(52,721 - 52,740 of 52,756)

Pages

document
Vezelinstituut TNO (author), Selling, H.J. (author)
report 1944
document
Zwikker, N.P. (author), TNO Laboratorium Poortlandlaan (author)
other 1943
document
Smit, R. (author), Hannewijk, J. (author)
De pH is een begrip, dat de laatste jaren in wasscherijkringen veel opgang heeft gemaakt; men spreekt van de pH van soda, metasilicaat enz. en in de literatuur wordt dikwijls aangegeven, dat men het beste kan wasschen bij pH 10,7, terwijl anderen alleen verklaren, dat de pH boven of beneden een bepaalde waarde moet liggen. Het is dus wel van...
other 1943
document
den Herder, J.P. (author), Vezelinsituut TNO (author)
report 1943
document
Ghijsen, J.J. (author), Vezelinstituut TNO (author)
report 1943
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author), Verlinde, J.D. (author)
book 1943
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author), Sian Gwan, O. (author)
book 1943
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author), Gorter, E. (author)
book 1943
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author), Bijlmer, L. (author)
book 1943
document
Nederlandse Organisatie voor Toegepast-Natuurwetenschappelijk Onderzoek (author), Kruyt, H.R. (author)
article 1943
document
Instituut voor toegepast biologisch onderzoek in de natuur (author), Noordam, D. (author), van der Vaart-de Vlieger, S.H. (author)
report 1943
document
Wasscher, J. (author), Instituut voor toegepast biologisch onderzoek in de natuur (author), CO ITBON (author)
other 1942
document
Gedurende de periode 1 Juli - 1 October 1942 werden door het Proefstation 70 rapporten betreffende onderzoek van bechadigd waschgoed uitgebracht. De beschadigingen, waarop deze rapporten betrekking hadden, kunnen als volgt worden geclassificeerd. Beschadiging door een scherp of puntig voorwerp, plaatselijke chemische aantasting van het weefsel...
other 1942
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO Instituut voor Praeventieve Geneeskunde (author), Vening Meinesz, F.A. (author), Bierens de Haan, J.A. (author)
Verzameld en uitgegeven door: De werkgemeenschap van wetenschappelijke organisaties in Nederland.
book 1942
document
Physisch Laboratorium TNO (author), von Weiler, J.L.W.C. (author)
article 1942
document
Centrale organisatie TNO (author), Kruyt, H.R. (author)
conference paper 1942
document
Nederlands instituut voor praeventieve geneeskunde TNO (author)
other 1941
document
Kruyt, H.R. (author)
public lecture 1941
document
Nederlands instituut voor praeventieve gezondheidszorg TNO Instituut voor Praeventieve geneeskunde (author), Bijl, J.P. (author), Rijkers, D.K. (author)
book 1941
document
Glaser, F. (author), Cohen, J.A. (author), Medisch Biologisch Laboratorium TNO (author)
conference paper 1940
(52,721 - 52,740 of 52,756)

Pages