(181 - 200 of 206)

Pages

document
Blonk, R.W.B. (author), van Twuijver, M.W. (author), van de Ven, H.A. (author), Hazelzet, A.M. (author)
Beknopt onderzoek naar de wetenschappelijke literatuur over de effectiviteit van re-integratie in het gemeentelijk domein van werk en inkomen.
report 2015
document
Dorenbosch, L. (author)
Senioren werken in deeltijd, zodat werkloze jongeren ervaring opdoen. Dat is het principe van het generatie-pact, de VUT 2.0. Sympathiek of te gek voor woorden?
article 2015
document
Koopmans, L. (author), de Korte, E. (author)
Het Nieuwe Werken (HNW) krijgt al jaren veel aandacht in binnen- en buitenland. In het algemeen wordt verondersteld dat HNW leidt tot meer gezonde, vitale en productieve medewerkers. Er is echter weinig tot geen wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de invloed van HNW op werkprestatie. In deze studie is gekeken naar het effect van een...
article 2015
document
de Korte, E. (author)
Aan de Hogeschool van Amsterdam heb ik Ergotherapie gestudeerd en aansluitend heb ik een paar jaar als Ergotherapeut gewerkt. Dat combineerde ik met een studie Bewegingswetenschappen aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, afstudeerrichting Arbeid. Na afronding daarvan ben ik bij TNO gaan werken. Later dit jaar rond ik mijn PhD in Industrial...
article 2015
document
Oeij, P.R.A. (author), Vaas, S. (author), Verbiest, S. (author), van der Ven, H.A. (author)
report 2015
document
Akkermans, J. (author), Brenninkmeijer, V. (author), Blonk, R.W.B. (author)
This article provides an overview of our research on the well-being and career development of young employees who are about to make, or have recently made, the transition from school to work. We discuss our findings with regard to the job characteristics that are important for enabling young adults to perform well, and with regard to the career...
article 2015
document
Dorenbosch, L. (author)
Nu de economie weer opkrabbelt, hebben organisaties de neiging vooruit te kijken. Maar HR moet nu juist terugblikken. De eindafrekening van de crisis komt nog.
article 2015
document
Dorenbosch, L. (author)
Veel hr-afdelingen baseren zich voor opleiding en ontwikkeling nog op de 70/20/10-regel. Ten onrechte. Het wetenschappelijk fundament is uiterst zwak.
article 2015
document
Gründemann, R.W.M. (author), Keijzer, L.E. (author), Sanders, J.M.A.F. (author), van der Torre, W. (author)
Op verzoek van het ministerie OCW heeft TNO in twee bedrijfstakken, de hightech sector en de zorg, gekeken hoe bedrijven en instellingen actief en succesvol de kennis en vaardigheden van hun medewerkers up-to-date houden in een turbulente omgeving. Voor dit verkennende onderzoek zijn interviews uitgevoerd met medewerkers van ASML, KMWE en Norma...
report 2015
document
Hiemstra-van Mastrigt, S. (author)
This thesis provides new knowledge on how to design comfortable passenger seats and provides recommendations for design and research. Although the first studies on passenger seat comfort appeared already 40 years ago, the activities and context have changed since then. In this thesis, relationships have been mapped out between activities ...
doctoral thesis 2015
document
Verbiest, S. (author), van der Torre, W. (author), Schous, F. (author), van der. Ven, H. (author), Osinga, D. (author), Kott, S. (author), Preenen, P. (author), Putnik, K. (author), Goudswaard, A. (author)
report 2015
document
Hazelzet, A. (author), Blonk, R. (author)
Op 1 januari 2015 is een baanbrekende verandering ingeluid voor mensen die een opstap nodig hebben naar de arbeidsmarkt. Vanaf die datum is de Participatiewet van kracht. Doel van die wet is meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te krijgen. Dat vergt een gesmeerde en effectieve samenwerking van gemeenten, bedrijven en cliënten: de...
report 2015
document
Sanders, J. (author), Keijzer, L. (author)
HR zoekt naar wegen om mensen gezond en productief te laten doorwerken. Een van die wegen is vitaal vakmanschap. Hoe doet de Sociale Verzekeringsbank dat?
article 2015
document
Hazelzet, A.M. (author), van der Torre, W. (author)
Door de Participatiewet neemt de druk op gemeenten toe om te laten zien welke resultaten zij bereiken. Alle aandacht moet uitgaan naar het benutten van talenten van mensen die langs de kant staan van de arbeidsmarkt (www.divosa.nl). Dit stelt hoge eisen aan het ‘vakmanschap’ van de klantmanagers, nu en in de toekomst. De veranderingen in het...
report 2015
document
Knitel, K. (author), van Eck, J. (author), Bosch, T. (author), de Looze, M.P. (author)
Rugklachten zijn, na griep of verkoudheid, de tweede belangrijkste reden om te verzuimen en daarmee verantwoordelijk voor 15% van de verzuimdagen in Nederland. Ergonomische en organisatorische maatregelen kunnen deze risicofactoren verminderen. Ideaal zou een hulpmiddel zijn dat fysieke belasting op de rug vermindert en tevens flexibel is,...
article 2015
document
van Zevenbergen, R. (author), van Andel, T. (author), Widlak, A. (author), Sigaloff, S. (author), Oeij, P. (author), Smout, J. (author), Stet, A. (author), van den Torre, W. (author), Popma, M. (author)
De afgelopen vier jaar hebben het minsterie van BZK, Kennisland, Kafkabrigade en TNO hard gewerkt aan Slimmernetwerk. Dit netwerk, van inmiddels ruim 4300 mensen op LinkedIn, was de thuisbasis voor een serie experimenten met ‘innovatie van onderop’ en interbestuurlijke samenwerking binnen de publieke sector. Inmiddels is op 29 januari een eerste...
article 2015
document
Benders, J. (author), Dhondt, S. (author), van Hootegem, G. (author)
De invloed van nieuwe technologie op de factor arbeid is een permanent actueel thema waarvoor al eerder in TvA aandacht is gevraagd (Batenburg et al., 2002). Vanaf het najaar van 2014 krijgt dit thema weer veel aandacht in de media, dit keer naar aanleiding van het working paper The future of employment; How susceptible are jobs to...
article 2015
document
Oude Vrielink, H. (author), Hulshof, C. (author), Doornbusch, J. (author), Everaert, E. (author), Krause, F. (author), Marinus, E. (author), Vermeij, M.D. (author), Lebbink, M. (author), Bruinvels, D. (author)
Treinmachinisten en buschauffeurs hebben alle reden aandacht te vragen voor trillingen n hun werk. Want lichaamstrillingen worden gezien als een belangrijke factor bij het ontstaan van rugklachten. De nieuwe multidisciplinaire richtlijn geef duidelijkheid. Vakmedia
article 2015
document
Hijmans, A. (author), Kooi, J. (author), van den Tweel, H. (author), Goudswaard, A. (author), Groen, S. (author), de Leede, J. (author), Vos, P. (author)
Als het gaat om het organiseren van arbeid, roept ploegendienst een collectief beeld op: een ploeg van werknemers die zorgvuldig qua functie en aantal is samengesteld en aan het eind van zijn dienst het werk overgeeft aan een net zo zorgvuldig samengestelde andere ploeg. Ook binnen traditionele ploegendiensten ruimte bestaat voor individueel...
book 2015
document
Goudswaard, A. (author)
Hoe kunnen bedrijven het vakmanschap van werkenden stimuleren en daarmee hun flexibiliteit en innovatievermogen verhogen? Hoe kunnen overheden, onderwijsinstellingen en ondernemers in de regio samenwerken voor een innovatieve regio, waarbij niemand aan de kant staat? Hoe kunnen nieuwe arbeidsverhoudingen er voor zorgen dat bedrijven en regio...
public lecture 2015
(181 - 200 of 206)

Pages