(681 - 700 of 700)

Pages

document
de Gids, W.F. (author), Phaff, J.C. (author), TNO Bouw en Ondergrond (author)
De toe- en afvoervoorzieningen zijn veelal te klein gedimensioneerd en niet goed op elkaar afgestemd. Ze worden ook vaak verkeerd gebruikt, waardoor tochtklachten ontstaan. En andere openingen beïnvloeden de ventilatie. Met enige aandacht zijn deze meest voorkomende problemen bij natuurlijke ventilatie van kleine kantoorgebouwen goed op te...
article 1995
document
TNO Bouw, Binnenmilieu, bouwfysica en installaties (author), van der Wal, J.F. (author), Klaassen, R. (author), Moons, A.M.M. (author), Walpot, J.I. (author)
Tabaksrook bevat enkele honderden chemische verbindingen, zowel in de deeltjes-als in de gasfase. In vertrekken waar wordt gerookt kunnen niet-rokers hinder en irritatie ondervinden door onvrijwillige bloot-stelling aan tabaksrook. Bestaande richtlijnen voor ventilatie van woningen en kantoren zijn onvoldoende om een goede luchtkwaliteit te...
article 1995
document
van der Linden, M.L.R. (author), van de Kuilen, J.W.G. (author)
In the Netherlands, sheet pile walls are widely used to protect waterways. In total, 2400 km of these sheet pile walls are made of timber. The most common timber species for this purpose is azobé (Lophira alata) which allows a maximum depth of about 8 metres. Timber sheet pile walls consist of boards coupled along their edges by a tongue and...
article 1995
document
van Hees, R.P.J. (author), Naldini, S. (author)
The system deals with visible (or directly deducible presence of) damage to brick masonry, mainly caused by natura! agents or environmental circumstances: mechanica! and statie damaging mechanisms are considered only as long as they can lead to types of damage which are similar to those induced by the above mentioned sources (e.g. a crack can be...
article 1995
document
Stark, J.W.B. (author)
De huidige Nederlandse normen voor het vervaardigen van staalconstructies NEN 2008 (VVSB) en NEN 2009 (VVSG) worden binnen afzienbare tijd vervangen door de Europese voomorm ENV 1090. Het eerste deel van deze norm. met 'algemene regels en regels voor gebouwen' is in februari 1995 door de Europese normcommissie met algemene stemmen aanvaard. Dit...
article 1995
document
TNO Bouw, Centrum bouwonderzoek (author), Pernot, C.E.E. (author)
Door het Centrum Bouwonderzoek TNO-TUE is aan de hand van computersimulaties onderzocht of dit bijzondere koelsysteem voldoende koelvermogen heeft. In dit artikel zal een globaal beeld worden gegeven van deze studie. Voor de berekeningen is het nodig om van het gebouw een invoermodel te maken dat geschikt is voor het simulatie-programma. Dit...
article 1995
document
TNO Bouw, Binnenmilieu, bouwfysica en installaties (author), Cox, C.W.J. (author)
Klimatisering en ventilatie van bedrijfsruimten is gewenst c. q. noodzakelijk om de vereiste temperatuui; vochtigheid, luchtsnel-heid en luchtkwaliteit te realiseren. Criteria voor deze condities komen voort uit de eisen gesteld aan de arbeidsomstandigheden (Arbo-wet) en eventuele eisen verband houdend met produkt en proces (z- ()ab bijvoorbeeld...
article 1995
document
van der Wal, J.F. (author), Moons, A.A.M. (author), Hoofdgroep Maatschappelijke Technologie TNO (author)
article 1986
document
Phaff, J.C. (author), Hoofdgroep Maatschappelijke Technologie TNO (author)
article 1986
document
van Dijk, H.A.L. (author), Technisch Physische Dienst TNO - TH (author)
article 1981
document
van Dijk, H.A.L. (author), Technisch Physische Dienst TNO - TH (author)
article 1981
document
Willigers, L.H.J. (author), Instituut voor Milieuhygiëne en Gezondheidstechniek TNO (author)
article 1975
document
Feitsma, B. (author), Instituut voor Gezondheidstechniek TNO (author)
Bij het ontwerpen van ramen in de gevel van een gebouw dient men zich te bezinnen op de functies, die men het raam wil laten vervullen. Van geval tot geval zullen daarbij de voordelen en nadelen tegen elkaar moeten worden afgewogen. Verschillende invloeden zullen moeten worden bestudeerd. Vooral de invloed van de zonnestraling op het...
article 1972
document
Willigers, L.H.J. (author), Instituut voor Gezondheidstechniek TNO (author)
In het artikel "Geluidlekken bij de aansluiting van de vloer/ gevel", verschenen in 1971 in het Vloerennummer van het tijdschrift "Bouwwereld", werd opgemerkt dat nog te veel bewoners klagen over geluidhinder veroorzaakt door hun buren. In de meeste gevallen is dit het gevolg van een onvoldoende geluidisolatie tussen de woningen. Dit geldt niet...
article 1972
document
Instituut voor Gezondheidstechniek TNO (author), Feitsma, B. (author)
article 1969
document
Instituut voor Gezondheidstechniek TNO (author), Feitsma, B. (author)
article 1967
document
Instituut voor Gezondheidstechniek TNO (author), van Ierland, J. (author), van der Linden, A.F.C. (author)
article 1966
document
Centraal laboratorium TNO (author), Hazeu, W. (author)
article 1966
document
van den Eijk, J. (author), Instituut voor gezondheidstechniek TNO (author)
article 1960
document
Afdeling Gezondheidstechniek TNO (author), Bitter, C. (author)
article 1957
(681 - 700 of 700)

Pages