(1 - 20 of 37)

Pages

document
Blok, M.M. (author)
Het nieuwe werken, een jaar of drie geleden nog een hype, is in de praktijk niet altijd een succes. Uit onderzoek van TNO blijkt dat het stimuleren van flexibeler werken averechtse gevolgen kan hebben en dat het nieuwe werken de kennisdeling kan verminderen. Belangrijkste voorwaarde om het nieuwe werken wel succesvol te laten verlopen, is het...
article 2014
document
Groenesteijn, L. (author)
article 2013
document
Damen, M.A.W. (author), Sanders, J.M.A.F. (author), van Dam, K. (author)
For both public authorities, businesses and employees ‘life-long learning’ remains increasingly important to maintain their competitive position in relation to other players on the world market and labor market respectively. Life-long learning, however, is not self-evident for everyone. Lower educated workers, for instance, participate less in...
article 2013
document
Commissaris, D. (author), Könemann, R. (author), Hoogenhout, M. (author)
Aan zittend werk kleven gezondheidsrisico’s. Dynamische werkplekken, werkplekken waaraan (computer)werkzaamheden gecombineerd worden met lichaamsbeweging, kunnen deze mogelijk verminderen. Wij evalueerden drie dynamische werkplekken: een loopband, een fietsergometer en een zittende elliptische trainer (ZET) bij negentien kantoormedewerkers met...
article 2013
document
Kleinknecht, A. (author), Naastepad, C.W.M. (author), Storm, S. (author), Vergeer, R. (author)
Deregulation of labour markets and modest wage increases lead to significantly lower rates of labour productivity growth. In this paper theoretical arguments of why 'rigid' European labour markets can be useful for innovation are discussed. The arguments are supported by empirical evidence. The argument that high levels of labour turnover are...
article 2013
document
Dorenbosch, L. (author), Bakker, A.B. (author), Demerouti, E. (author), van Dam, K. (author)
This special issue pays attention to a relatively new research topic in work and organizational psychology: job crafting. Job crafting refers to the modifications employees apply to their jobs in order to better fit this job to their needs and abilities. In this introductory article, we first explain the most important characteristics of job...
article 2013
document
Dhondt, S. (author)
Samenwerken, het lijkt zo'n vanzelfsprekend begrip. We doen het allemaal, elke dag, met iedereen om ons heen. We nemen zonder twijfel aan dat iedereen zomaar bereid is om samen te werken. We vinden ook dat bedrijven moeten samenwerken in horizontale en verticale verbanden. Ondanks dat samenwerken wenselijk wordt gevonden, blijkt het toch lastig...
article 2013
document
Meerman, M. (author), Grundemann, R. (author)
De sociale partners in het hoger beroepsonderwijs wilden een bijdrage leveren aan het ontwikkelen en uitvoeren van diversiteitsbeleid en schreven daartoe een subsidieregeling. De subsidie zou een stimulans moeten zijn voor de HR-afdeling om bewust naar (etnische) diversiteit te kijken bij de instroom, doorstroom en het behoud van talentvolle...
article 2013
document
Dessers, E. (author), Dhondt, S. (author), Vrijhoef, H.J.M. (author), Molema, J.J.W. (author), van Hootegem, G. (author), Nys, H. (author), Hermans, K. (author), Hellings, J. (author), Cambre, B. (author), Annemans, L. (author)
Conference abstract of the World Congress on Integrated Care, Singapore, November 7-9, 2013.
article 2013
document
Verbiest, S. (author), Goudswaard, A. (author), Kooij-de Bode, H. (author), de Looze, M.P. (author), Bosch, T. (author), Blok, M. (author)
Veel organisaties zijn om uiteenlopende redenen op zoek naar nieuwe roosters of roosteraanpassingen. Naast een vergrijzend personeelsbestand, kan het gaan om redenen als behoefte aan meerflexibiliteit in de bezetting, noodzaaktot langere openingstijden voor de klanten, of noodzaak tot kostenbesparing door een eficiëntere inzet van personeel ...
article 2013
document
Vergeer, R. (author), Dhondt, S. (author)
Zoekt en gij zult v¡nden. Dat gevoel bekruipt ons b¡j berichten over de vermeende voordelen van werk met een flexibel contract - flexwerk. Flexwerk zou mensen ontwikkelingskansen bieden en fungeren als opstap naar een betere, vaste baan. Maar TN0'ers Robert Vergeer en Steven Dhondt hebben zo hun vraagtekens bij verdere flexibilisering. Dit...
article 2013
document
Akkermans, J. (author), Brenninkmeijer, V. (author), Huibers, M. (author), Blonk, R.W.B. (author)
A new and promising area of research has recently emerged in the field of career development: career competencies. The present article provides a framework of career competencies that integrates several perspectives from the literature. The framework distinguishes between reflective, communicative, and behavioral career competencies. Six career...
article 2013
document
Akkermans, J. (author), Schaufeli, W.B. (author), Brenninkmeijer, V. (author), Blonk, R.W.B. (author)
This study investigated the role of career competencies as a mediator in the Job Demands — Resources model. Structural equation modeling with data from 305 young employed persons aged 16–30 years showed that career competencies are positively related to job resources and work engagement, but not to job demands and emotional exhaustion....
article 2013
document
Oeij, P. (author), van der Torre, W. (author)
Deze bijdrage gaat over ‘bottom up’ innovatie door professionals in de publieke sector. Dat biedt kansen. Maar politiek-­‐bestuurlijke aandacht is gewenst. Deze vorm van innoveren is als een ontluikende lentebloesem. De publieke sector staat voor het duivelsdilemma om kwaliteit te blijven leveren voor de burger met steeds minder middelen....
article 2013
document
Beudeker, D.A. (author), Rink, F.A. (author), Ellemers, N. (author), Blonk, R.W.B. (author)
In this research we focus on the self-regulation strategies (promotion and prevention focus) that leaders use to influence followers. We propose that both self-regulation strategies are necessary for leaders in addressing followers. However, each self-regulation strategy is useful to enhance different work behaviors in employees. These...
article 2013
document
van der Klauw, D. (author), Molema, J.J.W. (author), Hollander, I. (author), Valentijn, P.P. (author), Vrijhoef, H.J.M. (author)
Conference abstract of the World Congress on Integrated Care, Singapore, November 7-9, 2013.
article 2013
document
van Wingerden, J. (author), Derks, D. (author), Bakker, A.B. (author), Dorenbosch, L. (author)
In this article we discuss the design and qualitative (process) evaluation of a job crafting intervention among employees at three Dutch schools for special education. In a period of 1.5 months, fifty employees participated in a group-based training intervention that addressed individual's job crafting activities aimed at improving individual's...
article 2013
document
Sanders, J.A.M.F. (author), Luijters, K. (author), van Wijk, E. (author), Keijzer, L.E. (author)
Duurzame inzetbaarheid is ‘hot’. Om duurzame inzetbaarheid tot een succes te maken zijn bedrijven en instellingen afhankelijk van deskundig leiderschap op de werkvloer. Maar wat is ‘deskundig’? In onderzoek zijn zeven eigenschappen blootgelegd die een direct leidinggevende moet hebben om de inzetbaarheid van vooral laagopgeleide medewerkers te...
article 2013
document
Vergeer, R. (author), Kleinknecht, A.H. (author), Naastepad, C.W.M. (author), Storm, S.T.H. (author)
Landen met meer of minder flexibele arbeidsmarkten onderscheiden zich niet in hun bbp-groei of in niveaus van werkloosheid, maar wel in de groei van de arbeidsproducdviteit. De vraag of soepeler ontslag innovatie en productiviteit bevordert of juist belemmert, hangt ook af van het type innovatiemodel: is er sprake van een'ondernemersmodel' van...
article 2013
document
de Korte, E. (author)
Technologische ontwikkelingen veranderen ons dagelijks leven en dat gebeurt soms met een verbazingwekkende snelheid. Minder dan tien jaar geleden was het bijvoorbeeld nog niet zo gewoon om een smartphone bij je te dragen; inmiddels gebruiken we onze smartphone voor sociale interactie met vrienden, om de e-mail van ons werk te bekijken vanaf ons...
article 2013
(1 - 20 of 37)

Pages