(1 - 3 of 3)
document
Ruijs, P. (author), van der Horst, R. (author), Broeren, P. (author)
Uit de praktijk blijkt dat de ontwerpeisen met betrekking tot de vormgeving en inrichting van horizontale bogen tot grote misverstanden en fouten leiden. De huidige situatie leidt tot onduidelijke regelgeving, kans op fouten, verkeerde afwegingen, onnodige verkeersonveiligheid of mogelijk tot inefficiƫnt ruimtegebruik. Ook is het van belang om...
report 2012
document
van der Horst, A.R.A. (author), Kik, J.J. (author), Sluijsmans, G. (author), TNO Defensie en Veiligheid (author)
conference paper 2010
document
van der Horst, A.R.A. (author), Martens, M.H. (author)
Peaks in workload while driving might have immediate safety implications. The Peripheral Detection Task (PDT) has shown to be a sensitive objective workload measure. Drivers have to respond to the onset of a peripherally presented simple visual stimulus (red square or LED) by pressing a finger switch, on average, once every 4 seconds. The more...
bookPart 2010