(141 - 160 of 206)

Pages

document
Stolk, A. (author), Vaas, S. (author)
Nou, dat is nogal wat. Toen ik studeerde onderkende de psychologie drie levensfasen. De kindfase van leren en opvoeden, de loopbaanfase en het pensioen of de uitrustfase. Die driedeling is nogal veranderd. Door de langere levensverwachting, stijging van het pensioeninkomen en verbetering van de gezondheidszorg ziet het beeld van de pensioenfase...
article 2016
document
Entrepreneurship and Innovation in Organizations and Societies: Ecosystems, Workplace and Social innovation, Social quality: international summer school 18-23 July 2016.
book 2016
document
Bosch, T. (author), van Eck, J. (author), Knitel, K. (author), de Looze, M.P. (author)
Exoskeletons may form a new strategy to reduce the risk of developing low back pain in stressful jobs. In the present study we examined the potential of a so-called passive exoskeleton on muscle activity, discomfort and endurance time in prolonged forward-bended working postures.Eighteen subjects performed two tasks: a simulated assembly task...
article 2016
document
Entrepreneurship and Innovation in Organizations and Societies: Ecosystems, Workplace and Social innovation, Social quality: international summer school 18-23 July 2016.
book 2016
document
Groenesteijn, L. (author), Commissaris, D.A.C.M. (author), van den Berg-Zwetsloot, M. (author), Hiemstra-Van Mastrigt, S. (author)
BACKGROUND: Working in an office environment is characterised by physical inactivity and sedentary behaviour. This behaviour contributes to several health risks in the long run. Dynamic workstations which allow people to combine desk activities with physical activity, may contribute to prevention of these health risks. OBJECTIVE: A dynamic...
article 2016
document
Sanders, J.M.A.S. (author)
Sustainable employability has recently become a topical issue in HR literature. Two major developments are responsible for this increased attention. The first is contextual change, requiring businesses to adapt to faster changing markets, causing rapid shifts in the demand for labour and skills. These shifts have severe consequences for the...
doctoral thesis 2016
document
Oeij, P.R.A. (author), Dhondt, S. (author), Žiauberyte-Jakštiene, R. (author), Corral, A. (author), Totterdill, P. (author)
Based on a 51-case study research in 10 EU Member States this article demonstrates the implementation of workplace innovation. Why do companies apply workplace innovation and what different strategies can be discerned? How do these companies implement workplace innovation interventions and who are involved in that process? Finally, what types of...
article 2016
document
Verbiest, S.E. (author), Koopmans, L. (author), van Dam, L.M.C. (author), van de Ven, H.A. (author), Goudswaard, A. (author)
In opdracht van de sociale partners Afval & Milieubedrijven heeft TNO de flexibele schil van de sector in kaart gebracht. Wat is de omvang van de flexibele schil, van welke verschillende typen flexibele contracten maken bedrijven in de sector gebruik en met welke redenen? De uitkomsten zijn gebenchmarkt met cijfers van de WEA. Daarnaast zijn...
report 2016
document
de Looze, M. (author), de Jong, T. (author)
Door robotisering verandert de werkinhoud en de arbeidsbelasting van veel beroepen. Hoe kan HR hierop anticiperen? Over mensgericht robotiseren.
article 2016
document
de Looze, M.P. (author), Krause, F. (author), van Dijk, W. (author)
Exoskeletten zijn hot. Bijna dagelijks verschijnen nieuwe artikelen in de pers en filmpjes op YouTube, onder andere over exoskeletten als oplossing voor lichamelijk zwaar werk. Hoe ver staat het nu met de ontwikkeling van deze exoskeletten? Gaan ze de werknemer straks echt helpen bij het verrichten van lichamelijk zwaar werk?www.humanfactors.nl
article 2016
document
Bosch, T. (author), de Korte, E. (author)
Robots zijn hot en de technologische ontwikkelingen gaan zeer snel. Het vakgebied Human Factors speelt een grote rol bij het realiseren van een goede interactie tussen mens en robot voor verschillende vormen van robotisering. www.humanfactors.nl
article 2016
document
Verouden, M. (author), Verbiest, S. (author)
Ploegendiensten kunnen flink belastend zijn. Om de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers te vergroten, experimenteerde Forbo met een nieuw rooster. Met succes.
article 2016
document
Dirven, H.J. (author), van der Torre, W. (author)
Zzp'ers ervaren minder werkdruk en hebben minder vaak burn-outklachten dan werknemers. Dat blijkt uit een gezamenlijke studie van onderzoeksbureau TNO en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Ruim zeven procent van de zelfstandigen zonder personeel voelt zich ten minste enkele keren per maand opgebrand door het werk. Onder werknemers is...
article 2016
document
van der Torre, W. (author), Dirven, H.J. (author)
Zelfstandig ondernemers zonder personeel zijn positiever over hun eigen duurzame inzetbaarheid dan werknemers. Ze vinden vaker dat ze goed functioneren en willen later met pensioen. Daarnaast ervaren ze minder werkdruk, hebben ze minder vaak burn-outklachten, zijn ze meer bevlogen en vinden ze hun werk gevarieerder. Wel doen zelfstandig...
article 2016
document
Offereins, A. (author), ten Have, K. (author)
De ouderenzorg in Nederland maakt al enkele jaren een ingrijpende transitie door als gevolg van de vergrijzing en de financiële crisis (SER, 2008; Helderman e.a. 2013; Van Dalen e.a. 2010; Sociaal Cultureel Planbureau, 2013). Er is door zorgorganisaties hard gewerkt aan vernieuwing en verandering. De veranderaanpak van zorgorganisaties...
article 2016
document
Koopmans, L. (author), Damen, N. (author), Wagner, C. (author)
public lecture 2016
document
Totterdill, P. (author), Dhondt, S. (author), Boermans, S. (author)
Therefore we decided to answer the main question related to workplace innovation: “how can we actually do it?” This short guide will give you practical knowledge, inspire you with great case studies, help you to assess current practice in your organisation, suggest pathways to change, and signpost you towards further sources of information and...
book 2016
document
Goudswaard, A. (author)
Dé flexwerker bestaat niet. Er is veel diversiteit tussen werknemers met verschillende typen flexibele contracten, bijvoorbeeld op het gebied van autonomie, werkstress en burn-out klachten, weten we uit cijfers van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) en Zelfstandigen Enquête Arbeid (WEA) van TNO en CBS. Met name uitzendkrachten en...
other 2016
document
Schoone, M. (author)
Bij de zorg voor mensen met een chronisch ziekte zijn vaak veel verschillende zorgverleners betrokken. De patient heeft veel inzicht in het eigen ziekteproces en is vaak goed in staat tot zelfmanagement. Technologie is daarbij ondersteunend. Hiervoor is een scala aan apps, monitoringapparatuur en ICT voor communicatie op de markt. Het...
article 2016
document
Dorenbosch, L. (author)
Oudere werknemers wisselen weinig van baan, maar hebben wel steeds vaker twee banen. In tien jaar tijd is het aantal zogenaamde ‘multi-jobbers’ van 55 jaar en ouder zelfs verdubbeld. Toch weten we nog weinig over de motieven voor het combineren van meerdere banen. TNO onderzocht de aantrekkingskracht van een tweede baan in loondienst of als...
article 2016
(141 - 160 of 206)

Pages