(50,541 - 50,560 of 50,581)

Pages

document
Bijl, J.P. (author), Nederlands instituut voor praeventieve gezondheidszorg TNO (author)
book 1945
document
Bolkestein, J.G. (author), Centraal instituut voor materiaal onderzoek, afdeling Verf (author), NO CIMO (author)
other 1944
document
Dammers, H.F. (author), Algemene Technische Afdeling TNO (author), NO ATA (author)
report 1944
document
Selling, H.J. (author), Vezelinstituut TNO (author)
report 1944
document
van der Spek, L.A.M. (author), Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author)
book 1944
document
Dooper, R. (author), Centraal instituut voor materiaal onderzoek, afdeling Verf (author), NO CIMO (author)
other 1944
document
Gorter, E. (author), Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author)
book 1943
document
Zwikker, N.P. (author), TNO Laboratorium Poortlandlaan (author)
other 1943
document
Noordam, D. (author), van der Vaart-de Vlieger, S.H. (author), Instituut voor toegepast biologisch onderzoek in de natuur (author), CO ITBON (author)
report 1943
document
Smit, R. (author), Hannewijk, J. (author)
De pH is een begrip, dat de laatste jaren in wasscherijkringen veel opgang heeft gemaakt; men spreekt van de pH van soda, metasilicaat enz. en in de literatuur wordt dikwijls aangegeven, dat men het beste kan wasschen bij pH 10,7, terwijl anderen alleen verklaren, dat de pH boven of beneden een bepaalde waarde moet liggen. Het is dus wel van...
other 1943
document
Sian Gwan, O. (author), Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author)
book 1943
document
den Herder, J.P. (author), Vezelinsituut TNO (author)
report 1943
document
Ghijsen, J.J. (author), Vezelinstituut TNO (author)
report 1943
document
Verlinde, J.D. (author), Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author)
book 1943
document
Bijlmer, L. (author), Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author)
book 1943
document
Kruyt, H.R. (author), Nederlandse Organisatie voor Toegepast-Natuurwetenschappelijk Onderzoek (author)
article 1943
document
Kruyt, H.R. (author), Centrale organisatie TNO (author), CO (author)
conference paper 1942
document
von Weiler, J.L.W.C. (author), Physisch Laboratorium TNO (author), PLT (author)
article 1942
document
Wasscher, J. (author), Instituut voor toegepast biologisch onderzoek in de natuur (author), CO ITBON (author)
other 1942
document
Gedurende de periode 1 Juli - 1 October 1942 werden door het Proefstation 70 rapporten betreffende onderzoek van bechadigd waschgoed uitgebracht. De beschadigingen, waarop deze rapporten betrekking hadden, kunnen als volgt worden geclassificeerd. Beschadiging door een scherp of puntig voorwerp, plaatselijke chemische aantasting van het weefsel...
other 1942
(50,541 - 50,560 of 50,581)

Pages