(1 - 20 of 55)

Pages

document
Kraan, K. (author), Wevers, C. (author), Geuskens, G. (author), Sanders, J. (author)
report 2011
document
van Gaalen, R. (author), Sanders, J. (author), Smits, W. (author), Ybema, J.F. (author)
book 2011
document
Hazelzet, A. (author), Sanders, J. (author), Langelaan, S. (author), Giesen, F. (author), Keijzer, L. (author)
Scholing volgen is voor lager opgeleide werknemers geen vanzelfsprekendheid. Dit geldt voor werknemers die lang bij dezelfde werkgever werken en zeker voor werknemers die lang in dezelfde functie werken. Scholing is echter een belangrijk middel om (laagopgeleide) werknemers duurzaam inzetbaar te houden; door een opleiding of cursus te volgen...
report 2011
document
Sanders, J. (author), Keijzer, L. (author), Cremer, R. (author), Blijswijk, M. (author), Dirksen, G. (author), Muris, Y. (author), Raaijmakers, P. (author), Stubbé-Alberts, H. (author), Vermaak, B. (author)
report 2011
document
Dhondt, S. (author), Vergeer, R. (author), Kooij-de Bode, J.M. (author), Sanders, J.M.A.F. (author)
Uit een overzicht van wetenschappelijk onderzoek naar de relatie tussen leeftijd en productiviteit, concluderen we dat het stereotype beeld, dat de productiviteit in gevaar komt met het stijgen van de leeftijd van de beroepsbevolking, niet wordt ondersteund met solide empirisch bewijs. Integendeel, er is een aanzienlijke hoeveelheid...
report 2011
document
Klein Hesselink, D.J. (author), Sanders, J.M.A.F. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
book 2011
document
Sanders, J. (author), Keijzer, L. (author), van Wijk, E. (author), Geuskens, G. (author)
Mede op basis van TNO-onderzoek bracht begin deze maand de Raad voor Werk en Inkomen (RWI) het advies uit om in het kader van duurzame inzetbaarheid te investeren in de ontwikkeling van werknemers met een lage en/of verouderde opleiding. ‘We worden er beiden beter van’ is het motto. TNO ontwikkelde voor het advies een nieuwe methode om de...
book 2011
document
Dorenbosch, L. (author), Sanders, J. (author), Blonk, R. (author)
bookPart 2012
document
Sanders, J. (author), Cremer, R. (author), Hazelzet, A. (author)
In dit themanummer over vakmanschap staat het vakmanschap van de re-integratieprofessional centraal. Toch wilden we ook kort stilstaan bij vakmanschap van de cliënt. Vakmanschap is immers belangrijk voor elke doelgroep. Zo hebben duurzame inzetbaarheid en behoud van vakmanschap een directe relatie. De kansen op werk, en het behoud van dat werk,...
article 2012
document
Dorenbosch, L. (author), Sanders, S. (author), van Wijk, E. (author), Sjollema, S. (author)
Samenvatting van TNO-NSvP leernetwerkbijeenkomst “Job Engineering” over Combinatiebanen op 29 november 2012. Op 29 november 2012 organiseerde TNO samen met de Nederlandse Stichting voor Psychotechniek (NSvP) de eerste bijeenkomst in het leernetwerk Job Engineering: Nieuwe banen voor kwetsbare groepen. De bredere insteek van dit leernetwerk is...
public lecture 2012
document
Sanders, J. (author), van Wijk, E. (author), Boneschansker, O. (author), Ybema, J.F. (author)
Langer doorwerken vormt een belangrijke uitdaging voor laagopgeleide 45-plussers. Verandering van baan is daarbij een zinvolle, soms zelfs noodzakelijke, strategie. Vrijwillige externe mobiliteit is echter onder laagopgeleide 45-plussers zeldzaam. In deze bijdrage staat de vraag centraal of de versterking van vertrouwen in eigen kunnen (self...
article 2012
document
Sanders, J. (author), Jetten, A. (author), Dhondt, S. (author), Geuskens, G. (author), Keijzer, L. (author), Liebregts, W. (author)
In de komende decennia zal de vergrijzing van de beroepsbevolking verstrekkende gevolgen hebben op de arbeidsmarkt en op de organisaties in Nederland. Hoewel de huidige econo-mische recessie dit proces vertraagt, voorspelt het Nederlandse CPB (Centraal Planbureau) dat de demografische veranderingen uiteindelijk het arbeidsaanbod negatief zullen...
report 2013
document
Damen, M.A.W. (author), Sanders, J.M.A.F. (author), van Dam, K. (author)
For both public authorities, businesses and employees ‘life-long learning’ remains increasingly important to maintain their competitive position in relation to other players on the world market and labor market respectively. Life-long learning, however, is not self-evident for everyone. Lower educated workers, for instance, participate less in...
article 2013
document
Dorenbosch, L. (author), Sanders, J. (author), van Wijk, E. (author), Sjollema, S. (author)
Presentatie op de TNO-NSvP leernetwerkbijeenkomst “Job Engineering” over Springplankbanen op 5 maart 2013
public lecture 2013
document
Sanders, J. (author), Boneschansker, O. (author), Klein Hesselink, D.J. (author), Fermin, B. (author), Muller, B. (author)
book 2013
document
van Gaalen, R. (author), Goudswaard, A. (author), Sanders, J. (author), Smits, W. (author)
book 2013
document
Sanders, J. (author), Kraan, K. (author)
report 2013
document
Dorenbosch, L. (author), Sanders, J. (author), van Wijk, E. (author), Sjollema, S. (author)
Samenvatting van TNO-NSvP leernetwerkbijeenkomst “Job Engineering” over Springplankbanen op 5 maart 2013. Het leernetwerk job engineering is gestart in 2012 en kende afgelopen maart haar 2e bijeenkomst. Het leernetwerk is een samenwerking tussen TNO en de Nederlandse Stichting voor Psychotechniek (NSvP). In deze 2e sessie over “springplankbanen”...
public lecture 2013
document
Klein Hesselink, D.J. (author), Giesen, F.B.M. (author), Sanders, J.M.A.F. (author)
book 2013
document
Dorenbosch, L. (author), Boneschansker, O. (author), Sanders, J. (author), Koppes, L. (author)
Werkenden die twee of meer banen combineren, vormen geen uitzondering op de Nederlandse arbeidsmarkt. Een analyse op een representatieve steekproef van de werkzame beroepsbevolking toont wie er banen combineren en wat de belangrijkste redenen daarvoor zijn.
article 2013
(1 - 20 of 55)

Pages