(2,561 - 2,580 of 2,588)

Pages

document
van den Putte, R. (author)
other 2022
document
van den Putte, R. (author)
other 2022
document
van den Putte, R. (author)
other 2022
document
Abart, C. (author), Hamedler, A. (author), Cornegge, R. (author)
Towards a more resource-efficient and decarbonized transportation. http://www.HiEFFICIENT.eu
other 2022
document
Theunissen, M. (author)
Psychosociale problemen, zoals gedrags- en emotionele problemen, komen vaak voor bij kinderen en kunnen hen ernstig belemmeren in hun functioneren. Het is daarom belangrijk om deze problemen bij kinderen in een vroeg stadium te signaleren. Dit is een taak van de Jeugdgezondheidszorg (JGZ). Daarbij zijn vragenlijsten een belangrijk hulpmiddel....
other 2022
document
van Bree, M.W. (author), de Jonge, J.J. (author)
Nederland kent een hoog niveau van welvaart en welzijn. Maar dat is zeker geen vanzelfsprekendheid. Sterker nog: er zijn ontwikkelingen die het lastig maken om ons welvaarts- en welzijnsniveau op peil te houden. Verschuivende geopolitieke machtsverhoudingen zorgen momenteel voor een grote uitdaging. Daarbij hebben we internationaal gezien ook te...
other 2022
document
Scheepers, M.J.J. (author)
Volgens het regeerakkoord van Rutte IV zullen de broeikasgasemissies in 2030 met tenminste 55% moeten worden gereduceerd en zal Nederland in 2050 klimaatneutraal moeten zijn. Hiermee geeft Nederland invulling aan de aangescherpte Europese doelstellingen. Ook komt er een klimaatdoel voor circulaire economie dat zal moeten leiden tot verduurzaming...
other 2022
document
Klein Velderman, M. (author), van Vliet, W. (author)
other 2022
document
van Dam, L. (author), Oude Hengel, K. (author), Hooftman, W. (author)
other 2022
document
van den Putte, R. (author)
other 2022
document
van Sandt, H. (author)
TNO stands for excellent biomedical research, focusing on the efficacy and safety of medicines. In some cases, animal testing is needed to understand the processes involved in disease development and progression and to study the effects of interventions on these diseases. In doing so, the laboratory animal is seen as a model for humans, allowing...
other 2022
document
Oude Hengel, K.M. (author), in der Maur, M. (author), de Wolff, M. (author), Hooftman, W. (author)
other 2022
document
Rietveld, E. (author)
Het productpaspoort wordt nationaal en internationaal gezien als een onvermijdelijke volgende stap naar een duurzame economie. Financiële instellingen en accountants anticiperen op de komst van een productpaspoort. De ontwikkeling van International Financial Reporting Standards (IFRS) zal in de komende tijd eisen stellen aan betrouwbare data in...
other 2022
document
Ostendorf, R. (author), Erpelinck, S. (author)
The Organ-on-a-Chip Early Research Program enables TNO to offer state-of-the-art technologies that help the pharmaceutical industry advance drug development. An accurate, viable alternative to animal testing, on-a-chip technologies model human tissue functioning and accelerate compound development and testing. The Intestinal Epithelial Barrier...
other 2022
document
Ostendorf, R. (author)
The Organ-on-a-Chip Early Research Program (ERP) has enabled TNO to offer a number of state-of-the-art technologies to help pharmaceutical and biotech companies advance and accelerate drug development. An accurate, viable alternative to animal testing, on-a-chip technologies model the workings of human tissue and accelerate compound development...
other 2022
document
Diran, D.D.D. (author), Hoekstra, M. (author)
De energietransitie vergt een transformatie van de gebouwde omgeving. Daarbij gaat het niet alleen om het verduurzamen van infrastructuur en vastgoed. Even belangrijk is het verbeteren van het welzijn van de mens en zijn directe omgeving. Gemeenten kiezen steeds meer voor een gebiedsgerichte aanpak die nastreeft deze aspecten integraal te...
other 2022
document
Cassamo, N. (author)
Active Wake Control (AWC) has reached the point of industrial application in offshore wind farms. Yawing the upstream turbines to deflect the wake is the method currently being focussed upon. The optimized yaw settings will naturally differ depending on the wind farm, as the wind conditions and farm layout vary. The increase in the annual yield...
other 2022
document
TNO, (author)
Soon after the liberation in 1945, the Dutch government decides to accelerate the reconstruction by investing in knowledge and skills. In post-war years,there is ample confidence in science ‘for the good of rosperity and the strengthening of independence’. This leads to TNO being given the statutory task in 1947 of conducting applied scientific...
other 2022
document
van den Bossche, S. (author), Dhondt, S. (author), Fransman, W. (author)
The world of work is changing at an ever-increasing rate. Digitalisation, with the COVID-19 pandemic as a catalyst, climate change and demographic developments are causing shifts in the labour market. Some jobs are changing, others are disappearing and new jobs are taking their place. These changes offer opportunities, but are at the same time...
other 2022
document
other 2022
(2,561 - 2,580 of 2,588)

Pages