(61 - 80 of 597)

Pages

document
Sanders, J. (author), Dorenbosch, L. (author), Blonk, R. (author)
This contribution aims to provide a framework for viewing the fragility of employability and potentially fruitful routes for making employability more sustainable. A second goal, is to inspire readers with examples from the Netherlands, to create and test promising interventions, so that a broad set of effective interventions becomes available...
bookPart 2015
document
Smulders, P.G.W. (author)
Nieuwe processen en technologieën worden in Europa vaker ingevoerd op de werkplekken waar fysieke arbeidsbelasting hoog is. Het zijn echter vooral de werkplekken waar hogeropgeleiden complexe taken uitvoeren, die onderhevig blijken aan techno-logische verandering. Dit betreft met name beroepen waar het computergebruik intensief is, zoals in de...
article 2015
document
van den Heuvel, S. (author), de Wind, A. (author)
bookPart 2015
document
Dorenbosch, L. (author)
Grote hr-plannen zijn als langeafstandsschoten. Leuk bedacht, maar zelden effectief. Over de wet van Weick : de kracht van de kleine overwinningen.
article 2015
document
Remoundou, K. (author), Brennana, M. (author), Sacchettini, G. (author), Panzone, L. (author), Butler-Ellis, M.C. (author), Capri, E. (author), Charistou, A. (author), Chaideftou, E. (author), Gerritsen-Ebben, M.G. (author), Machera, K. (author), Spanoghe, P. (author), Glass, R. (author), Marchis, A. (author), Doanngoc, K. (author), Hart, A. (author), Frewer, L.J. (author)
The EU Directive on the sustainable use of pesticides (EU128/2009/EC) requires European Member States to develop training activities targeting occupational exposure to pesticides, and communication material aimed at residents and bystanders. Risk perceptions, knowledge and attitudes associated with passive and occupational exposure to pesticide...
article 2015
document
van den Heuvel, S. (author), de Wind, A. (author), Beudeker, D.A. (author), Oude Mulders, J. (author)
book 2015
document
de Korte, E.M. (author)
public lecture 2015
document
Preenen, P.T.Y. (author), Verbiest, S. (author), van Vianen, A. (author), van Wijk, E. (author)
Purpose. The purpose of this paper is to develop and investigate the idea that self-profiling and career control by temporary agency workers (TAWs) in low-skill jobs are positively related to informal learning and that this relationship is mediated by job challenge. Design/methodology/approach. An online survey study was conducted among 722 TAWs...
article 2015
document
Hendriksen, I. (author), Bernaards, C. (author), Douwes, M. (author)
Op 24 november verzorgde TNO een masterclass ‘sedentair gedrag’ voor zo’n 30 HR- en arboprofessionals. Doel van de middag was om deelnemers te inspireren en van elkaar te leren. De deelnemers werden geïnformeerd over de gezondheidsrisico’s van langdurig zitten en kregen aanbevelingen voor gezond zitgedrag. Vervolgens deelde men ervaringen met...
public lecture 2015
document
Bekkers, M.B.M. (author), Koppes, L.L.J. (author), Rodenburg, W. (author), van Steeg, H. (author), Proper, K.I. (author)
Objective: To prospectively study the association of night and shift work with weight change and lifestyle behaviors. Methods: Workers participating in the Netherlands Working Conditions Cohort Study (2008 and 2009) (N = 5951) reported night and shift work, weight and height. Groups included stable night or shift work, from day work to night or...
article 2015
document
De arbeidssituatie van de Nederlandse beroepsbevolking verandert voortdurend. In het programma Monitoring van Arbeid onderzoekt TNO deze veranderingen en de gevolgen ervan voor de productiviteit, innovatiekracht, gezondheid en duurzame inzetbaarheid van werkend Nederland. Op basis van 9 jaar NEA zijn 10 opvallende trends in arbeid middels een...
other 2015
document
Verneau, M. (author), van der Kamp, J. (author), Savelsbergh, G.J. (author), de Looze, M.P. (author)
We assessed the effects of aging in the transfer of motor learning in a sequential manual assembly task that is representative for real working conditions. On two different days, young (18-30years) and middle-aged adults (50-65years) practiced to build two products that consisted of the same six components but which had to be assembled in a...
article 2015
document
Wagenaar, A.F. (author), Kompier, M.A.J. (author), Houtman, I.L.D. (author), van den Bossche, S.N.J. (author), Taris, T.E. (author)
Many workers have been dismissed in the past few years, either becoming unemployed or finding re-employment. The current study examined whether dismissal and its follow-up for the employee (re-employment versus unemployment) could be predicted from workers’ employment contract and age, and their health status, work ability, work performance,...
article 2015
document
van Laethem, M. (author), Beckers, D.G.J. (author), Kompier, M.A.J. (author), Kecklund, G. (author), van den Bossche, S.N.J. (author), Geurts, S.A.E. (author)
Objective In this longitudinal two-wave study, bidirectional relations between work-related stress and sleep quality were examined. Moreover, it was investigated whether perseverative cognition is a potential underlying mechanism in this association, related to both work-related stress and sleep quality. Methods A randomly selected sample of...
article 2015
document
Houtman, I.L.D. (author), de Vroome, E. (author)
bookPart 2015
document
Een beetje stress. Veel werk. Hoge spanning. De barometer van de werkdruk is een onbetrouwbaar leesinstrument. Want wanneer is ‘veel’ eigenlijk te veel? En wanneer vormen alle ‘beetjes’ samen een structureel probleem? Deze bundel brengt een moeilijk te grijpen kwestie in kaart. Dat is heel belangrijk, want het voorkomen van burn-out en het...
book 2015
document
Sanders, J. (author), Keijzer, L. (author)
HR zoekt naar wegen om mensen gezond en productief te laten doorwerken. Een van die wegen is vitaal vakmanschap. Hoe doet de Sociale Verzekeringsbank dat?
article 2015
document
Sanders, J. (author)
Het Ministerie van SZW heeft een Programma Zelfregulering Gezond en Veilig werken waarin branches en bedrijven worden gestimuleerd om zelf met het thema aan de slag te gaan. Op 11 november was in dat kader een bijeenkomst georganiseerd, waarin de veranderende arbeidsmarkt centraal stond. Hoe kan gezond en veilig werken worden geborgd bij...
other 2015
document
Blatter, B. (author), Dorenbosch, L. (author), Keijzer, L. (author)
Vlaanderen kent de Monitor Werkbaar Werk als informatiebron over de kwaliteit van werk voor de Vlaamse Regering, sociale partners, werkgevers en andere arbeidsmarktpartijen. Nederland kent sinds 2010 een soortgelijk instrument: het Dashboard Duurzame Inzetbaarheid. In deze bijdrage zetten we het beleidsmodel uiteen en de daaraan gekoppelde data...
article 2015
document
Chkalova, K. (author), Goudswaard, A. (author), Sanders, J. (author), Smits, W. (author)
In Nederland is het aandeel werknemers met een tijdelijk contract de laatste tien jaar sneller gegroeid dan in de meeste andere Europese landen. Nederland staat nu in de top drie van landen in de EU-15, achter Spanje en Portugal. Binnen Nederland zijn er echter aanzienlijke regionale verschillen in flexibele arbeid. Deze verschillen hangen samen...
book 2015
(61 - 80 of 597)

Pages