(50,341 - 50,360 of 50,372)

Pages

document
Smit, R. (author), Hannewijk, J. (author)
De pH is een begrip, dat de laatste jaren in wasscherijkringen veel opgang heeft gemaakt; men spreekt van de pH van soda, metasilicaat enz. en in de literatuur wordt dikwijls aangegeven, dat men het beste kan wasschen bij pH 10,7, terwijl anderen alleen verklaren, dat de pH boven of beneden een bepaalde waarde moet liggen. Het is dus wel van...
other 1943
document
Sian Gwan, O. (author), Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author)
book 1943
document
den Herder, J.P. (author), Vezelinsituut TNO (author)
report 1943
document
Ghijsen, J.J. (author), Vezelinstituut TNO (author)
report 1943
document
Verlinde, J.D. (author), Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author)
book 1943
document
Bijlmer, L. (author), Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author)
book 1943
document
Kruyt, H.R. (author), Nederlandse Organisatie voor Toegepast-Natuurwetenschappelijk Onderzoek (author)
article 1943
document
Kruyt, H.R. (author), Centrale organisatie TNO (author), CO (author)
conference paper 1942
document
von Weiler, J.L.W.C. (author), Physisch Laboratorium TNO (author), PLT (author)
article 1942
document
Wasscher, J. (author), Instituut voor toegepast biologisch onderzoek in de natuur (author), CO ITBON (author)
other 1942
document
Gedurende de periode 1 Juli - 1 October 1942 werden door het Proefstation 70 rapporten betreffende onderzoek van bechadigd waschgoed uitgebracht. De beschadigingen, waarop deze rapporten betrekking hadden, kunnen als volgt worden geclassificeerd. Beschadiging door een scherp of puntig voorwerp, plaatselijke chemische aantasting van het weefsel...
other 1942
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO Instituut voor Praeventieve Geneeskunde (author), Vening Meinesz, F.A. (author), Bierens de Haan, J.A. (author)
Verzameld en uitgegeven door: De werkgemeenschap van wetenschappelijke organisaties in Nederland.
book 1942
document
Nederlands instituut voor praeventieve geneeskunde TNO (author)
other 1941
document
Kruyt, H.R. (author)
public lecture 1941
document
Nederlands instituut voor praeventieve gezondheidszorg TNO Instituut voor Praeventieve geneeskunde (author), Bijl, J.P. (author), Rijkers, D.K. (author)
book 1941
document
Glaser, F. (author), Cohen, J.A. (author), Medisch Biologisch Laboratorium TNO (author)
conference paper 1940
document
Cohen, J.A. (author), Glaser, F. (author), Medisch Biologisch Laboratorium TNO (author)
article 1939
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), Hagedoorn, A.C. (author), Labrand, V. (author), Hagedoorn, A.L. (author)
[No abstract available]
article 1939
document
Schut, N. (author), Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author)
book 1936
document
van der Hoeve, J. (author), Gorter, E. (author), Benjamins, C.E. (author), van Loghem, J.J. (author), de Snoo, K. (author), Tuntler, J.H. (author), van den Berg, H.M.R. (author), Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author)
De publciatie bestaat uit 3 delen. Het eerste deel bestaat uit infectieziekten en parasitaire ziekten, tuberculose, praeventieve geneeskunde en geslachtziekten, parazitaire ziekten, ziekten door verkeerde voeding bij volwassenen en zuigelingen, kanker, beroepsziekten en -intoxicaties. Het tweede bestaat uit interne geneeskunde, prophylaxix van...
book 1936
(50,341 - 50,360 of 50,372)

Pages