(1 - 20 of 203)

Pages

document
Hiemstra-Van Mastright, S. (author), Meyenborg, I. (author), Hoogenhout, M. (author)
BACKGROUND: Discomfort increases when duration of sitting is longer. Aircraft passengers are subjected to prolonged sitting in restricted postures, which can cause discomfort. OBJECTIVE: To examine the relationship between duration of sitting and development of discomfort, as well as the influence of different passenger activities. METHODS:...
article 2016
document
Oeij, P.R.A. (author), van der Torre, W. (author), Santoclides, M.E. (author)
This policy brief on Social Innovation of Employment informs on an inventory of challenges and policy recommendations based on the Case Study Report of Employment and on the Second Policy Foresight Workshop of Employment. A ‘paradigm shift’ is needed in the mind-set of policymakers. ‘Traditional’ employment strategies for youth employment and...
article 2017
document
Sanders, J.M.A.F. (author), Damen, M.A.W. (author), van Dam, K. (author)
Purpose Based on the theory of planned behaviour and social learning theory, the purpose of this paper is to investigate the effect of training participation and learning experience on the beliefs of low-educated employees about their self-efficacy for learning. Design/methodology/approach Low-educated workers of three different organizations (n...
article 2015
document
Boersma, M. (author), van der Torre, W. (author), Janssen, J. (author), Sanders, J. (author)
Nieuwe geavanceerde technologieën, zoals Internet of Things (IoT), robotisering, nanotechnologie en 3D-printtechnieken, doen in steeds sterkere mate hun intrede in de industrie. De verwachting is dat technische beroepen daardoor aanzienlijk gaan veranderen en dat vraagt ook om andere competenties (kennis, vaardigheden en gedrag). Er ligt een...
article 2018
document
Sanders, J. (author)
Werknemers moeten om verschillende redenen hun kennis en vaardigheden waardevol houden voor de arbeidsmarkt. Daarvoor zijn drie ‘verduurzamingsroutes’: ontwikkeling (je kennis aanpassen aan je baan), mobiliteit (van baan veranderen) en taak-herontwerp (je baan aanpassen aan je kennis). Laagopgeleide werknemers (Mbo 2, en dus zonder...
article 2017
document
Howaldt, J. (author), Oeij, P.R.A. (author), Dhondt, S. (author), Fruytier, B. (author)
This is the introduction to this special issue of World Review of Entrepreneurship, Management and Sustainable Development (WREMSD) dedicated to workplace innovation and social innovation related to work and organisation. As technological and business model innovations alone are not sufficient to enhance opportunities for businesses and...
article 2016
document
Oeij, P.R.A. (author), van Vuuren, T. (author), Dhondt, S. (author), Gaspersz, J.B.R. (author), de Vroome, E.M.M. (author)
Purpose. The purpose of this paper is to investigate whether insights into high reliability organizations (HROs) are useful for innovation management teams. HRO teams can keep failure to a minimum level due to high alertness and resilience. Project teams working on innovation management could benefit from HRO principles and thus reduce their...
article 2018
document
Knitel, K. (author), van Eck, J. (author), Bosch, T. (author), de Looze, M.P. (author)
Rugklachten zijn, na griep of verkoudheid, de tweede belangrijkste reden om te verzuimen en daarmee verantwoordelijk voor 15% van de verzuimdagen in Nederland. Ergonomische en organisatorische maatregelen kunnen deze risicofactoren verminderen. Ideaal zou een hulpmiddel zijn dat fysieke belasting op de rug vermindert en tevens flexibel is,...
article 2015
document
Offereins, A. (author), ten Have, K. (author)
De ouderenzorg in Nederland maakt al enkele jaren een ingrijpende transitie door als gevolg van de vergrijzing en de financiële crisis (SER, 2008; Helderman e.a. 2013; Van Dalen e.a. 2010; Sociaal Cultureel Planbureau, 2013). Er is door zorgorganisaties hard gewerkt aan vernieuwing en verandering. De veranderaanpak van zorgorganisaties...
article 2016
document
Bosch, T. (author), de Korte, E. (author)
Robots zijn hot en de technologische ontwikkelingen gaan zeer snel. Het vakgebied Human Factors speelt een grote rol bij het realiseren van een goede interactie tussen mens en robot voor verschillende vormen van robotisering. www.humanfactors.nl
article 2016
document
Sanders, J. (author), Keijzer, L. (author)
HR zoekt naar wegen om mensen gezond en productief te laten doorwerken. Een van die wegen is vitaal vakmanschap. Hoe doet de Sociale Verzekeringsbank dat?
article 2015
document
Oude Vrielink, H. (author), Hulshof, C. (author), Doornbusch, J. (author), Everaert, E. (author), Krause, F. (author), Marinus, E. (author), Vermeij, M.D. (author), Lebbink, M. (author), Bruinvels, D. (author)
Treinmachinisten en buschauffeurs hebben alle reden aandacht te vragen voor trillingen n hun werk. Want lichaamstrillingen worden gezien als een belangrijke factor bij het ontstaan van rugklachten. De nieuwe multidisciplinaire richtlijn geef duidelijkheid. Vakmedia
article 2015
document
Dhondt, S. (author), van Hootegem, G. (author)
Current thinking in several disciplines (organisational economics, sociology, psychology)about organisations is starting to converge. Organisations are no longer considered a blackbox, adapting to the economic environment as will-less objects. There is a role to play for managers to choose the right organisational model. There is still some...
article 2015
document
Nordhagen, H.P. (author), Harvey, S.B. (author), Rosvold, E.O. (author), Bruusgaard, D. (author), Blonk, R. (author), Mykletun, A. (author)
Background General practitioners (GPs) report sickness absence certification as challenging. They express need for support with functional assessment beyond guidelines and reforms. Case-specific collegial oneto- one guidance for other clinical topics has proved popular with GPs and may be an acceptable and effective way to improve GPs skills and...
article 2017
document
Oeij, P.R.A. (author)
article 2017
document
Benders, J. (author), Dhondt, S. (author), van Hootegem, G. (author)
De invloed van nieuwe technologie op de factor arbeid is een permanent actueel thema waarvoor al eerder in TvA aandacht is gevraagd (Batenburg et al., 2002). Vanaf het najaar van 2014 krijgt dit thema weer veel aandacht in de media, dit keer naar aanleiding van het working paper The future of employment; How susceptible are jobs to...
article 2015
document
Karanika-Murray, M. (author), Oeij, P.R. (author)
This paper is premised on the observation that the potential of Work and Organizational (WO) Psychologists to successfully implement workplace innovation (WPI) practices and, in turn, improve the quality of work and organizational performance is greatly underused. One reason for this is that WPI practice often adopts a more specialised approach...
article 2017
document
Biemans, P. (author), Goudswaard, A. (author), Sjoer, E. (author), de Vries, S. (author)
Over de digitalisering en flexibilisering van de arbeids­markt wordt veel gesproken. Maar wat zijn concreet de gevolgen in de dagelijkse praktijk? En wat is de rol van HR op dit vlak?
article 2017
document
Dorenbosch, L. (author), Sanders, J. (author)
Van vijf naar drie dagen werken voor de baas, om daarnaast een eigen onderneming te starten. Bij onderzoeksinstituut TNO kan dat sinds kort. De hybride TNO’er is in opkomst.
article 2017
document
Oosthoek, E. (author)
In de l&d-werkpraktijk is innovatie niet meer weg te denken. Hardop zeggen we dat vernieuwing het nieuwe normaal is, maar zie dat maar eens constructief te maken. Door verschillende belangen is het vaak lastig manoeuvreren. Een theoretische onderbouwing en best practices van andere innovatieve organisaties kunnen daarbij helpen. Dat kwam Els...
article 2017
(1 - 20 of 203)

Pages