(1 - 18 of 18)
De betekenis van consulieachtige verschijnselen in de eerste twee levensjaren [mportance of convulsion-like signs during the first two years of life]
De betekenis van consulieachtige verschijnselen in de eerste twee levensjaren [mportance of convulsion-like signs during the first two years of life]
Sex difference in disability and handicap at five years of age in children born at very short gestation
Sex difference in disability and handicap at five years of age in children born at very short gestation
Lichamelijke beperkingen en andere gezondheidsproblemen bij kinderen in het speciaal onderwijs in vergelijking met het regulier onderwijs [Physical limitation and other health problems in children who go to schools for special education compared with main
Lichamelijke beperkingen en andere gezondheidsproblemen bij kinderen in het speciaal onderwijs in vergelijking met het regulier onderwijs [Physical limitation and other health problems in children who go to schools for special education compared with mainstream education]
Uitkomsten van een Nederlandse cohort van zeer vroeg geboren kinderen uit 1983 [Outcome of a Dutch cohort of very preterm infants born in 1983]
Uitkomsten van een Nederlandse cohort van zeer vroeg geboren kinderen uit 1983 [Outcome of a Dutch cohort of very preterm infants born in 1983]
Percentielgrenzen voor geboortegewicht van vroeggeborenen moeten worden herzien [The birthweight percentiles of preterm infants need to be updated]
Percentielgrenzen voor geboortegewicht van vroeggeborenen moeten worden herzien [The birthweight percentiles of preterm infants need to be updated]
Transient hypothyroxinaemia associated with developmental delay in very preterm infants
Transient hypothyroxinaemia associated with developmental delay in very preterm infants
Onderkenning van en beleid bij psychosociale problemen in de schoolgezondheidszorg [Identification and management of psychosocial problems in school health care]
Onderkenning van en beleid bij psychosociale problemen in de schoolgezondheidszorg [Identification and management of psychosocial problems in school health care]
Psychische gezondheid van 13-14-jarigen voor en na de cafébrand in Volendam; een prospectief onderzoek met gegevens van de getroffenen en van een controlepopulatie [Mental health of 13- and 14-year-old children before and after the café fire in Volendam,
Psychische gezondheid van 13-14-jarigen voor en na de cafébrand in Volendam; een prospectief onderzoek met gegevens van de getroffenen en van een controlepopulatie [Mental health of 13- and 14-year-old children before and after the café fire in Volendam, the Netherlands; a prospective study with data from the victims and a control population]
Fietsongevallen bij kinderen in Nederland in 1990/1991: Tijd voor fietshelmen [Bicycle accidents of children in the Netherlands in 1990/1991; time for cycle helmets]
Fietsongevallen bij kinderen in Nederland in 1990/1991: Tijd voor fietshelmen [Bicycle accidents of children in the Netherlands in 1990/1991; time for cycle helmets]
Increasing incidence of type I diabetes in The Netherlands: The second nationwide study among children under 20 years of age
Increasing incidence of type I diabetes in The Netherlands: The second nationwide study among children under 20 years of age
Gebruik van gezondheidsvoorzieningen voor kinderen in de eerste 2 levensjaren in Nederland [Use of health care facilities for children under two in the Netherlands]
Gebruik van gezondheidsvoorzieningen voor kinderen in de eerste 2 levensjaren in Nederland [Use of health care facilities for children under two in the Netherlands]
Arbeidsparticipatie en werkgerelateerde handicaps bij jongvolwassenen met een aangeboren hartafwijking [Employment and work-related handicaps in young adults with congenital heart disease]
Arbeidsparticipatie en werkgerelateerde handicaps bij jongvolwassenen met een aangeboren hartafwijking [Employment and work-related handicaps in young adults with congenital heart disease]
School performance at nine years of age in very premature and very low birth weight infants: Perinatal risk factors and predictors at five years of age
School performance at nine years of age in very premature and very low birth weight infants: Perinatal risk factors and predictors at five years of age
Ouder worden met een aangeboren hartafwijking: Hoe is de kwaliteit van leven? [How is the quality of life in aging persons with a congenital heart disease?]
Ouder worden met een aangeboren hartafwijking: Hoe is de kwaliteit van leven? [How is the quality of life in aging persons with a congenital heart disease?]
Psychosociale problemen bij peuters: Onderkenning en ingesteld beleid door artsen en verpleegkundigen in de jeugdgezondheidszorg [Psychosocial problems in pre-school children: Recognition and strategy applied by doctors and nurses in child health care]
Psychosociale problemen bij peuters: Onderkenning en ingesteld beleid door artsen en verpleegkundigen in de jeugdgezondheidszorg [Psychosocial problems in pre-school children: Recognition and strategy applied by doctors and nurses in child health care]
Measuring health-related quality of life in a child population
Measuring health-related quality of life in a child population
Gender differences in respiratory symptoms in 19-year-old adults born preterm
Gender differences in respiratory symptoms in 19-year-old adults born preterm
Catch-up growth up to ten years of age in children born very preterm or with very low birth weight
Catch-up growth up to ten years of age in children born very preterm or with very low birth weight
(1 - 18 of 18)