(1 - 20 of 39)

Pages

document
Dorenbosch, L. (author), Sanders, J. (author), Blonk, R. (author)
bookPart 2012
document
Andriessen, S. (author), Brouwer, P. (author), Smit, A. (author), Blonk, R. (author)
Verschillende landen kennen een quotum voor werkgevers en/of overheden. ze zijn verplicht een bepaald percentage werknemers met beperkingen in dienst te hebben, PvdA en VVD stellen in het tegeerakkoord een quotum voor grotere bedrijven voor. ls dat verstandig? Dit artikel is met toestemming van de redactie overgenomen uit Sociaal Bestek, 2002,nr...
article 2012
document
Akkermans, J. (author), Brenninkmeijer, V. (author), Huibers, M. (author), Blonk, R.W.B. (author)
A new and promising area of research has recently emerged in the field of career development: career competencies. The present article provides a framework of career competencies that integrates several perspectives from the literature. The framework distinguishes between reflective, communicative, and behavioral career competencies. Six career...
article 2013
document
Akkermans, J. (author), Schaufeli, W.B. (author), Brenninkmeijer, V. (author), Blonk, R.W.B. (author)
This study investigated the role of career competencies as a mediator in the Job Demands — Resources model. Structural equation modeling with data from 305 young employed persons aged 16–30 years showed that career competencies are positively related to job resources and work engagement, but not to job demands and emotional exhaustion....
article 2013
document
Akkermans, J. (author), Brenninkmeijer, V. (author), van den Bossche, S.N.J. (author), Blonk, R.W.B. (author), Schaufeli, W.B. (author)
Purpose: The purpose of this paper is to identify job characteristics that determine young employees' wellbeing, health, and performance, and to compare educational groups. Design/methodology/approach: Using the job demands-resources (JD-R) model and 2-wave longitudinal data (n=1,284), the paper compares employees with a lower educational level...
article 2013
document
Beudeker, D.A. (author), Rink, F.A. (author), Ellemers, N. (author), Blonk, R.W.B. (author)
In this research we focus on the self-regulation strategies (promotion and prevention focus) that leaders use to influence followers. We propose that both self-regulation strategies are necessary for leaders in addressing followers. However, each self-regulation strategy is useful to enhance different work behaviors in employees. These...
article 2013
document
Huijs, J.J.J.M. (author), Liebregts, W. (author), Brouwer, P. (author), Blonk, R.W.B. (author), Luijters, K. (author), Andriessen, S. (author)
TNO heeft in het kader van het kennisinvesteringsprogramma en met medefinanciering vanuit Stichting Instituut Gak een onderzoek uitgevoerd naar de effectiviteit van re-integratie. Het doel van dit project was de voorspellers van een succesvolle uitstroom naar werk of scholing te onderzoeken bij mensen met een bijstandsuitkering. Hierbij is niet...
report 2013
document
Akkermans, J. (author), Brenninkmeijer, V. (author), Blonk, R.W.B. (author), Schaufeli, W.B. (author)
conference paper 2014
document
Vuori, J. (author), Blonk, R. (author), Price, R. (author)
The purpose of this volume is to describe the impact of the increased demand for flexibility on employees and its impact on their individual work life trajectories and health. The volume offers concrete examples of interventions aimed to find innovative ways of sustainable work careers for today's workers. We focus on the school to work...
book 2015
document
Sanders, J. (author), Dorenbosch, L. (author), Blonk, R. (author)
This contribution aims to provide a framework for viewing the fragility of employability and potentially fruitful routes for making employability more sustainable. A second goal, is to inspire readers with examples from the Netherlands, to create and test promising interventions, so that a broad set of effective interventions becomes available...
bookPart 2015
document
Akkermans, J. (author), Brenninkmeijer, V. (author), Schaufeli, W.B. (author), Blonk, R.W.B. (author)
The aim of our study was to investigate the effectiveness of the CareerSKILLS program, a career development intervention based on career competencies and the JOBS methodology, which aims to stimulate career self-management and well-being of young employees. In a quasi-randomized control trial, the effects of the program were tested in a...
article 2015
document
de Vente, W. (author), Kamphuis, J.H. (author), Blonk, R.W. (author), Emmelkamp, P.M. (author)
Purpose The process of recovery from work-related stress, consisting of complaint reduction and work-resumption, is not yet fully understood. The aim of this study was to investigate predictors of complaint reduction and work-resumption, as well as testing complaint reduction as a mediator in the association between predictors and work...
article 2015
document
Blonk, R.W.B. (author), van Twuijver, M.W. (author), van de Ven, H.A. (author), Hazelzet, A.M. (author)
Beknopt onderzoek naar de wetenschappelijke literatuur over de effectiviteit van re-integratie in het gemeentelijk domein van werk en inkomen.
report 2015
document
Akkermans, J. (author), Brenninkmeijer, V. (author), Blonk, R.W.B. (author)
This article provides an overview of our research on the well-being and career development of young employees who are about to make, or have recently made, the transition from school to work. We discuss our findings with regard to the job characteristics that are important for enabling young adults to perform well, and with regard to the career...
article 2015
document
Sanders, J. (author), Blonk, R. (author), Geuskens, G. (author), de Grip, A. (author)
Organizational and technological changes are occurring ever more rapidly, and employees are faced with increasing deficits in their knowledge. Because of this, not only is individual employability under pressure, but also the competitiveness and innovativeness of companies and institutions. Remedying or even preventing these knowledge deficits...
article 2015
document
Hazelzet, A. (author), Blonk, R. (author)
Op 1 januari 2015 is een baanbrekende verandering ingeluid voor mensen die een opstap nodig hebben naar de arbeidsmarkt. Vanaf die datum is de Participatiewet van kracht. Doel van die wet is meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te krijgen. Dat vergt een gesmeerde en effectieve samenwerking van gemeenten, bedrijven en cliënten: de...
report 2015
document
van Emmerik, M.L. (author), Huijs, J.J.J.M. (author), Blonk, R.W.B. (author)
Om zicht te krijgen op de betekenis van WGA moeten we dus kijken naar de mate waarin een WGA bijdraagt aan de duurzame inzetbaarheid van mensen – ook als zij niet (blijvend) uitstromen naar regulier werk. Waar in het onderzoek van de afgelopen jaren de focus vooral op het beïnvloeden van de cliënt en diens gedrag heeft gelegen richt het huidige...
report 2015
document
Blonk, R.W.B. (author)
Aan de hand van zijn eigen bevindingen bij het Zeeuwse Orionis beschrijft hij welke praktijken van reïntegratie duurzaam zijn gebleken. De afgelopen zestien maanden werkte ik als ‘embedded researcher’ bij de nieuwe sociale dienst en werkvoorziening van Walcheren. In de loop der jaren werden de sociale werkvoorziening, de kredietbank en de...
article 2015
document
Blonk, R. (author)
conference paper 2016
document
Putnik, K. (author), Hazelzet, A. (author), Blonk, R. (author), van de Ven, H. (author)
conference paper 2016
(1 - 20 of 39)

Pages