper, a risk-based multi-level stress test method that has been recently proposed, aimed at enhancing...
article 2020
document
Dekker, R. (author), van der Meer, F.P. (author), Maljaars, J. (author), Sluys, L.J. (author)
Structures are subjected to cyclic loads that can vary in direction and magnitude, causing constant amplitude mode I simulations to be too simplistic. This study presents a new approach for fatigue crack propagation in ductile materials that can capture mixed-mode loading and overloading. The extended finite element method is used to deal with...
article 2019
document
Geurts, C.P.W. (author)
In deze rubriek lat SteilDak markante personen van binnen en buiten sw hellende dakenbranche aan het woord. De insteek is om de visie en de persoon achter de visie voor het voetlicht te brengen
article 2019
document
van Hees, R.P.J. (author), Veiga, R. (author), Slizkova, Z. (author)
The paper addresses the consolidation of
article 2017
document
Traversari, A.A.L. (author)
Tijdens het Symposium Operatiekamers door Stichting Trainingen Infectie Preventie over de concept Richtlijn Luchtbehandeling in Operatiekamers en Behandelkamers in 2019 waren er zeer kritische geluiden te horen over bovengenoemde conceptrichtlijn. Volgens de richtlijn, die is opgesteld door de Federatie Medisch Specialisten, kan de...
article 2019
document
Geurts, C.P.W. (author)
Delft - Begin jaren '90 werd de huidige Nederlandse regelgeving voor de berekening van constructies vastgesteld. Dit heeft geleid tot een reeks van normbladen, de zogeheten TGB-serie. In deze normenreeks is in NEN 6702 voor het aspect windbelasting het concept van de lokale windbelasting opgenomen. Voor bevestiging van dakbedekkingen is NEN 6707...
article 2003
document
Rots, J.G. (author), TNO Bouw (author)
Het concept van een segmentele boortunnel is eenvoudig en charmant. Prefab-segmenten van een bepaalde vorm worden onderling verbonden via voegen en geordend in een bepaald verband. Gangbaar is het gebruik van gekromde rechthoekige segmenten, geplaatst in halfsteensverband met doorgaande ringvoegen en verspringen-de langsvoegen
article 1998
document
Steenbergen, R.D.J.M. (author), Geurts, C.P.W. (author), van Bentum, C.A. (author), TNO Bouw en Ondergrond (author)
Extreme climatic events lead to loads on buildings and civil engineering works. Changes in climate will have an effect on the design loads. This paper presents an investigation into the relevance of the climate change scenarios with respect to the loads on buildings by wind, precipitation and temperature. Possible consequences to building codes...
article 2009
document
van Foeken, R.J. (author), Pluimgraaff, D.J.M.H. (author), de Vos, J. (author)
Na installatie van palen voor de fundering van een gebouw wordt de eis gesteld dat het draagvermogen van de paal en de stijfheid voldoende zijn. Internationaal wordt veel meer aandacht besteed aan de controle van draagvermogen van een funderingspaal dan in Nederland. In Nederland beperken wij ons tot grondonderzoek, de ontwerpnormen en het...
article 2000
document
van der Sluis, S.M. (author), TNO Bouw en Ondergrond (author)
article 2009
(1 - 20 of 1,639)

Pages