(1 - 20 of 286)

Pages

De sociale impact van Amsterdamse import
De sociale impact van Amsterdamse import
Werkdruk wegwijzer 2021
Werkdruk wegwijzer 2021
TNO kennisontwikkeling en publicaties rondom het TNO programma Monitoring en Duurzame Inzetbaarheid 2019
TNO kennisontwikkeling en publicaties rondom het TNO programma Monitoring en Duurzame Inzetbaarheid 2019
TNO kennisontwikkeling en publicaties 2005-2017 rondom het TNO programma Monitoring en Duurzame Inzetbaarheid (NEA, NEA Cohort, WEA)
TNO kennisontwikkeling en publicaties 2005-2017 rondom het TNO programma Monitoring en Duurzame Inzetbaarheid (NEA, NEA Cohort, WEA)
Platformarbeid in kaart brengen
Platformarbeid in kaart brengen: een verkennend onderzoek uitgevoerd binnen het Kennisinvesteringsprogramma Future of Work 2019-2020
Study on transitions in employment, ability and motivation (STREAM)
Study on transitions in employment, ability and motivation (STREAM): technological report (2010-2019)
Methodologisch rapport CODI 2019
Methodologisch rapport CODI 2019
Safety in the future
Safety in the future: whitepaper
Arbobalans 2020
Arbobalans 2020: Kwaliteit van de arbeid, effecten en maatregelen in Nederland [Quality of work, outcomes and measures in the Netherlands: summary]
Arbobalans 2018
Arbobalans 2018: Kwaliteit van de arbeid, effecten en maatregelen in Nederland
Monitor verantwoord opdrachtgeverschap 2.0
Monitor verantwoord opdrachtgeverschap 2.0
Gids monitoren technologisering en arbeidsmark
Gids monitoren technologisering en arbeidsmark
De kwaliteit van arbeid van platformwerkers
De kwaliteit van arbeid van platformwerkers: een eerste verkennning: een onderzoek uitgevoerd binnen het Kennisinvesteringsprogramma Future of Work 2018
Nea 2018 tabellen specifiek voor de sector voortgezet onderwijs
Nea 2018 tabellen specifiek voor de sector voortgezet onderwijs
Nea 2018 tabellen specifiek voor de sector primair onderwijs
Nea 2018 tabellen specifiek voor de sector primair onderwijs
Modeling human-robots teams to optimize their safety
Modeling human-robots teams to optimize their safety
Lerende en innovatieve organisaties
Lerende en innovatieve organisaties: een organisatiemodel met praktijkvoorbeelden
Methodologisch rapport CODI 2018
Methodologisch rapport CODI 2018
Digitale arbeidsmarktdiscriminatie
Digitale arbeidsmarktdiscriminatie: Inzicht in de risico’s op arbeidsmarktdiscriminatie door de inzet van recruitment technologieën in werving en selectie
Dynamiek op de Nederlandse arbeidsmarkt
Dynamiek op de Nederlandse arbeidsmarkt: de focus op zekerheid
(1 - 20 of 286)

Pages