(1 - 20 of 87)

Pages

document
Sanders, J. (author)
De Nederlandse beroepsbevolking wordt gemiddeld steeds ouder en verlaat op steeds hogere leeftijd het arbeidsproces. Dat geldt ook voor ambtenaren. De gemiddelde leeftijd van werknemers in het openbaar bestuur is in de periode 2004-2014 opgelopen van 41,6 tot ruim 44,6 jaar (CBS, 2016). Die vergrijzing zet druk op ons sociale stelsel en heeft er...
bookPart 2017
document
Dorenbosch, L. (author)
bookPart 2014
document
Blok, M.M. (author)
Het nieuwe werken, een jaar of drie geleden nog een hype, is in de praktijk niet altijd een succes. Uit onderzoek van TNO blijkt dat het stimuleren van flexibeler werken averechtse gevolgen kan hebben en dat het nieuwe werken de kennisdeling kan verminderen. Belangrijkste voorwaarde om het nieuwe werken wel succesvol te laten verlopen, is het...
article 2014
document
Kleinknecht, A. (author), Naastepad, C.W.M. (author), Storm, S. (author), Vergeer, R. (author)
bookPart 2013
document
Groenesteijn, L. (author)
article 2013
document
Damen, M.A.W. (author), Sanders, J.M.A.F. (author), van Dam, K. (author)
For both public authorities, businesses and employees ‘life-long learning’ remains increasingly important to maintain their competitive position in relation to other players on the world market and labor market respectively. Life-long learning, however, is not self-evident for everyone. Lower educated workers, for instance, participate less in...
article 2013
document
Commissaris, D. (author), Könemann, R. (author), Hoogenhout, M. (author)
Aan zittend werk kleven gezondheidsrisico’s. Dynamische werkplekken, werkplekken waaraan (computer)werkzaamheden gecombineerd worden met lichaamsbeweging, kunnen deze mogelijk verminderen. Wij evalueerden drie dynamische werkplekken: een loopband, een fietsergometer en een zittende elliptische trainer (ZET) bij negentien kantoormedewerkers met...
article 2013
document
Kleinknecht, A. (author), Naastepad, C.W.M. (author), Storm, S. (author), Vergeer, R. (author)
Deregulation of labour markets and modest wage increases lead to significantly lower rates of labour productivity growth. In this paper theoretical arguments of why 'rigid' European labour markets can be useful for innovation are discussed. The arguments are supported by empirical evidence. The argument that high levels of labour turnover are...
article 2013
document
Dorenbosch, L. (author), Bakker, A.B. (author), Demerouti, E. (author), van Dam, K. (author)
This special issue pays attention to a relatively new research topic in work and organizational psychology: job crafting. Job crafting refers to the modifications employees apply to their jobs in order to better fit this job to their needs and abilities. In this introductory article, we first explain the most important characteristics of job...
article 2013
document
van Gaalen, R. (author), Goudswaard, A. (author), Sanders, J. (author), Smits, W. (author)
book 2013
document
Dhondt, S. (author)
Samenwerken, het lijkt zo'n vanzelfsprekend begrip. We doen het allemaal, elke dag, met iedereen om ons heen. We nemen zonder twijfel aan dat iedereen zomaar bereid is om samen te werken. We vinden ook dat bedrijven moeten samenwerken in horizontale en verticale verbanden. Ondanks dat samenwerken wenselijk wordt gevonden, blijkt het toch lastig...
article 2013
document
Preenen, P. (author), Vergeer, R. (author), Goudswaard, A. (author)
bookPart 2013
document
Meerman, M. (author), Grundemann, R. (author)
De sociale partners in het hoger beroepsonderwijs wilden een bijdrage leveren aan het ontwikkelen en uitvoeren van diversiteitsbeleid en schreven daartoe een subsidieregeling. De subsidie zou een stimulans moeten zijn voor de HR-afdeling om bewust naar (etnische) diversiteit te kijken bij de instroom, doorstroom en het behoud van talentvolle...
article 2013
document
Dessers, E. (author), Dhondt, S. (author), Vrijhoef, H.J.M. (author), Molema, J.J.W. (author), van Hootegem, G. (author), Nys, H. (author), Hermans, K. (author), Hellings, J. (author), Cambre, B. (author), Annemans, L. (author)
Conference abstract of the World Congress on Integrated Care, Singapore, November 7-9, 2013.
article 2013
document
Boneschansker, O. (author), Oeij, P. (author)
public lecture 2013
document
Om in aanmerking te komen voor een PSO-erkenning op trede 1, 2 of 3 moet uw organisatie ook aan kwalitatieve eisen voldoen. Dit zijn aspecten die een organisatie minimaal geregeld moet hebben voor een goede arbeidsinpassing van personen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie. Dit is de checklist voor de aspirantstatus.
book 2013
document
Verbiest, S. (author), Goudswaard, A. (author), Kooij-de Bode, H. (author), de Looze, M.P. (author), Bosch, T. (author), Blok, M. (author)
Veel organisaties zijn om uiteenlopende redenen op zoek naar nieuwe roosters of roosteraanpassingen. Naast een vergrijzend personeelsbestand, kan het gaan om redenen als behoefte aan meerflexibiliteit in de bezetting, noodzaaktot langere openingstijden voor de klanten, of noodzaak tot kostenbesparing door een eficiëntere inzet van personeel ...
article 2013
document
Vergeer, R. (author), Dhondt, S. (author)
Zoekt en gij zult v¡nden. Dat gevoel bekruipt ons b¡j berichten over de vermeende voordelen van werk met een flexibel contract - flexwerk. Flexwerk zou mensen ontwikkelingskansen bieden en fungeren als opstap naar een betere, vaste baan. Maar TN0'ers Robert Vergeer en Steven Dhondt hebben zo hun vraagtekens bij verdere flexibilisering. Dit...
article 2013
document
Hazelzet, A.M. (author)
public lecture 2013
document
Oeij, P.R.A. (author), van der Torre, W. (author), Maes, M. (author), van Andel, T. (author), Hof, J. (author), van der Meulen, L. (author), Vaas, F. (author), ten Have, K. (author)
report 2013
(1 - 20 of 87)

Pages