(11,541 - 11,560 of 11,639)

Pages

Onderzoeksresultaten bij langlevenden longitudinale data
Onderzoeksresultaten bij langlevenden longitudinale data
Local energy distributions for alpha-particles of different energies in relation to the evaluation of critical sizes and energy requirements involved in the induction of damage in mammalian cells
Local energy distributions for alpha-particles of different energies in relation to the evaluation of critical sizes and energy requirements involved in the induction of damage in mammalian cells
Concluding remarks. Biological aspects
Concluding remarks. Biological aspects
Azone-fluctuation line element describing colour discrimination
Azone-fluctuation line element describing colour discrimination
Influence of ageing of the active population on health and health care in the Netherlands
Influence of ageing of the active population on health and health care in the Netherlands
Klimaatinstallaties; praktijkproblemen opgelost? Gebundelde lezingen van de 1e TVVL-TNO dag
Klimaatinstallaties; praktijkproblemen opgelost? Gebundelde lezingen van de 1e TVVL-TNO dag
Rheology in elucidating functionality in breadmaking
Rheology in elucidating functionality in breadmaking
3rd (International) TNO Conference on New Commercial Technical Developments
3rd (International) TNO Conference on New Commercial Technical Developments: Interaction of Marketing and Research & Development in the Chemical Industry, Rotterdam, Nederland, 26-27 February 1970
Toxische stoffen en bijnierschorshormonen
Toxische stoffen en bijnierschorshormonen: onderzoek naar de invloed van langdurige blootstelling aan toxische stoffen op de steroiduitscheiding bij de mens
A simple coherent optical correlator
A simple coherent optical correlator
The influence of some side mirror parameters on the decisions of drivers
The influence of some side mirror parameters on the decisions of drivers
Vlees: inleidingen gehouden ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van de Researchgroep voor Vlees en Vleeswaren TNO, Zeist, 24 april 1969
Vlees: inleidingen gehouden ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van de Researchgroep voor Vlees en Vleeswaren TNO, Zeist, 24 april 1969
Tertiary treatment with oxidation ditches
Tertiary treatment with oxidation ditches
DOC/BOD relationships for sewage and industrial wastes
DOC/BOD relationships for sewage and industrial wastes
Problems in operation of oxidation ditches
Problems in operation of oxidation ditches
The oxidation ditch
The oxidation ditch: principle, results and applications
A zone-fluctuation line element describing colour discrimination (Summary)
A zone-fluctuation line element describing colour discrimination (Summary)
Gezichtsscherpte, contrastgevoeligheid en de zenuwbedrading van het netvlies
Gezichtsscherpte, contrastgevoeligheid en de zenuwbedrading van het netvlies
Nederlandse Vereniging voor Microbiologie ; symposium theorie, praktijk, gebruik en misbruik van desinfectantia
Nederlandse Vereniging voor Microbiologie ; symposium theorie, praktijk, gebruik en misbruik van desinfectantia
Micro-elektronica
Micro-elektronica
(11,541 - 11,560 of 11,639)

Pages