(41 - 47 of 47)

Pages

document
Arentsen, D. (author), van Beek, P.C. (author), Gallis, H.R. (author), van der Vorm, J.K.J. (author), Voshol, P. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
book 2010
document
van der Beek, D. (author), Dijkman, A. (author), Gallis, R. (author), Starren, A. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
public lecture 2009
document
Gallis, R. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Symposium gehouden op 18 sept 2008 gekoppeld aan de oratie van JM Schraagen
public lecture 2009
document
Hiemstra, A.M.F. (author), van Geel, B. (author), Gallis, R. (author), van Berlo, M.P.W. (author), Rasker, P.C. (author), van Luxemburg, M. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Het blijkt in de praktijk dat ongelukken veelal te wijten zijn aan onjuiste procedures, falend onderhoud of slechte communicatie. Naar aanleiding hiervan is in het kader van het Nieuw Initiatief 'Systeem Systeem Innovatie Maatschappelijke Veiligheid' deze methodiek ontwikkeld en getest. Daarbij is een expliciete link gelegd tussen het (dynamisch...
report 2006
document
Popma, J. (author), Zwanikken, S. (author), Gallis, R. (author), ter Hark, T. (author), TNO Arbeid (author)
Zowel nationaal als internationaal heeft een aantal ingrijpende gebeurtenissen geleid tot een toegenomen aandacht voor veiligheid in het algemeen en voor arbeidsveiligheid en veiligheidsmanagement in het bijzonder. Het blijvend hoge aantal arbeidsongevallen was voor het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aanleiding om een programma ...
report 2004
document
van de Bovenkamp, J.M. (author), Gallis, R. (author), Miedema, E.P. (author), TNO Arbeid (author)
De beroepsziekte ‘latex allergie' komt steeds meer voor. Op verzoek van de branchebegeleidingscommissie in het kader van het arboconvenant algemene ziekenhuizen heeft TNO Arbeid een analyse gemaakt van de kosten en baten van de invoering van non-latex handschoenen. De analyse van kosten en baten richt zich onder meer op de vraag of de...
report 2003
document
van de Bovenkamp, J.M. (author), Gallis, H.R. (author), Jongkind, R. (author), Thie, X. (author), TNO Arbeid (author)
report 2003
(41 - 47 of 47)

Pages