(1 - 7 of 7)
document
Goudswaard, A. (author), Oeij, P. (author), Dhondt, S. (author), ten Have, K. (author)
bookPart 2012
document
Ybema, J.F. (author), Vos, F. (author), Geuskens, G. (author)
In dit hoofdstuk wordt aan de hand van een grootschalig longitudinaal onderzoek (STREAM) en een praktijkaanpak (NIPlan) welke kennis we nu hebben over duurzame inzetbaarheid en hoe die verbeterd kan worden.
bookPart 2013
document
Huiskamp, R. (author), Kraan, K. (author), van Sloten, G. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Gaat goed werkgeverschap vooraf aan goed werknemerschap? Leven goed werkgeverschap en goed werknemerschap een bijdrage aan de productiviteit van organisatie en de gezondheid van de medewerkers? Deze vragen staan centraal. Onderzocht worden 448 koppels van werknemer en direct leidinggevende, waarbij de antwoorden van twee actoren in één...
article 2008
document
van Dijk, F. (author), Buijs, P. (author)
Een goed werkende gezondheidszorg, die snel en adequaat reageert op arbeidsgerelateerde problematiek, is voor werknemers en werkgevers door de privatisering in de sociale zekerheid van toenemend belang. Er doen zich daarbij een aantal knelpunten voor: (1) lange wachttijden voor bepaalde specialismen en behandelingen; (2) te weinig op werk...
article 1998
document
Hamberg-van Reenen, H.H. (author), van der Beek, A.J. (author), Blatter, B.M. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Purpose: To quantify the age-related changes in muscular capacity in a working population, and to investigate whether these changes are dependent on sports participation. Methods: Data were used from the longitudinal study on musculoskeletal disorders, absenteeism, stress and health (n = 1,800). At baseline, isokinetic lifting strength and...
article 2009
document
de Grip, A. (author), van Loo, J. (author), Sanders, J. (author)
Technologische veranderingen, organisatorische ontwikkelingen en verregaande concurrentie zorgen ervoor dat zowel de structuur van de arbeidsmarkt alsook de inhoud van het werk zich voordurend aanpast. Hierdoor lopen bepaalde werkenden, wanneer hun compenties tekort schieten, het risico om hun baan te verliezen. In dit artikel worden de...
article 2004
document
Clarenbeek, J. (author)
Over teamwork wordt veel gesproken. Uit onderzoek blijkt echter dat in minder dan vijf procent van de organisaties in Europa daadwerkelijk met zelfsturende teams wordt gewerkt. Maar in de praktijk geeft een veel groter aantal managers en medewerkers aan met zelfsturend teams te werken. De vraag rijst waarom zoveel organisaties dit dan beweren....
article 2001
(1 - 7 of 7)