(1 - 20 of 830)

Pages

Development of a Covid-19-JEM for Denmark, the Netherlands and the UK
Development of a Covid-19-JEM for Denmark, the Netherlands and the UK
Invloed ongezond gedrag op vroegtijdig verlaten arbeidsmarkt bij chronisch zieken
Invloed ongezond gedrag op vroegtijdig verlaten arbeidsmarkt bij chronisch zieken: een prospectieve studie met het Lifelines cohort [A prospective study with the Lifelines cohort: Influence of unhealthy behavior on early exit from the labor market in chronically ill people]
Feedback zonder gezichtsverlies
Feedback zonder gezichtsverlies: psychologische veiligheid in teams
Stream en Codi onderzoek naar duurzame inzetbaarheid in Nederland
Stream en Codi onderzoek naar duurzame inzetbaarheid in Nederland
Socio-economic inequalities in the effectiveness of workplace health promotion programmes on body mass index
Socio-economic inequalities in the effectiveness of workplace health promotion programmes on body mass index: An individual participant data meta-analysis
Methodologisch rapport CODI 2019
Methodologisch rapport CODI 2019
The digital transformation requires workplace innovation: An introduction
The digital transformation requires workplace innovation: An introduction
Design of a workplace intervention for promoting employees' recovery during shiftwork
Design of a workplace intervention for promoting employees' recovery during shiftwork
Complementing digitalisation with workplace innovation
Complementing digitalisation with workplace innovation
Technostress
Technostress
Management of psychosocial risks in European workplaces
Management of psychosocial risks in European workplaces: evidence from the second European survey of enterprises on new and emerging risks (ESENER-2)
Active back-support exo-skeletons
Active back-support exo-skeletons: How assistive strategies determine effectiveness
Modeling human-robots teams to optimize their safety
Modeling human-robots teams to optimize their safety
Methodologisch rapport CODI 2018
Methodologisch rapport CODI 2018
Risicoanalyse is basis voor bno/bhv
Risicoanalyse is basis voor bno/bhv: Bedrijfsnoodorganisatie en bedrijfshulpverlening
Aandacht voor arbo gaat niet vanzelf: Organisatietypen en preventiebeleid
Aandacht voor arbo gaat niet vanzelf: Organisatietypen en preventiebeleid
Innovation adoption of employees in logistics: Individual and organisational factors related to the actual use of innovation
Innovation adoption of employees in logistics: Individual and organisational factors related to the actual use of innovation
Mindful infrastructure as antecedent of innovation resilience behaviour of project teams: Learning from HROs
Mindful infrastructure as antecedent of innovation resilience behaviour of project teams: Learning from HROs
Workplace innovation facilitates innovation adoption
Workplace innovation facilitates innovation adoption
Stress by technology: employees see is only the tip of the iceberg: abstract
Stress by technology: employees see is only the tip of the iceberg: abstract
(1 - 20 of 830)

Pages