(1 - 20 of 27)

Pages

document
Pot, F. (author), Smulders, P. (author)
Zonder arbeid geen welvaart. Maar arbeid is meer dan productiviteit en innovatie om materiële welvaart te creëren. In de Monitor Brede Welvaart wordt bij arbeid gedacht aan arbeidsparticipatie, maar de inhoud van het werk, van belang voor zingeving en duurzame inzetbaarheid, blijft buiten beschouwing. Welke indicatoren voor arbeidskwaliteit...
article 2019
document
Smulders, P. (author), Oeij, P. (author)
Automatisering en robotisering worden vaak in één adem genoemd, maar spelen deze ontwikkelingen wel bij dezelfde bedrijven? En hebben ze dezelfde werkgelegenheidseffecten? Van de Nederlandse bedrijven en instellingen past 24 procent gespecialiseerde automatisering toe en 4 procent robotisering. De overheid en de zakelijke dienstverlening kennen...
article 2019
document
Smulders, P. (author), Wielers, R. (author)
In 2009, een jaar na het begin van de bankencrisis, verscheen 'The Spirit Level' (De Waterpas) van Richard Wilkinson en Kate Pickett. Ongelijke samenlevingen worden ongezonde samenlevingen, was het punt dat deze twee Britse epidemiologen wilden maken. 'The spirit level' ging niet over de bankencrisis, maar over mentale en fysieke gezondheid,...
article 2018
document
Smulders, P. (author), van den Bossche, S. (author)
A lot has been published on the effects of economic crises on health, especially on stress and depression, but little on the effects on working hours, working relations and working conditions. And even less on the categories of workers whose position improved or deteriorated during the crisis. This article tries to fill these gaps. Use is made...
article 2018
document
van Vuuren, T. (author), Smulders, P. (author)
This article examines how job security is related to sustainable employability. It distinguishes between objective job security (or employment status) and subjective job security (satisfaction with job security). For the empirical analysis, we use the merged survey data sets of the Netherlands Working Conditions Survey and the Netherlands Self...
article 2018
document
Verbiest, S. (author), Smulders, P.G.W. (author)
Binnen de publieke arena wordt momenteel veel gesproken over de opkomst en gevolgen van platformarbeid. Wie zijn die platformwerkers eigenlijk, en moeten we ons als maatschappij zorgen maken over hun welzijn?
article 2018
document
Smulders, P.G.W. (author), van den Bossche, S. (author), van den Heuvel, S. (author)
Langer doorwerken wordt door de overheid van groot belang geacht. Maar hoe gemotiveerd zijn werknemers daarvoor? En welke factoren bevorderen en remmen langer doorwerken?
article 2017
document
Smulders, P.G.W. (author), van der Torre, W. (author)
De Nederlandse arbeidsmarkt is de afgelopen jaren sterk geflexibiliseerd. Hoe verhoudt de positie van werknemers en zelfstandigen in Nederland zich tot die in andere Europese landen?
article 2017
document
Smulders, P.G.W. (author), van den Bossche, S.N.J. (author)
Net als in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk was ook in Nederland het laatste decennium een ongunstige ontwikkeling in de arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden waarneembaar. Qua arbeidscontract werd de situatie met name voor jongeren in de periode 2007–2013 steeds beroerder. In 2014 en 2015 vond op een aantal punten herstel plaats.
article 2016
document
Harteveld, L. (author), Smulders, P.G.W. (author)
Zes op de tien bedrijven vallen onder een cao, waarbij cao’s vaker voorkomen bij grotere en al langer bestaande bedrijven, en bij bedrijven met veel jongeren en laaggeschoolden. Het belang dat aan een cao gehecht wordt is vooral afhankelijk van de cao-vorm en de bedrijfssector. Ook werkgevers die via een algemeenverbindendverklaring onder een...
article 2016
document
Smulders, P.G.W. (author)
Weinig publicaties hebben de laatste jaren zoveel losgemaakt als die van de Britse onderzoekers Frey en Osborne (2013) en de Amerikanen Brynjolfsson en McAfee (2014) over de technologische ontwikkelingen en de arbeidsmarkteffecten. Frey en Osborne (2013) kwamen tot de conclusie dat 47% van de Amerikaanse beroepen – namelijk die waarbij veel...
article 2016
document
Smulders, P.G.W. (author)
Ondernemers moeten meer verantwoordelijkheid krijgen voor het sociale beleid van hun bedrijf. Erik de Gier gaat ervan uit dat dat goed is voor de arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden. Hij verwijst naar verlichte werkgevers die zo'n 100 jaar geleden in de Verenigde Staten, Engeland, Duitsland en ook Nederland een uitgebreid sociaal beleid...
article 2016
document
Smulders, P.G.W. (author), Pot, F. (author)
Based on data of the Netherlands Employers Work Survey of TNO (with about 20,000 firms in the period 2008-2014) and the Netherlands Working Conditions Survey of TNO and Statistics Netherlands (with about 150,000 employees in the period 2007-2014) this articles provides answers on questions like to what extent formal co-determination exists in...
article 2016
document
Smulders, P.G.W. (author)
Burnoutklachten komen het meest voor tussen het 30ste en 60ste levensjaar. Daarvoor en daarna zijn de klachten minder. De top ligt in de leeftijdscategorie 55-60 jaar, maar ook rond het 30e levensjaar zijn de klachten veelvoorkomend. De belangrijkste burnoutrisico’s bij jongeren zijn het fysiek zware en weinig gevarieerde werk en de onzeker...
article 2015
document
Smulders, P.G.W. (author)
Nieuwe processen en technologieën worden in Europa vaker ingevoerd op de werkplekken waar fysieke arbeidsbelasting hoog is. Het zijn echter vooral de werkplekken waar hogeropgeleiden complexe taken uitvoeren, die onderhevig blijken aan techno-logische verandering. Dit betreft met name beroepen waar het computergebruik intensief is, zoals in de...
article 2015
document
van den Bossche, S. (author), Muller, J. (author), Smulders, P. (author), de Vroome, E. (author)
De autonomie van werknemers in Nederland is tussen 2008 en 2013 gedaald, vooral onder jongeren en werknemers met een flexibel contract. De gedaalde autonomie beperkt mogelijk de Nederlandse innovatiekracht.
article 2015
document
Pot, F.D. (author), Smulders, P.G.W. (author)
Alle aandacht voor werkstress begin november 2014 richtte zich vooral op wat werkenden daartegen kunnen doen. Een gemiste kans, vinden Frank Pot en Peter Smulders, omdat niet naar de oorzaak wordt gekeken. Die ligt namelijk in de wijze waarop de arbeid is georganiseerd. Meer eigen regelmogelijkheden voor werkenden kan stress voorkomen.
article 2014
document
Smulders, P.G.W. (author), Sanders, J.M.A.F. (author)
In tijden van crisis ontstaat er meer flexwerk. Lr de periode 2007-2012 gold dit het meest voor jongeren, laagopgeleiden en allochtonen. Flexwerk komr veel meer voor bij kleine dan bij grote bedrijven en bij het mkb is de groei tijdens de crisis ook groter. Verder is de groei van het flexwerk tijdens de crisis het grootst in de handel, de horeca...
article 2014
document
Smulders, P.G.W. (author)
Er is de afgelopen zeven jaar nauwelijks iets veranderd in het tempo waarin geautomatiseerd wordt. Automatisering zou vooral de banen van laagopgeleiden bedreigen, maar treft vooral bedrijfstakken met veel hoogopgeleiden. In Europa worden nieuwe technologieën het vaakst ingevoerd in de Scandinavische en Noordwest-Europese landen. In de periode...
article 2014
document
van den Bossche, S. (author), Taris, T. (author), Houtman, I. (author), Smulders, P. (author), Kompier, M. (author)
Incidence rates of third party workplace violence in Europe have increased, but little is known about the causes thereof. It has been suggested that the growth of the service sector and the intensification of work could be responsible for the increase. This study aimed to identify trends in the prevalence of physical workplace violence across...
article 2013
(1 - 20 of 27)

Pages