(52,521 - 52,540 of 52,570)

Pages

document
Dooper, R. (author), Centraal instituut voor materiaalonderzoek, afdeling Verf (author), NO CIMO (author)
other 1945
document
van Battum, C.M. (author), Vezelinstituut TNO (author)
report 1945
document
Bloem, J. (author), Vezelinstituut TNO (author)
report 1945
document
Cohen, J.A. (author), Kret, A. (author), Overbeek, G.A. (author), Medisch Biologisch Laboratorium TNO (author)
article 1945
document
Dooper, R. (author), Centraal instituut voor materiaal onderzoek, afdeling Verf (author), NO CIMO (author)
other 1945
document
Meeuse, A.D.J. (author), Vezelinstituut TNO (author)
report 1945
document
Commissie keuringsmethoden verf Centraal instituut voor materiaal onderzoek, afdeling Verf (author), NO CIMO (author)
other 1945
document
Organisatiecommissie gezondheidstechniek TNO Commissie voor de klimaatregeling in gebouwen (author)
report 1945
document
Organisatiecommissie gezondheidstechniek TNO Commissie voor de klimaatregeling in gebouwen (author)
report 1945
document
Nederlands instituut voor praeventieve gezondheidszorg TNO (author), Bijl, J.P. (author)
book 1945
document
Bolkestein, J.G. (author), Centraal instituut voor materiaal onderzoek, afdeling Verf (author), NO CIMO (author)
other 1944
document
Dooper, R. (author), Centraal instituut voor materiaal onderzoek, afdeling Verf (author), NO CIMO (author)
other 1944
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author), van der Spek, L.A.M. (author)
book 1944
document
Algemene Technische Afdeling TNO (author), Dammers, H.F. (author)
report 1944
document
Vezelinstituut TNO (author), Selling, H.J. (author)
report 1944
document
Zwikker, N.P. (author), TNO Laboratorium Poortlandlaan (author)
other 1943
document
Smit, R. (author), Hannewijk, J. (author)
De pH is een begrip, dat de laatste jaren in wasscherijkringen veel opgang heeft gemaakt; men spreekt van de pH van soda, metasilicaat enz. en in de literatuur wordt dikwijls aangegeven, dat men het beste kan wasschen bij pH 10,7, terwijl anderen alleen verklaren, dat de pH boven of beneden een bepaalde waarde moet liggen. Het is dus wel van...
other 1943
document
den Herder, J.P. (author), Vezelinsituut TNO (author)
report 1943
document
Ghijsen, J.J. (author), Vezelinstituut TNO (author)
report 1943
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author), Verlinde, J.D. (author)
book 1943
(52,521 - 52,540 of 52,570)

Pages