(1 - 12 of 12)
document
Alferdinck, J.W.A.M. (author), Kroon, E.C.M. (author), Hogervorst, M.A. (author), van der Horst, A.R.A. (author)
report 2013
document
de Goede, M. (author), van der Horst, A.R.A. (author), Wilmink, I. (author), Taale, H. (author)
report 2013
document
van der Horst, A.R.A. (author), Kroon, E.C.M. (author)
report 2013
document
van der Horst, A.R.A. (author), Kroon, E.C.M. (author)
report 2013
document
Kraay, J.H. (author), van der Horst, A.R.A. (author), Oppe, S. (author)
The translation has been made for the purpose of a training in Bangladesh. The Dutch foundation Safe Crossings has initiated in 2012 a programme for infrastructural speed reducing measures on national highways in Bangladesh. A pilot project on 3 locations is being implemented in cooperation with national authorities and researchers. The pilot...
report 2013
document
de Goede, M. (author), Obdeijn, C. (author), van der Horst, A.R.A. (author)
report 2012
document
de Goede, M. (author), van der Horst, A.R.A. (author)
The connection between the N11 and the A12 is not been designed as a complete junction. The connection N11-A12 in western direction yields primarily problems at the exit on the N11 to the N459. Studies have indicated that, besides other measures, reconstructing the Fortuynrotonde near Reeuwijk into a star-roundabout provides more capacity which...
report 2012
document
de Hair-Buijssen, S.H.H.M. (author), van der Horst, A.R.A. (author)
In The Netherlands, the usage of bicycle paths steadily increases. Over three quarters of hospitalised bicyclist victims cannot be directly related to a crash with motorised traffic. On bicycle paths, single-bicycle accidents, bicycle-bicycle and bicycle-moped accidents constitute a considerable share of all bicyclist injuries. In many cases...
report 2012
document
Ruijs, P. (author), van der Horst, R. (author), Broeren, P. (author)
Uit de praktijk blijkt dat de ontwerpeisen met betrekking tot de vormgeving en inrichting van horizontale bogen tot grote misverstanden en fouten leiden. De huidige situatie leidt tot onduidelijke regelgeving, kans op fouten, verkeerde afwegingen, onnodige verkeersonveiligheid of mogelijk tot inefficiënt ruimtegebruik. Ook is het van belang om...
report 2012
document
de Hair-Buijssen, S.H.H.M. (author), van der Horst, A.R.A. (author)
report 2012
document
de Goede, M. (author), Kostense, J. (author), van der Horst, A.R.A. (author)
In 2009 a disproportional number of single-vehicle accidents turned out to occur on one carriageway of the Honingerdijk in Rotterdam (in the direction of the city centre). Consequently, a number of measures have been implemented in order to reduce the number and severity of these accidents. These measures, however, should be considered as...
report 2011
document
Harms, I.M. (author), van den Brink, T.D.J. (author), van der Horst, A.R.A. (author), TNO Defensie en VeiligheidTNO Defensie en Veiligheid (author)
Duidelijk is dat sommige weggebruikers moeite hebben met het vinden van hun weg in de nieuwe situatie op de Randweg Eindhoven. De vraag is wat de oorzaak is van deze problematiek. Zaken die hierbij mogelijk een rol spelen zijn de begrijpelijkheid van de aangebrachte bewegwijzering, wellicht in samenhang met de lay-out en het precieze wegverloop...
report 2010
(1 - 12 of 12)