(81 - 100 of 443)

Pages

document
Simons, M. (author), Hildebrandt, V. (author)
Ondanks de crisis lijkt het percentage bedrijven dat iets doet op het gebied van bewegen rdelijk stabiel gebleven. Fitnessactiviteiten zijn nog altijd het meest populair. Om meer medewerkers aan te spreken zouden bedrijven hun aanbod van beweegactiviteiten liefs moeten verbreden. Vakmedia
article 2013
document
de Wind, A. (author), Ybema, J.F. (author), van der Beek, A.J. (author)
Een longitudinale studie met een follow-up van één jaar oudere werknemers laat zien dat psychosociale werkkenmerken van invloed zijn op vervroegde uitstroom uit werk via arbeidsongeschiktheid, werkeloosheid en vroegpensioen. Fysieke belasting heeft geen invloed op deze routes van vervroegde uitstroom uit werk
article 2013
document
Hooftman, W. (author), Klein Hesselink, J. (author), Verbiest, S. (author), van der Klauw, M. (author), Starren, A. (author), van der Beek, D. (author)
report 2013
document
Houtman, I. (author), Steenbeek, R. (author), van Zwieten, M. (author), Andriessen, S. (author)
De gezondheid van de werknemer of het feit dat die werknemer verzuimt bepaalt in de grote mate of een werkgever een werknemer aanneemt of behoudt. Met name bij psychische klachten neemt men een werknemer liever niet of behoudt men hem niet. Het hebben van een goed CV (bij aannemen) of het goed functioneren van de werknemer (bij behoud)...
report 2013
document
Beudeker, D.A. (author), Rink, F.A. (author), Ellemers, N. (author), Blonk, R.W.B. (author)
In this research we focus on the self-regulation strategies (promotion and prevention focus) that leaders use to influence followers. We propose that both self-regulation strategies are necessary for leaders in addressing followers. However, each self-regulation strategy is useful to enhance different work behaviors in employees. These...
article 2013
document
Rijken, E. (author), Steenbeek, R. (author)
report 2013
document
van Dongen, J.M. (author), Tompa, E. (author), Clune, L. (author), Sarnocinska-Hart, A. (author), Bongers, P.M. (author), van Tulder, M.W. (author), van der Beek, A.J. (author), van Wier, M.F. (author)
Background: Continued improvements in occupational health can only be ensured if decisions regarding the implementation and continuation of occupational health and safety interventions (OHS interventions) are based on the best available evidence. To ensure that this is the case, scientific evidence should meet the needs of decision-makers. As a...
article 2013
document
Reeuwijk, K.G. (author), de Wind, A. (author), Westerman, M.J. (author), Ybema, J.F. (author), van der Beek, A.J. (author), Geuskens, G.A. (author)
Background: Due to the aging of the population and subsequent higher pressure on public finances, there is a need for employees in many European countries to extend their working lives. One way in which this can be achieved is by employees refraining from retiring early. Factors predicting early retirement have been identified in quantitative...
article 2013
document
Buijs, P. (author)
Al decennia wordt in LHV- en NHG-documenten het belang onderstreept, dat huisartsen aandacht besteden aan ‘werk’ en daarover afstemmen met bedrijfsartsen. In praktijk gebeurt dat echter weinig, terwijl huisartsen juist een prima positie hebben voor vroegsignalering en -interventie, omdat de meeste werkenden met gezondheidsproblemen eerst hén...
article 2013
document
Dorenbosch, L. (author), Bakker, A.B. (author), Demerouti, E. (author), van Dam, K. (author)
This special issue pays attention to a relatively new research topic in work and organizational psychology: job crafting. Job crafting refers to the modifications employees apply to their jobs in order to better fit this job to their needs and abilities. In this introductory article, we first explain the most important characteristics of job...
article 2013
document
van Wijk, E.B. (author), Verbiest, S.E. (author), Preenen, P.T.Y. (author)
In dit onderzoek is onderzocht wat het potentieel is van het concept ontwikkel(loop)banen om de inzetbaarheid van langdurig uitzendkrachten fase A/1-2 zonder startkwalificatie te vergroten. Onderzoek laat zien dat ontwikkeling ook kan plaatsvinden door het uitvoeren van zoge-naamde leerrijke taken. In verschillende leerrijke taken kunnen...
report 2013
document
Fermin, B.M.F. (author), Boneschansker, O.V. (author), Giesen, F.B.M. (author), Hazelzet, A.M. (author), Muller, B. (author)
Voor dit onderzoek zijn succesvolle en niet-succesvolle cases geselecteerd van plaatsingen van bijstandsgerechtigden bij twee intergemeentelijke sociale diensten. Onder succesvolle cases verstaan we de overgang van een plaatsing met stimuleringsmaatregelen naar een reguliere arbeidsovereenkomst. De werkgevers, klantmanagers en cliënten uit deze...
report 2013
document
Oeij, P.R.A. (author), van der Torre, W. (author), Maes, M. (author), van Andel, T. (author), Hof, J. (author), van der Meulen, L. (author), Vaas, F. (author), ten Have, K. (author)
report 2013
document
Dhondt, S. (author)
report 2013
document
Strijk, J.E. (author), Proper, K.I. (author), van Mechelen, W. (author), van der Beek, A.J. (author)
Objective A worksite lifestyle intervention aiming to improve lifestyle behaviors could be an effective tool to keep older workers vital, and thereby prolong their labor participation. This study evaluates the effectiveness of such an intervention on vitality, work engagement, productivity and sick leave. Methods In a randomized controlled trial...
article 2013
document
Hazelzet, A.M. (author), Keijzer, L. (author), Stubbé, H. (author)
Eindrapport van de derde fase ELI-co. Uitgevoerd van januari – december 2012.
report 2013
document
de Jong, T. (author), Geuskens, G. (author), Jansen, Y. (author), Douwes, M. (author)
Sommige werknemers hebben niet alleen een hoge fysieke belasting tijdens het werk, maar ook een ongunstige psychosociale arbeidsbelasting. Er is relatief weinig bekend over of en hoe de fysieke en psychosociale arbeidsbelasting met elkaar interacteren. Is het effect van een gecombineerde hoge fysieke en hoge psychosociale belasting groter dan de...
report 2013
document
van Wijk, E. (author), van Emmerik, M. (author)
Dit is de formele rapportage van fase 1 van deelonderzoek 2 in het PROreact Onderzoeksprogramma ‘Versterking van de professionaliteit in de re-integratiedienstverlening’. Het programma bestaat uit twee deelonderzoeken die in samenhang met elkaar worden uitgevoerd en elk uit twee fasen bestaan. In deelonderzoek 1 ligt de focus op re...
report 2013
document
Drupsteen, L. (author), Groeneweg, J. (author), Zwetsloot, G.I.J.M. (author)
Many incidents have occurred because organisations have failed to learn from lessons of the past. This means that there is room for improvement in the way organisations analyse incidents, generate measures to remedy identified weaknesses and prevent reoccurrence: the learning from incidents process. To improve that process, it is necessary to...
article 2013
document
Huijs, J.J.J.M. (author), Liebregts, W. (author), Brouwer, P. (author), Blonk, R.W.B. (author), Luijters, K. (author), Andriessen, S. (author)
TNO heeft in het kader van het kennisinvesteringsprogramma en met medefinanciering vanuit Stichting Instituut Gak een onderzoek uitgevoerd naar de effectiviteit van re-integratie. Het doel van dit project was de voorspellers van een succesvolle uitstroom naar werk of scholing te onderzoeken bij mensen met een bijstandsuitkering. Hierbij is niet...
report 2013
(81 - 100 of 443)

Pages