(1 - 20 of 52)

Pages

document
TNO Arbeid (author), Goudswaard, A. (author), Kraan, K.O. (author), Dhondt, S. (author)
Flexibilisering is een vast gegeven geworden in het Nederlandse bedrijfsleven. De tijd is echter rijp voor een verdere ontwikkeling van bedrijfsinterne flexibiliteit. Hierbij is van belang om een balans te vinden tussen de belangen van het bedrijf en die van de werknemers. Duurzaam is het kernbegrip. Dat wil zeggen flexibilisering zo vormgeven...
report 2000
document
NIA TNO (author), Goudswaard, A. (author), Hazelzet, A. (author), van den Heuvel, S. (author)
report 1997
document
TNO Arbeid (author), Pot, F.D. (author), Koningsveld, E.A.P. (author)
report 2009
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), ten Have, C.J.M. (author), Oeij, P.R.A. (author), Kraan, K.O. (author)
In 2007 is de "Arbeidsvoorwaarden en Arbeidsverhoudingen Monitor" voor de derde keer afgenomen. Daarin zijn de arbeidsverhoudingen en arbeidsvoorwaarden onderzocht op individueel werknemersniveau. Het hiervoorliggende tabellenboek is een onderdeel van de AVON Monitor 2007. De tabellen bevatten op het gebied van arbeidsvoorwaarden gegevens over...
report 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Nauta, A. (author), Gründemann, R. (author)
In dit rapport wordt het vermoeden getoetst dat slecht of goed werknemerschap het gevolg is van slecht of goed werkgeverschap. Voor het onderzoek zijn representatieve gegevensbestanden van respectievelijk 1000 werknemers en 500 werkgevers gebruikt. Twee vragen zijn onderzocht: Wat doen werknemers dan precies meer (of minder) onder invloed van...
report 2005
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Bernaards, C.M. (author), Engbers, L.H. (author), Hildebrandt, V.H. (author)
In dit literatuur- en veldonderzoek is in kaart gebracht hoe groot de deelname is aan bedrijfsbewegingsprogramma’s in het algemeen en uitgesplitst naar diverse risico- en doelgroepen. De studie beoogt de geconstateerde kennislacunes hierover op te vullen om bedrijven meer handvaten te geven om een verantwoorde keuze te kunnen maken uit het...
report 2008
document
Koppen, V.C. (author), Holster, A.F.F. (author), Wijn, R. (author)
In opdracht van het Gedragsteam DG Samenleving en COVID-19 (Ministerie van Justitie en Veiligheid) hebben we in dit project onderzocht op welke wijze café-eigenaren en -personeel ondersteund zouden kunnen worden in het naleven van de coronamaatregelen door gasten. We hebben daarbij gefocussed op ondersteuning middels een digitale applicatie die...
report 2021
document
van der Beek, D. (author), van Gulijk, C. (author), van der Torre, W. (author), Douwes, M. (author), Oeij, P. (author)
Digitalisering en robotisering van werk is al enige tijd gaande als trend. De kansen voor werknemers in de zorg liggen op hetondersteunen van routinematige cognitieve en fysieke taken. Daarmee kan werk bespaard worden en gemakkelijker worden gemaakt. De Coronacrisis maar ook de nijpende personeelstekorten lijken technologisering (waarvan...
report 2022
document
Dekker, R. (author), Eekhout, I. (author), van de Ven, H. (author), Smits, W. (author)
Na het uitbreken van de wereldwijde covid 19 pandemie, ging Nederland in het voorjaar van 2020 in een zgn. intelligente lockdown: de overheid nam maatregelen om het aantal (fysieke)contacten tussen mensen zo veel mogelijk te beperken. De gevolgen van de pandemie én de daarmee samenhangende beperkende maatregelen waren groot. Een flink aantal...
report 2022
document
Dhondt, S. (author)
public lecture 2022
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Dorenbosch, L. (author)
Vital personnel is important for any organization. Employers must not only be satisfied, but pro-active and energetic as well. To obtain this situation, there should be an activating Human Resource Management (HRM) department. Employers should be managed in a way, that they become and stay vital. Organizations should try to reduce (sickness...
doctoral thesis 2009
document
Studiecentrum voor Technologie en Beleid TNO (author), Buitelaar, W.L. (author)
In this report the initiating involvement of workers on health and safety at the workplace and on the quality of working life has been underlined. Workers' investigation in this matter is viewed as an additional form of risk management. Covering: occupational health and safety as a social accountancy; working conditions and work organization;...
conference paper 1989
document
Goudswaard, A. (author), Oeij, P. (author), Dhondt, S. (author), ten Have, K. (author)
bookPart 2012
document
Wiezer, N. (author), Franck, E. (author), de Kleijn, E. (author)
Dit veertiende hoofdstuk van het boek 'Excelleren voor en door mensen : theorie en praktijk voor optimaal Human Resource Management' maakt deel uit van deel 4 'HRM en andere INK-aandachtsgebieden'. In dit hoofdstuk wordt het begrip 'leidinggeven' beschreven in relatie tot het aandachtsgebied 'medewerkers' uit het INK-managementmodel. Het...
bookPart 2003
document
Willemsen, M. (author), Wortel, E. (author)
Dit elfde hoofdstuk van het boek 'Excelleren voor en door mensen : theorie en praktijk voor optimaal Human Resource Management' maakt deel uit van deel 4 'HRM en andere INK-aandachtsgebieden' en gaat over het belang van het meten van medewerkerstevredenheid. In het INK-managementmodel wordt het belang van de waardering door medewerkers...
bookPart 2003
document
Ybema, J.F. (author), Vos, F. (author), Geuskens, G. (author)
In dit hoofdstuk wordt aan de hand van een grootschalig longitudinaal onderzoek (STREAM) en een praktijkaanpak (NIPlan) welke kennis we nu hebben over duurzame inzetbaarheid en hoe die verbeterd kan worden.
bookPart 2013
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Oeij, P.R.A. (author), Jongkind, R. (author)
Over arbeidsproductiviteit wordt vaak nogal achteloos gesproken: de arbeidsproductiviteit is te laag, de arbeidsproductiviteit moet omhoog, we moeten harder, langer en productiever werken. De voor de hand liggende vraag aan welk product al deze gaven dienen te worden besteed, wordt nogal eens overgeslagen. TNO is van mening dat wie over...
bookPart 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), van Sloten, G.C. (author), Nauta, A. (author), Oeij, P.R.A. (author)
In 2004 is de "Arbeidsvoorwaarden en Arbeidsverhoudingen Monitor" voor de tweede keer afgenomen. Onderzochte arbeidsvoorwaarden zijn: kinderopvang, resultaatgericht beloning, aanpassing werktijden, persoonlijk ontwikkelingsplan (POP), keuzemogelijkheden (cao à la carte), klachtenregeling. Het percentage werknemers dat een regeling voor...
book 2005
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Oeij, P.R.A. (author), Kraan, K.O. (author), ten Have, C.J.M. (author)
In 2007 is de " Arbeidsvoorwaarden en Arbeidsverhoudingen Monitor" voor de derde keer afgenomen. De eerste meting vond plaats in 2002 in de tweede in 2004. Onderzocht arbeidsvoorwaarden zijn: resultaatgerichte beloning; aanpassing werktijden; opleiding, inclusief POP, POB en ECV; keuzemogelijkheden. Werknemers zijn redelijk tevreden met hun...
book 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Franck, E. (author)
Provinciale organisaties hebben zich voorgenomen om te werken aan bestuurlijke vernieuwing en aan verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening. Tegelijkertijd zien veel provincies zich geconfronteerd met bezuinigingen en de noodzaak om de begroting terug te schroeven. Er moet dus meer gedaan worden met hetzelfde aantal mensen of, in het...
book 2005
(1 - 20 of 52)

Pages