(81 - 100 of 733)

Pages

document
Geurts, C.P.W. (author), Bronkhorst, A.J. (author)
De aanwezigheid van een hoog gebouw in de nabijheid van een ander gebouw beïnvloedt de windstroming. Dit effect wordt interferentie genoemd. Het kan leiden tot verhoging of verlaging van de windbelasting op gebouwgevels.
article 2019
document
Nijland, T.G. (author), Dubelaar, C.W. (author)
article 2019
document
Nijland, T.G. (author), Dubelaar, C.W. (author)
article 2019
document
Manders, W. (author), Maljaars, J. (author), Belin, B. (author), Lukic, M. (author)
The strength and stability of aluminium structures are expected to be determined with formulas from the design standards for aluminium structures. In Europe, the latter are represented by Eurocode 9. In case structural components are made of hollow sections, widely used in the aluminium built environment, Eurocode 9 does not provide design rules...
article 2019
document
Erich, S.J.F. (author)
Dankzij de ontwikkeling van gekleurde coatings die de energie in onzichtbaar licht benutten zijn esthetisch verantwoorde zonnecollectoren mogelijk gevonden. Het geveloppervlak kan nu ook voor warmteopwekking gebruikt worden, zonder lelijke zwarte collectoren.
article 2019
document
Traversari, A.A.L. (author)
article 2019
document
Talib, I. (author), Bronkhorst, A.J. (author)
Demping is een belangrijke parameter in de analyse van het trillingsgedrag van hoogbouw. Met een beter begrip van demping kunnen modellen worden ontwikkeld waarmee het trillingsgedrag nauwkeuriger kan worden voorspeld. Met een nieuwe analysetechniek, genaamd Energie Flux Analyse (EFA) of energiestroomanalyse, kan de dempingsbijdrage van zowel de...
article 2019
document
Dieteren, G.G.A. (author), Borsje, H. (author)
Op 27 mei 2017 is de in aanbouw zijnde parkeergarage P1 op Eindhoven Airport gedeeltelijk ingestort. Om de oorzaak van deze instorting te achterhalen, heeft Eindhoven Airport aan TNO opdracht gegeven voor een onderzoek. Ten behoeve van dit onderzoek heeft TNO gebruikgemaakt van de methodiek van forensic engineering.
article 2019
document
Spinazzè, A. (author), Campagnolo, D. (author), Cattaneo, A. (author), Urso, P. (author), Sakellaris, I.A. (author), Saraga, D.E. (author), Mandin, C. (author), Canha, N. (author), Mabilia, R. (author), Perreca, E. (author), Mihucz, V.G. (author), Szigeti, T. (author), Ventura, G. (author), de Oliveira Fernandes, E. (author), de Kluizenaar, Y. (author), Cornelissen, E. (author), Hänninen, O. (author), Carrer, P. (author), Wolkoff, P. (author), Cavallo, D.M. (author), Bartzis, J.G. (author)
The aim of this study was to identify determinants of aldehyde and volatile organic compound (VOC) indoor air concentrations in a sample of more than 140 office rooms, in the framework of the European OFFICAIR research project. A large field campaign was performed, which included (a) the air sampling of aldehydes and VOCs in 37 newly built or...
article 2019
document
de Rooij, M.R. (author)
This summer, all over Europe, record temperatures have been measured. From my own country, the Netherlands, the people working at the various meteorology organisations never imagined that the temperature in more than half the country would reach above 40°C. And yet it did! Another example that the climate is changing
article 2019
document
Nijland, T.G. (author), Dubelaar, C.W. (author)
article 2019
document
Geurts, C.P.W. (author), Bronkhorst, A.J. (author)
De windbelasting is een cruciale ontwerpparameter bij het ontwerp van hoogbouw. Enerzijds omdat de wind op grotere hoogte harder waait en anderzijds omdat gebouwen gevoeliger worden voor trillingen naarmate ze hoger en slanker worden. Wind kan zelfs leiden tot opslingering (resonantie) van de constructie en tot problemen leiden met comfort....
article 2019
document
Nijland, T.G. (author), Dubelaar, C.W. (author)
article 2019
document
Granneman, S.J. (author), Lubelli, B.A. (author), van Hees, R.P.J. (author)
Weathering of porous building materials caused by the crystallization of soluble salts is a ubiquitous problem in the built cultural heritage. Especially lime-based mortars are susceptible to salt decay, due to both their bimodal pore size distribution and low mechanical strength. The addition of crystallization modifiers to mortars during...
article 2019
document
Nijland, T.G. (author)
Natuursteen is voor veel doeleinden gebruikt, maar in de tot de achtste eeuw teruggaande Santa Prassede in Rome staat een relikwie dat tot één van de opmerkelijkste behoort: de Colonna della flagellazione, oftewel de zuil waaraan Christus gegeseld zou zijn voor zijn kruisiging. De zuil is gemaakt van een in Rome niet veel toegepaste steen,...
article 2019
document
Borsje, H. (author)
Gelukkig gebeurt het zelden, maar soms stort een constructie in. In zylke gevallen wordt een beroep gedaan op de expertise van forensische ingenieurs. Als ware detectives achterhalen zij de mogelijke oorzaken. Maar ook het voorkomen van schade aan gebouwen door bijvoorbeeld een terroristische aanslag behoort tot het werkveld van TNO-specialisten
article 2019
document
Geurts, C.P.W. (author), Bronkhorst, A.J. (author)
De normen voor windbelasting op gebouwen geven vooral waarden voor gebouwen met rechthoekige plattegronden. Meer en meer gebouwen, hoogbouw in het bijzonder, zijn echter vaak anders van vorm. Denk daarbij aan gebouwen met ronde gevels, openingen in gebouwen of gebouwen waarbij de plattegrond over de hoogte verloopt. De windbelasting op de...
article 2019
document
Wijte, S. (author), Dieteren, G.G.A. (author)
Resultaten van onderzoek naar het gedrag van breedplaatvloeren zijn recent bekend geworden. Het onderzoek heeft geresulteerd in rekenregels die gebruikt kunnen worden voor de beoordeling van bestaande breedplaatvloeren waarbij sprake is van primaire krachtsafdracht over een doorsnede ter plaatse van de naad tussen twee breedplaten. Dit artikel...
article 2019
document
Leonetti, D. (author), Maljaars, J. (author), Snijder, H.H. (author)
Before bolts were invented, hot-riveting was employed as technological process to produce built-up structural members of steel structures. Nowadays, these structures being still in service and susceptible to fatigue failure,they need to be assessed for their remaining service life. To estimate the fatigue life distribution of riveted connections...
article 2019
document
Nijland, T.G. (author), Dubelaar, C.W. (author)
article 2019
(81 - 100 of 733)

Pages