(1 - 20 of 46)

Pages

document
de Kraker, H. (author), Douwes, M. (author)
Met de checklist fysieke belasting kan een werkgever een eerste screening op risico's door fysieke belasting uitvoeren. bij potentiële risico's wordt doorverwezen naar vervolginstrumenten, waarvan het werkhoudingeninstrument er één is. Deze nieuwe hulpmiddelen helpen arboverantwoordelijkheden bij het kiezen van de juiste maatregelen. Vakmedianet
article 2012
document
Coenen, P. (author), Kingma, I. (author), Boot, C.R.L. (author), Douwes, M. (author), Bongers, P.M. (author), van Dieën, J.H. (author)
Work-related musculoskeletal pain (MSP) risk assessments by trained observers are often used in ergonomic practice; however, the validity may be questionable. We investigated the predictive value of work-site MSP risk estimates in a prospective cohort study of 1745 workers. Trained observers estimated the risk of MSP (neck, shoulder or low-back...
article 2012
document
den Besten, H. (author), Douwes, M. (author), Vos, F. (author)
Nederland vergrijst. Om de toenemende AOW-kosten te kunnen dragen gaat de pensioengerechtigde leeftijd omhoog. Een ontwikkeling die voor sommige beroepsgroepen relatief probleemloos zal verlopen, Voor werknemers die zwaar belast worden in hun werk ligt dat anders. Maar wat maakt een beroep zwaar? Een nieuwe aanpak biedt zicht op dit vraagstuk....
article 2012
document
de Jong, T. (author), Douwes, M. (author), Jansen, Y. (author)
TNO heeft recent interviews gehouden onder uitvoerende zorgmedewerkers binnen verpleeg- en verzorgingshuizen. Het doel was om meer inzicht te krijgen in ervaringen en ideeën van medewerkers over welke factoren het werk fysiek en psychisch belastend maken en wat aangrijpingspunten zijn om hun duurzame inzetbaarheid te vergroten en plezier in het...
article 2012
document
den Besten, H. (author), Douwes, M. (author), Vos, F. (author)
Nederland vergrijst. Om de toenemende AOW-kosten te kunnen dragen gaat de pensioengerechtigde leeftijd omhoog. Een ontwikkeling die voor sommige beroepsgroepen relatief probleemloos zal verlopen, Voor werknemers die zwaar belast worden in hun werk ligt dat anders. Maar wat maakt een beroep zwaar? Een nieuwe aanpak biedt zicht op dit vraagstuk....
article 2012
document
Douwes, M. (author)
Lifting operations are inherent to many occupations in the construction industry. They can be performed manually or using lifting equipment. Both manual lifting and mechanical lifting operations can put construction workers at great risk of injury or health symptoms causing sick leave or disability. The costs of accidents and ill health related...
other 2013
document
Formanoy, M. (author), Coenen, P. (author), Douwes, M. (author), Bosch, T. (author), de Kraker, H. (author)
Blootstelling aan mechanische trillingen op het werk als gevolg van het hanteren van aangedreven handgereedschap kan klachten veroorzaken aan de bovenste extremiteiten. Betrouwbare en valide instrumenten om deze blootstelling te beoordelen zijn schaars. Daarom is een methode ontwikkeld, de HARM-methode, om hand-armtrillingen subjectief te...
article 2013
document
de Jong, T. (author), Geuskens, G. (author), Jansen, Y. (author), Douwes, M. (author)
Sommige werknemers hebben niet alleen een hoge fysieke belasting tijdens het werk, maar ook een ongunstige psychosociale arbeidsbelasting. Er is relatief weinig bekend over of en hoe de fysieke en psychosociale arbeidsbelasting met elkaar interacteren. Is het effect van een gecombineerde hoge fysieke en hoge psychosociale belasting groter dan de...
report 2013
document
Douwes, M. (author)
Door de vergrijzing en ontgroening zullen werknemers in Nederland tot op hoge leeftijd moeten doorwerken. Bij bedrijven roept dit vragen op als. Is het werk daarvoor niet te zwaar? Welke arbeidsbelasting is acceptabel? Em: Welke maatregelen moet ik nemen om te zorgen dat mijn werknemers tot op hoge leeftijd veilig en gezond aan het werk kunnen...
other 2013
document
van Zwieten, M. (author), Hooftman, W. (author), Koppes, L. (author), Douwes, M. (author)
report 2013
document
Houtman, I.L.D. (author), Douwes, M. (author), Zondervan, E. (author), Jongen, M. (author)
This article, based on recent literature, will identify, define and discuss new and emerging OSH-risks together with the driving forces behind these risks. Emerging risks will be described as being related to physical load and musculoskeletal disorders [MSDs], psychosocial risks, and dangerous substances [e.g. chemical and biological substances]...
other 2014
document
Coenen, P. (author), Formanoy, M. (author), Douwes, M. (author), Bosch, T. (author), de Kraker, H. (author)
Exposure to mechanical vibrations at work (e.g., due to handling powered tools) is a potential occupational risk as it may cause upper extremity complaints. However, reliable and valid assessment methods for vibration exposure at work are lacking. Measuring hand-arm vibration objectively is often difficult and expensive, while often used...
article 2014
document
Douwes, M. (author), Konemann, R. (author), Commissaris, D. (author)
Lang zitten brengt gezondheidsrisico’s met zich. Dynamische werkplekken bieden de mogelijk-heid om kantoortaken bewegend uit te voeren en zo de risico’s voor kantoormedewerkers te verminderen. In een labstudie onderzochten we de korte-termijn-effecten op taakprestatie tijdens het werken op drie dynamische werkstations (loopband, fietsergometer...
article 2014
document
Douwes, M. (author), de Kraker, H. (author)
To support health and safety practitioners in their obligation of risk assessment the 'Hand Arm Risk Assessment Method' (HARM) was developed. This tool can be used by any type of company for risk assessment of developing arm, neck or shoulders symptoms (pain) resulting from light manual tasks.This paper describes the development of HARM1.0. A...
article 2014
document
Douwes, M. (author), Boocock, M. (author), Coenen, P. (author), van den Heuvel, S. (author), Bosch, T. (author)
The Hand Arm Risk assessment Method (HARM) is a simplified risk assessment method for determining musculoskeletal symptoms to the arm, neck and/or shoulder posed by hand-arm tasks of the upper body. The purpose of this study was to evaluate the predictive validity of HARM using data collected from a three year prospective cohort Study on...
article 2014
document
Douwes, M. (author), Hendriksen, I. (author)
public lecture 2014
document
Commissaris, D.A.C.M. (author), Könemann, R. (author), Hiemstra-van Mastrigt, S. (author), Burford, E.M. (author), Botter, J. (author), Douwes, M. (author), Ellegast, R.P. (author)
Sedentary work entails health risks. Dynamic (or active) workstations, at which computer tasks can be combined with physical activity, may reduce the risks of sedentary behaviour. The aim of this study was to evaluate short term task performance while working on three dynamic workstations: a treadmill, an elliptical trainer, a bicycle ergometer...
article 2014
document
Douwes, M. (author), Hooftman, W. (author), Kraan, K. (author), Steenbeek, R. (author), Venema, A. (author), de Vroome, E. (author), Eysink, P. (author), van der Molen, H. (author), Frings-Dresen, M. (author), van den Bossche, S. (author)
report 2014
document
Commissaris, D. (author), Douwes, M. (author)
Many contemporary work tasks, e.g. at an office workplace, are characterised by physical inactivity and by long periods of uninterrupted sitting. These characteristics increase the risk of several health problems, among others obesity, cardiovascular disorders, diabetes, cancer, musculoskeletal disorders of lower back, neck and shoulders, and...
other 2014
document
de Kraker, H. (author), Douwes, M. (author)
Deze goede praktijk is een initiatief van TNO en Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
book 2015
(1 - 20 of 46)

Pages