(721 - 740 of 744)

Pages

document
Scholten, N.P.M. (author)
Voor veel bepalingsmethoden, definities van begrippen en voor sommige eisen verwijst het Bouwbe sluit naar 43 normen. Het vraagt dan enige zelfbeheersing om niet direct zo'n norm te raadplegen, maar eerst de nieuwste versie van één van de acht ministeriële regelingen. Alleen dan is duidelijk welke normteksten zijn aangewezen ofjuist zijn...
article 1995
document
Scholten, N.P.M. (author)
Ondanks het grote aantal artikelen, cursussen en seminars bestaan er nog de nodige misverstanden rond de energieprestatienormering (EPN). Dat blijkt uit de grote aantallen vragen die TNO Bouw berei ken. Een uitgebreide behandeling volgt later, maar nu alvast een oplossing voor enkele knelpunten voordat de EPN per 15 december officieel in het...
article 1995
document
Steenhuis, C.M. (author), Gresnigt, A.M. (author), Weynand, K. (author)
In de praktijk worden verbindingen meestal beschouwd als stijf of scharnierend. Het werkelijke gedrag ligt echtervaak tussen deze extremen in en het wordt aangeduid als flexibel. Voor het berekenen van flexibele verbindingen met de computer is een volledige beschrijving van de geometrie van de verbindingen nodig. Tijdens het voorontwerp zijn...
article 1995
document
van Gorp, L. (author), de Haan, T. (author)
Het inzettenlvan lasrobots kan voor de staalbouw interessante voordelen opleveren, zo blijkt uit het Eureka project CIMsteel. Dit proefproject richtte zich op de specifieke kenmerken van de produktie bij een staalconstructiebedrijf: kleine series, grote toleranties, grote verschillen in produktafmetingen en slechte bereikbaarheid van de lassen....
article 1995
document
Kool, H.D.M. (author), 't Hart, H. (author)
TNO heeft een rekenmethode ontwikkeld voor gevelfunda ties. Met deze methode kan de gevelfundatie voor elke kas op maat worden bepaald, dus ook voor moderne kassen met afwijkende maten. Met alle mogelijke invloedsfactoren is rekening gehouden. Kas én fundering voldoen dan aan de norm NEN 3859. Per 1 juli gaat Hagelunie de methode gebruiken bij...
article 1995
document
van der Pluijm, R. (author)
In de periode 1989-1993 is een nationaal onderzoeksprogramma 'Constructief metsel· werk' uitgevoerd [1], dat ondermeer heeft geleid tot het verschijnen van CUR-rapport 172 'Constructief metselwerk, een experimenteel/numerieke basis voor praktische reken re· gels' [2]. Een van de doelstellingen van het programma was het bepalen van materiaal...
article 1995
document
van der Pluijm, R. (author)
In dit artikel in de serie over het nationaal onderzoeksprogramma 'Constructief Metsel· werk''1i wordt ingegaan op de experimentele bepaling vanhet gedrag van voegen onder afschuiving. Zowel de vervormingen als de sterkte onder invloed van een varierende nor maaldrukspanning komen aan de orde. In eerdere bijdragen in deze serie is ingegaan op...
article 1995
document
Wijte, S.N.M. (author), Hordijk, D.A. (author), den Boer, G.P.L. (author)
De sterke opkomst van de computer zal niemand zijn ontgaan. Bij vele activiteiten is de in zet van computers bijna niet meer weg te denken. Ook bij het ontwerpproces voor con structies wordt steeds meer gebruik gemaakt van rekenprogramma's. Daarmee wordt de vraag: 'Hoe kan worden gecontroleerd of de programma's goed werken (volgens de nor men)?'...
article 1995
document
Dingjan, C.B.M. (author), Kickken, J.A.M. (author), van der Velden, A. (author), Verhorst, M.G.R. (author)
Per 1 juli 1996 zullen Europese normen voor plaatmaterialen gelden. Het Nederlands Normalisatie-instituut zal deze uitgeven als Nederlandse normen (NEN-EN), ter vervanging van de bestaande Nederlandse normen. Deze voldoet daarmee aan haar verplichting aan CEN (Comité Européen de Normalisation), waarvan het NNI en de nationale normalisatie...
article 1995
document
Middendorp, P. (author), Middeldorp, P.M. (author)
Het Automatisch Kalender Apparaat registreert gegevens waarmee het hei proces over de hele inheidiepte gecontroleerd kan worden. Hiermee is een objectieve kwaliteitscontrole mogelijk voor het heien van een funderingspaal
article 1995
document
van de Kuilen, J.W.G. (author)
Met het van kracht worden van het Bouwbesluit is bouwend Nederland voorzien van een veelomvattend document. Ook voor toepassing van het constructiemateriaal hout zijn de voorschriften gewijzigd, waarbij vele voors en tegens de revue inmiddels zijn gepasseerd. Ir. J-W.G. van de Kuilen van TNO Bouw/TU Delft maakt de balans op.
article 1995
document
van der Wal, J.F. (author), Moons, A.A.M. (author), Hoofdgroep Maatschappelijke Technologie TNO (author)
article 1986
document
Phaff, J.C. (author), Hoofdgroep Maatschappelijke Technologie TNO (author)
article 1986
document
van Dijk, H.A.L. (author), Technisch Physische Dienst TNO - TH (author)
article 1981
document
van Dijk, H.A.L. (author), Technisch Physische Dienst TNO - TH (author)
article 1981
document
Willigers, L.H.J. (author), Instituut voor Milieuhygiëne en Gezondheidstechniek TNO (author)
article 1975
document
Feitsma, B. (author), Instituut voor Gezondheidstechniek TNO (author)
Bij het ontwerpen van ramen in de gevel van een gebouw dient men zich te bezinnen op de functies, die men het raam wil laten vervullen. Van geval tot geval zullen daarbij de voordelen en nadelen tegen elkaar moeten worden afgewogen. Verschillende invloeden zullen moeten worden bestudeerd. Vooral de invloed van de zonnestraling op het...
article 1972
document
Willigers, L.H.J. (author), Instituut voor Gezondheidstechniek TNO (author)
In het artikel "Geluidlekken bij de aansluiting van de vloer/ gevel", verschenen in 1971 in het Vloerennummer van het tijdschrift "Bouwwereld", werd opgemerkt dat nog te veel bewoners klagen over geluidhinder veroorzaakt door hun buren. In de meeste gevallen is dit het gevolg van een onvoldoende geluidisolatie tussen de woningen. Dit geldt niet...
article 1972
document
Instituut voor Gezondheidstechniek TNO (author), Feitsma, B. (author)
article 1969
document
Instituut voor Gezondheidstechniek TNO (author), Feitsma, B. (author)
article 1967
(721 - 740 of 744)

Pages