(201 - 220 of 286)

Pages

document
Houtman, I.L.D. (author), Koppes, L.L.J. (author), Dekker, F. (author)
report 2013
document
Wevers, C. (author), Bongers, P. (author)
In dit essay houden medewerkers van TNO, innovatiegebied Arbeid een pleidooi om een duidelijke en samenhangende visie te ontwikkelen om aan de uitdagingen van deze tijd het hoofd te bieden door te investeren in ‘vitaal menselijk kapitaal’. Genoemd worden globalisering, technologische vernieuwingen, een veranderende samenstelling van de...
report 2013
document
Rövekamp, A.J.M. (author), Teirlinck, C.J.P.M. (author)
report 2013
document
Oeij, P.R.A. (author), de Vroome, E.M.M. (author), Kraan, K. (author), Goudswaard, A. (author), van den Bossche, S. (author)
De Werkgevers Enquête Arbeid (WEA) geeft informatie over de stand van zaken op het gebied van arbeid in bedrijven en instellingen in Nederland, bekeken door de ogen van werkgevers. Het gaat dus om 'werkgeversgedrag'. Hoofddoel van de WEA is het monitoren van trends en ontwikkelingen in het arbeidsbeleid, evenals het effect van dat arbeidsbeleid...
report 2013
document
Sanders, J. (author), Kraan, K. (author)
report 2013
document
Rijken, E. (author), Smit, M. (author), Molema, H. (author)
Behandeling Ulcis Cruris. Specifieke zwachtelmethode. Voor de behandeling van ulcus cruris werkt Allerzorg volgens een specifieke zwachtelmethode. Deze bestaat uit compressietherapie met een dubbellaagse zwachtel, een getrainde wondverpleegkundige en continuering van de behandeling door dezelfde verpleegkundige. Snelle wondgenezing. De pilot...
report 2013
document
Hooftman, W. (author), van der Meer, L. (author)
report 2013
document
Ybema, J.F. (author), van der Torre, W. (author), de Vroome, E. (author), van den Bossche, S. (author), Lautenbach, H. (author), Banning, R. (author), Dirven, H.J. (author)
Adviseurs, ict’ers, bouwvakkers en andere zelfstandigen zonder personeel die eigen arbeid of diensten aanbieden, zijn vooral vanwege de uitdaging aan de slag gegaan als zelfstandige. Ook willen deze zogenaamde ‘nieuwe’ zzp’ers vaak zelf hun werktijden kunnen bepalen. Hun tevredenheid daarover is groot. Dit zijn enkele eerste resultaten van de...
report 2013
document
Fijan-Roemer, D. (author), van Marwijk, D. (author), van Putten, D. (author), Jansen, E. (author), Tiggeler, E. (author), van der Schee, A. (author), Poldervaart, K. (author)
report 2013
document
Vos, F.S.M. (author), de Jong, T. (author)
report 2013
document
Zwetsloot, G.I.J.M. (author), Drupsteen, L. (author), ter Laak, J. (author)
report 2013
document
van Zwieten, M. (author), Hooftman, W. (author), Koppes, L. (author), Douwes, M. (author)
report 2013
document
Nederlandse Organisatie voor Toegepast-Natuurwetenschappelijk Onderzoek (author), Schrama, H. (author), de Lange, J. (author)
report 2013
document
Gouw, P. (author)
Based on the Netherlands Working Condition Survey (NEA, TNO) and the available literature, it seems that low-qualified workers experience more labour market problems than middle- or high-qualified workers. The trend in the 2000-2007 period is that the relative number of low qualified workers has decreased, but the total number of unemployed low...
report 2013
document
Schoone-Harmsen, M. (author), Rijken, E.M.S. (author)
report 2013
document
Klein Hesselink, D.J. (author)
report 2013
document
Dhondt, S. (author)
This report deals with the development of working conditions for employees working in Central Public Administration in The Netherlands. Contrary to many countries, the distinction between public and private employees is very small. The main changes in the situation for public employees are a further equalisation of contracts to private employees...
report 2013
document
Veel organisaties hebben de afgelopen jaren geïnvesteerd in Het Nieuwe Werken (HNW) met de bedoeling niet alleen de arbeidsproductiviteit te vergroten, aantrekkelijker te worden als werkgever en de interne kennisdeling te bevorderen, maar vaak ook kosten te besparen door minder benodigde kantoorruimte. Het Nieuwe Werken is een visie op de manier...
report 2013
document
van den Bossche, S. (author), Dhondt, S. (author), van Genabeek, J. (author), Goudswaard, A. (author), Hooftman, W. (author), Houtman, I. (author), Klein Hesselink, J. (author), de Korte, E. (author), Kraan, K. (author), Oeij, P. (author), Pot, F. (author), Smulders, P.G.W. (author), Vaas, F. (author), Wevers, C. (author), Willems, D. (author)
The nature of work is changing, not only in the Netherlands but throughout Europe. There is a growing demand for different types of products and services. These demands are influenced by technological developments and innovations, but also by globalization, which indicates the integration of national and regional economies. Under the influence...
report 2012
document
van der Klauw, M. (author), van Dommelen, P. (author), van Kesteren, N.M.C. (author), Verheijden, M.W. (author)
report 2012
(201 - 220 of 286)

Pages