(1 - 2 of 2)
document
van de Bovenkamp, J.M. (author), Gallis, R. (author), Miedema, E.P. (author), TNO Arbeid (author)
De beroepsziekte ‘latex allergie' komt steeds meer voor. Op verzoek van de branchebegeleidingscommissie in het kader van het arboconvenant algemene ziekenhuizen heeft TNO Arbeid een analyse gemaakt van de kosten en baten van de invoering van non-latex handschoenen. De analyse van kosten en baten richt zich onder meer op de vraag of de...
report 2003
document
van de Bovenkamp, J.M. (author), Gallis, H.R. (author), Jongkind, R. (author), Thie, X. (author), TNO Arbeid (author)
report 2003