(61 - 80 of 443)

Pages

document
Dorenbosch, L. (author)
bookPart 2013
document
Zwetsloot, G.I.J.M. (author), Aaltonen, M. (author), Wybo, J.L. (author), Saari, J. (author), Kines, P. (author), op de Beeck, R. (author)
This discussion paper is written out of a concern. We noticed that many companies with a good safety reputation have adopted a zero accident vision, yet there is very little scientific research in this field. The zero accident vision addresses the accidents causing deaths and severe injuries among company staff. In Finland, where more than 280...
article 2013
document
Klein Hesselink, J. (author), Smulders, P.G.W. (author), Geurts, S. (author)
bookPart 2013
document
Zwetsloot, G.I.J.M. (author)
article 2013
document
van Eijk, V. (author), Drupsteen, L. (author), Teirlinck, C. (author)
Ons hoofddoel is zorgveiligheid vergroten. Beter leren van beschikbare MIP-incidentinformatie is hiervoor noodzakelijk. Beter leren begint met het scheppen van orde in de bestaande incidentmeldingen, bijvoorbeeld door het gebruik van Storybuilder voor het identificeren van generieke oorzaken.
article 2013
document
van Scheppingen, A.R. (author), de Vroome, E.M.M. (author), ten Have, K.C.J.M. (author), Bos, E.H. (author), Zwetsloot, G.I.J.M. (author), van Mechelen, W. (author)
OBJECTIVE: To examine the associations between organizational (bonding, bridging, and linking) social capital, employees' health, and employees' performance. METHODS: Linear regression on cross-sectional data among 718 employees in two Dutch companies. RESULTS: Organizational social capital was significantly associated with perceived health (β =...
article 2013
document
Oeij, P. (author), van der Torre, W. (author), Vaas, S. (author)
We willen weten of publieke organisaties beter kunnen presteren. Door een ‘businesscase’ op te stellen, waarbij een huidige en toekomstige situatie worden vergeleken, is logisch te beredeneren hoe productief processen zijn en of een interventie daarin verbetering brengt. Het doel hiervan is om beargumenteerde besluiten te kunnen nemen over...
bookPart 2013
document
Burford, E.M. (author), Botter, J. (author), Commissaris, D. (author), Könemann, R. (author), Hiemstra-Van Mastrigt, S. (author), Ellegast, R.P. (author)
The effect of different workstations, conventional and dynamic, on different types of performance measures for several different office and computer based task was investigated in this research paper. The two dynamic workstations assessed were the Lifespan Treadmill Desk and the RightAngle LifeBalance Station, and the two conventional...
conference paper 2013
document
Boeckhout, C.I. (author), Terwoert, J. (author)
book 2013
document
Starren, A. (author), Hornikx, J. (author), Luijters, K. (author)
De arbeidsmarkt is in de laatste jaren steeds internationaler geworden. Dit leidt steeds meer tot multiculturele teams van werknemers met diverse culturele achtergronden. Heeft dit gevolgen voor de arbeidsveiligheid? Wat zouden goede maatregelen zijn negatieve gevolgen te voorkomen? Diverse rapporten hebben aangegeven dat er verschillen zijn in...
article 2013
document
Verweij, L.M. (author), Proper, K.I. (author), Weel, A.N.H. (author), Hulshof, C.T.J. (author), van Mechelen, W. (author)
Objective This study aims to evaluate the effectiveness of a draft occupational health guideline, aimed at preventing weight gain, on employees' body weight-related outcomes, cardiovascular disease (CVD) risk factors, and quality of life. Methods In a cluster randomized controlled trial including 16 occupational physicians (OP) and 523 employees...
article 2013
document
van Kampen, J. (author), van der Beek, F.A. (author), Groenweg, J. (author)
Organisaties zoeken naar manieren om inzicht te krijgen in de veiligheidstoestand in hun bedrijf om, wanneer dat nodig is, extra maatregelen te nemen en om de effectiviteit van interventies te kunnen meten. Het meten van veiligheid, gezondheid en milieu is echter niet eenvoudig. In een vragenlijstonderzoek bij leden van de NVVK is uitgezocht...
article 2013
document
Uijt de Haag, P. (author), Bellamy, L.J. (author), Burdorf, A. (author), Heerderik, D.J.J. (author), Manuel, H.J. (author), Pronk, A. (author), Tielemans, E. (author)
Werknemers kunnen op hun werk blootgesteld worden aan verschillende risico’s, zoals blootstelling aan schadelijke stoffen, fysieke belasting en ongevallen. De risico’s van deze verschillende blootstellingen worden tot nu toe onafhankelijk van elkaar berekend en beoordeeld. In een haalbaarheidstudie is voor enkele beroepen in de bouwnijverheid...
article 2013
document
Gallis, R. (author), van Straalen, IJ.J. (author)
Brandveiligheid (in Nederland) lijkt op een hoog niveau te staan. Als we dieper kijken zien we dat er nog veel te verbeteren is. Het huidige model is aan het eind van zijn levensduur gekomen. Het nieuwe denken kenmerkt zich door: de omslag van normdenken naar risicodenken, van een zuilgerichte benadering (bouw, techniek, organisatie) naar een...
article 2013
document
Drupsteen, L. (author), Groeneweg, J. (author), Zwetsloot, G.I.J.M. (author)
Leren van incidenten is voor veel organisatie een belangrijk onderwerp. Wanneer organisaties lessen trekken uit ervaringen en de lessen gebruiken om te verbeteren kunnen negatieve gebeurtenissen- zoals ongevallen - worden voorkomen. Dit artikel beschrijft dat organisaties beter en efficiënter kunnen leren, door de omgevingsfactoren die de...
article 2013
document
Schelvis, R.M.C. (author), Oude Hengel, K.M. (author), Wiezer, N.M. (author), Blatter, B.M. (author), van Genabeek, J.A.G.M. (author), Bohlmeijer, E.T. (author), van der Beek, A.J. (author)
In the educational sector job demands have intensified, while job resources remained the same. A prolonged disbalance between demands and resources contributes to lowered vitality and heightened need for recovery, eventually resulting in burnout, sickness absence and retention problems. Until now stress management interventions in education...
article 2013
document
Leijten, F.R.M. (author), van den Heuvel, S.G. (author), Ybema, J.F. (author), Robroek, S.J.W. (author), Burdorf, A. (author)
Objectives The aim of this study was to (i) assess how common chronic health problems and work-related factors predict sickness absence and (ii) explore whether work-related factors modify the effects of health problems on sickness absence. Methods A one-year longitudinal study was conducted among employed persons aged 45-64 years from the Study...
article 2013
document
Oude Hengel, K.M. (author), Blatter, B.M. (author), van der Molen, H.F. (author), Bongers, P.M. (author), van der Beek, A.J. (author)
Objective This study aimed to investigate the effectiveness of a prevention program on work ability, health, and sick leave targeted at construction worksites. Methods A total of 15 departments (N=297 workers) from 6 construction companies participated in this cluster randomized controlled trial and were randomly allocated to the intervention (8...
article 2013
document
van Scheppingen, A. (author), Bos, E. (author), Jansen, Y. (author), Oude Hengel, K.M. (author), Starren, A. (author), ten Have, K. (author), Zwetsloot, G. (author)
Het evalueren van complexe interventies of innovaties is per definitie zelf ook complex. In complexe interventies is er doorgaans geen sprake van lineaire oorzaak en gevolg stappen. De interventie en (aspecten in) de context interacteren en lopen in elkaar over. Zij worden gezien als ‘interveniërende loops’. Steeds duidelijker wordt dat de...
report 2013
document
Sanders, J. (author), Jetten, A. (author), Dhondt, S. (author), Geuskens, G. (author), Keijzer, L. (author), Liebregts, W. (author)
In de komende decennia zal de vergrijzing van de beroepsbevolking verstrekkende gevolgen hebben op de arbeidsmarkt en op de organisaties in Nederland. Hoewel de huidige econo-mische recessie dit proces vertraagt, voorspelt het Nederlandse CPB (Centraal Planbureau) dat de demografische veranderingen uiteindelijk het arbeidsaanbod negatief zullen...
report 2013
(61 - 80 of 443)

Pages