(1 - 20 of 412)

Pages

document
De Werkgevers Enquête Arbeid (WEA) is een regelmatig terugkerend vragenlijstonderzoek onder bedrijven en instellingen. Het onderzoek wordt uitgevoerd door TNO in samenwerking met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Stratus BV. De volgende thema’s komen aan de orde: Algemene kenmerken van de organisatie, Arbeidsomstandigheden...
other 2010
document
De Werkgevers Enquête Arbeid (WEA) is een regelmatig terugkerend vragenlijstonderzoek onder bedrijven en instellingen. Het onderzoek wordt uitgevoerd door TNO in samenwerking met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Panteia BV.
other 2012
document
Oude Hengel, K. (author)
Het verhogen van duurzame inzetbaarheid van de beroepsbevolking is een van de grootste uitdagingen voor de geïndustrialiseerde landen in de komende decennia. Omdat de beroepsbevolking krimpt en vergrijst is het belangrijk om meer werknemers vitaal en productief voor het bedrijfsleven te behouden. De uitdaging om werknemers aan het werk te houden...
article 2013
document
Pijnappel, B. (author), van Ipkens, T. (author), Schelvis, R.M.C. (author)
Medewerkers in het onderwijs ervaren meer variatie, creativiteit en tevredenheid op het werk dan de beroepsbevolking gemiddeld, maar diezelfde medewerkers ervaren ook meer vermoeidheid, stress en burn-out dan medewerkers in andere sectoren, zo blijkt uit onderzoek van TNO.
article 2014
document
Venema, A. (author), de Vroome, E. (author)
Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden verrijkt met CAO-registraties. TNO heeft de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden uitgebreid met cao-informatie, door koppeling van de enquête met Loonaangiftebestanden. Hierdoor wordt het inzichtelijk onder welke cao NEA-deelnemers vallen. De toevoeging van de cao-code maakt het mogelijk om NEA...
report 2014
document
Wat is de Hand Arm Risicobeoordelings Methode? De Hand Arm Risicobeoordelings Methode* is een methode om het risico op arm-, nek- of schouderklachten te bepalen bij hand-armtaken. De methode helpt u: inzicht te krijgen in de aanwezigheid van gezondheidsrisico's in het werk; vast te stellen wat de belangrijkste risicofactoren zijn; na te gaan of...
other 2014
document
Wiezer, N. (author)
public lecture 2014
document
Pot, F.D. (author), Smulders, P.G.W. (author)
Alle aandacht voor werkstress begin november 2014 richtte zich vooral op wat werkenden daartegen kunnen doen. Een gemiste kans, vinden Frank Pot en Peter Smulders, omdat niet naar de oorzaak wordt gekeken. Die ligt namelijk in de wijze waarop de arbeid is georganiseerd. Meer eigen regelmogelijkheden voor werkenden kan stress voorkomen.
article 2014
document
de Kraker, H. (author)
Deze goede praktijk is een initiatief van TNO, Arbouw, NOA en Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
book 2014
document
Poels, T. (author), Kielema, J. (author), Klein Hesselink, J. (author)
conference paper 2014
document
van den Bossche, S. (author)
Workplace violence refers to incidents where workers are abused, threatened or assaulted, either by people from within or outside their workplace. Workplace violence may have severe negative consequences for the workers affected, their co-workers and families; as well as for organisations and the society as a whole. The aim of this article is to...
other 2014
document
van den Heuvel, S. (author)
It has been known for some time that risk factors in the workplace can have a negative effect on health. Ramazzini was one of the first scientists to identify occupational health hazards. He wrote about diseases of the musculoskeletal system caused by sudden and irregular movements and the adoption of awkward postures. Another category of work...
other 2014
document
Oude Hengel, K.M. (author)
Karen Oude Hengel onderzocht tijdens haar promotietraject de duurzame inzetbaarheid van bouwvakkers. De vergrijzing en stijgende pensioenkosten maken langer doorwerken van de beroepsbevolking noodzakelijk. Werknemers in de bouw verlaten echter nog altijd vroegtijdig de arbeidsmarkt: in 2012 was de gemiddelde pensioenleeftijd 62,5 jaar. Sectoren...
report 2014
document
Steenbeek, R. (author)
other 2014
document
Gemeentes krijgen steeds meer taken en verantwoordelijkheden op het terrein van werk en inkomen. Met het programma Monitoring van Arbeid maakt TNO tot in detail inzichtelijk wat de belangrijke onderwerpen in een gemeente zijn.De cijfers ondersteunen gemeentelijke regio's om zicht, en daarmee grip te krijgen op de stand van zaken in hun regio....
other 2014
document
Venema, A. (author)
public lecture 2014
document
Steenbeek, R. (author)
other 2014
document
Ybema, J.F. (author), Giesen, F. (author)
Due to an ageing population and global economic competition, there is a societal need for people to extend their working lives while maintaining high work productivity. This article presents an overview of the labour participation, job performance, and job characteristics of older workers in the European Union. The way in which several factors,...
other 2014
document
Uitsplitsing voortgezet onderwijs TNO heeft op verzoek van Voion de resultaten van de NEA 2013 uitgesplitst voor het voortgezet onderwijs. Daarbij zijn de volgende zaken met elkaar vergeleken: Het gehele onderwijs is vergeleken met alle sectoren; Het voortgezet onderwijs is vergeleken met het overige onderwijs; Docenten in het vo zijn vergeleken...
book 2014
document
Kwantes, J.H. (author)
Worker participation relates to the involvement of workers in the management decision-making processes. In this article attention is focused on worker participation related to occupational safety and health in the Netherlands. Worker participation can refer either to direct or indirect participation by the worker. Indirect participation involves...
other 2014
(1 - 20 of 412)

Pages