(1 - 20 of 283)

Pages

document
Stouten, J.T.J. (author), Feron, V.J. (author), Beems, R.B. (author), Boleij, J.S.M. (author), Brokamp, J.J.A.M. (author), Henderson, P.T. (author), de Jong, G. (author), de Mik, G. (author), Molier-Bloot, J. (author), Noordam, P.C. (author), Roelfzema, H. (author), Smid, T. (author), Swaen, G.M.H. (author), Verschuuren, H.G. (author), Wibowo, A.A.E. (author), de Wit, F. (author), Hoeksema, C. (author)
report 1994
document
de Man, M. (author), Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author)
In dit rapport wordt een model ontworpen voor ontwikkeling van employability in industriële bedrijven, en met name voor assemblage afdelingen. Er wordt een aantal fasen onderscheiden, te weten: de entree fase, waarin contact gelegd wordt met de klant en waarin onderzocht moet worden wat er verlangd wordt; de onderzoeksfase, waarin een strategie...
report 1998
document
Musson, Y. (author), Vlek, F. (author), van de Berg, S. (author), TNO Arbeid (author)
Dit rapport maakt deel uit van het project Deskundigheidsbevordering Arbodiensten 1998. Aangezien op het terrein van de arbodienstverlening een internationalisering te verwachten is, zijn de opleidingseisen binnen de nationale wet- en regelgeving van de EU-landen onderzocht. In de meeste landen is het gebruik van OHS-services verplicht, wat niet...
report 1999
document
van de Bovenkamp, J.M. (author), Gallis, R. (author), Miedema, E.P. (author), TNO Arbeid (author)
De beroepsziekte ‘latex allergie' komt steeds meer voor. Op verzoek van de branchebegeleidingscommissie in het kader van het arboconvenant algemene ziekenhuizen heeft TNO Arbeid een analyse gemaakt van de kosten en baten van de invoering van non-latex handschoenen. De analyse van kosten en baten richt zich onder meer op de vraag of de...
report 2003
document
van de Bovenkamp, J.M. (author), Gallis, H.R. (author), Jongkind, R. (author), Thie, X. (author), TNO Arbeid (author)
report 2003
document
Popma, J. (author), Zwanikken, S. (author), Gallis, R. (author), ter Hark, T. (author), TNO Arbeid (author)
Zowel nationaal als internationaal heeft een aantal ingrijpende gebeurtenissen geleid tot een toegenomen aandacht voor veiligheid in het algemeen en voor arbeidsveiligheid en veiligheidsmanagement in het bijzonder. Het blijvend hoge aantal arbeidsongevallen was voor het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aanleiding om een programma ...
report 2004
document
Bennenbroek, F.T.C. (author), de Groot, M.C. (author), Bazuin, M.E. (author), Vinke, H. (author), Ravenboer, A. (author), TNO Arbeid (author)
report 2004
document
Richheimer, D.T. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
report 2005
document
Wevers, C.W.J. (author), Besseling, J.J.M. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
report 2005
document
Hiemstra, A.M.F. (author), van Geel, B. (author), Gallis, R. (author), van Berlo, M.P.W. (author), Rasker, P.C. (author), van Luxemburg, M. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Het blijkt in de praktijk dat ongelukken veelal te wijten zijn aan onjuiste procedures, falend onderhoud of slechte communicatie. Naar aanleiding hiervan is in het kader van het Nieuw Initiatief 'Systeem Systeem Innovatie Maatschappelijke Veiligheid' deze methodiek ontwikkeld en getest. Daarbij is een expliciete link gelegd tussen het (dynamisch...
report 2006
document
Drupsteen, L. (author), Zwanikken, S. (author), Fijan, D. (author), Corver, S. (author), Jongen, M. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Steeds meer werkzaamheden worden uitgevoerd in projecten waardoor meer tijdelijke werkgelegenheid ontstaat. Werkzaamheden zijn vaak te groot of te complex en te onregelmatig om alleen met eigen mensen uit te voeren. Hiervoor worden daarom vaak meerdere aannemers en onderaannemers ingehuurd, zoals ZZP’ers, zelfstandigen zonder personeel. Een...
report 2007
document
Houtman, I.L.D. (author)
This is the national contribution to the CAR on self-employed workers in the Netherlands. In this national contribution information is provided on self-employed workers in relation to (1) legal provisions and social security, (2) recent trends in self-employment with no employees, (3) collective representation and collective bargaining and (4)...
report 2009
document
Bakhuys Roozeboom, M.M.C. (author), Venema, A. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
report 2009
document
Gouw, P. (author)
Based on two consecutive studies (the Netherlands Working Condition Survey (NEA), TNO), a review (Discrimination Monitor, SCP) and literature it is concluded that non-western migrants experience more labour market problems than western migrants. In general non-western migrants experience more discrimination in the workplace, recruitment and...
report 2009
document
Klein Hesselink, J. (author)
The second evaluation of the Dutch Flexibility and Security Act indicates that in 2006 employers were more inclined to offer employees a new temporary contract after the first one ended, as compared to 2001 when they were unsure about the consequences of the new law and were more likely to offer the workers a permanent contract. The act has also...
report 2009
document
Klein Hesselink, J. (author)
The aim is to obtain a fuller insight into differences in working time across the European Union and into developments in average hours worked both in total and by specific sections of the work force in the Netherlands over the preceding years. The general concern is to investigate the factors underlying the changes that are observed in the...
report 2009
document
Hooftman, W. (author)
Long-term work absence is an issue of concern among employers and employees in the Netherlands. Disparities between occupations in terms of sick leave cannot be explained by differences in the characteristics of the workers, the job, the company or the working conditions. After adjusting for these factors, occupation remains an independent...
report 2009
document
Kwantes, J.H. (author), Houtman, I.L.D. (author), Klein Hesselink, J. (author)
In the Netherlands, the information, consultation and participation of workers concerning health and safety in SMEs is scarce. In addition to this, the expertise available to management on OSH issues in SMEs is less compared to larger firms.
report 2010
document
Smit, A. (author), Wevers, C. (author), Kooij-de Bode, H. (author), van der Wolk, J. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
We laten zien dat er, ondanks harde concurrentieverhoudingen, ondernemers zijn die willen investeren in personeel dat niet onmiddellijk maximaal inzetbaar is. Afhankelijk van hun aanpak blijkt het goed mogelijk om relatief veel mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in te zetten op schoonmaaklocaties. Bovendien kan de inzet van doelgroepen...
report 2010
document
Copsey, N. (author), Drupsteen, L. (author), van Kampen, J. (author), Kuijt-Evers, L. (author), Schmitz-Felten, E. (author), Verjans, M. (author)
This review presents reports of work-related road transport accidents, near misses, and other effects relating to ill health that give details concerning the causes and effects of the accidents. The main focus of the report is on road transport activities that take place on the public highway; however light deliveries are included, as well as...
report 2010
(1 - 20 of 283)

Pages