(1 - 11 of 11)
document
Lucassen, T. (author)
The introduction of the Internet has made it very easy to gain information on any topic imaginable. The downside of this development is that it has become much harder to evaluate the credibility of this information, as it is often unclear who the author is. In this dissertation, the way Internet users evaluate the credibility of online...
doctoral thesis 2013
document
de Greef, T. (author)
This dissertation promotes a focus shift from automation extending human capabilities to automation partnering with the human. Highly automated systems tend to be incompatible with humans, leading to degradations in performance that may lead to serious problems in high-risk professional domains, such as the Navy and Urban Search and Rescue. This...
doctoral thesis 2012
document
Dijkstra, K.A. (author)
In sum, I may conclude that the way we make decisions affects how we attend to and process information, which in turn affects the quality of our judgments and decisions (Chapter 2). When we rely on reasons or analyze, we focus on details and possibly ignore other valuable sources of information. When relying on intuition we focus on the global...
doctoral thesis 2012
document
Delahaij, R. (author)
doctoral thesis 2010
document
Kamphuis, W. (author), TNO Defensie en Veiligheid (author)
Veel organisaties maken gebruik van teams om de steeds complexer wordende werkomgeving het hoofd te bieden. Deze teams kunnen met allerlei soorten dreigingen te maken krijgen. Zo zijn er dreigingen van financieel verlies, verlies van aanzien, of zelfs het verlies van levens. Allerlei catastrofale beslissingen uit het verleden blijken terug te...
doctoral thesis 2010
document
Binsch, O. (author), TNO Defensie en Veiligheid (author)
doctoral thesis 2010
document
van Maanen, P.P. (author)
doctoral thesis 2010
document
Wijn, R. (author), TNO Defensie en Veiligheid (author)
Dit proefschrift heeft zich gericht op de functionaliteit van rechtvaardigheidbeoordelingen en de gevolgen voor gedrag (zoals hulpgedrag) en andere reacties (zoals voor het aandachtssysteem en rechtvaardigheidsgevoeligheid). De studies in dit proefschrift laten zien dat mensen gebruik maken van rechtvaardigheid in hun communicatie om...
doctoral thesis 2010
document
Kerstholt, J.H. (author), TNO Technische Menskunde (author)
De gevoeligheid voor taakfactoren die deze afweging mogelijk maken is dus niet beperkt tot statische taken, maar geldt ook voor het dynamische taakdomein. In de tweede plaats lijken beslissers onvoldoende in staat rekening te houden met het effect van tijd op de kwaliteit van het eindresultaat. Dit kan zowel de neiging om een óórdeel-gerichte...
doctoral thesis 1996
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author), Ekkers, C.L. (author)
doctoral thesis 1977
document
Instituut voor Zintuigfysiologie TNO (author), Sanders, A.F. (author)
doctoral thesis 1963
(1 - 11 of 11)