(1 - 20 of 32)

Pages

document
Gijzen, S. (author), L' Hoir, M.P. (author), Boere-Boonekamp, M.M. (author), Need, A. (author)
Background A child’s death is an enormous tragedy for both the parents and other family members. Support for the parents can be important in helping them to cope with the loss of their child. In the Netherlands little is known about parents’ experiences of the support they receive after the death of their child. The purpose of this study is to...
article 2016
document
Boere-Boonekamp, M.M. (author), van Sleuwen, B.E. (author), van Vlimmeren, L. (author), L’Hoir, M.P. (author)
article 2013
document
Kist-van Holthe, J.E. (author), Boere-Boonekamp, M.M. (author), Fleuren, M.A.H. (author), Hafkamp-de Groen, E. (author), Hirasing, R.A. (author), Kamphuis, M. (author), Raat, H. (author)
Voor de invulling van het nieuwe ZonMw-programma Richtlijnen Jeugdgezondheidszorg 2013-2018 heeft ZonMw een programmeringstudie laten uitvoeren die een voorstel doet voor een richtlijnontwikkelagenda voor de komende jaren.
report 2013
document
van der Ploeg, C.P.B. (author), van Wijk, R.M. (author), van der Akker, M.E. (author), Boere-Boonekamp, M.M. (author)
report 2013
document
Kocken, P. (author), Boere-Boonekamp, M. (author), van Harten, L. (author), Hartman, L. (author), Rijbroek, B. (author), de Ruijter, A. (author), Pijpers, F. (author), Voorham, T. (author)
article 2013
document
L'Hoir, M.P. (author), Groothuis-Oudshoor, C.G.M. (author), Scheltes, M. (author), van Sleuwen, B.E. (author), Boere-Boonekamp, M.M. (author)
article 2013
document
la Haye, W. (author), Engelberts, A.G. (author), Tiemens-van Putten, I.K.F. (author), van Vlimmeren, L.A. (author), de Ruiter, M. (author), Lucassen, P.L.B.J. (author), Nossent, S. (author), van Noort, M. (author), van Gameren-Oosterom, H.B.M. (author), Boere-Boonekamp, M.M. (author), L'Hoir, M.P. (author), van Sleuwen, B.E. (author)
Huilen is een onderdeel van normaal gedrag van baby’s, maar kan ouders erg onzeker maken. Zeker als een baby excessief huilt. Als JGZ-professionals kun je ouders ondersteunen en empoweren op een manier die aansluit bij de behoeften van ouders en kind. De richtlijn geeft professionals handvatten voor de preventie, signalering en het komen tot een...
report 2013
document
Pijpers, F. (author), Boere-Boonekamp, M. (author), van Harten, L. (author), Hartman, L. (author), Kocken, P. (author), Rijbroek, B. (author), de Ruijter, A. (author), Voorham, T. (author)
Als gevolg van tekortkomingen in de zorgstructuur vindt een bestuurlijke transitie van het stelsel van zorg voor jeugd en een zorginhoudelijke transformatie plaats. De verplichte Jeugdbescherming, de vrijwillige Jeugdzorg, Jeugdgezondheidszorg, Jeugd-GGZ, Jeugd-LVB (licht verstandelijk beperkten) en welzijn komen in één bestuurlijk kader,...
article 2013
document
Vink, R. (author), van Sleuwen, B. (author), Boere-Boonekamp, M. (author)
Deze rapportage geeft de resultaten weer van de evaluatie van het aanbod van prenatale huisbezoeken door de jeugdverpleegkundige (PHB-JGZ). In een aantal regio’s bestaat de mogelijkheid om al tijdens de zwangerschap,meestal op indicatie van de verloskundige zorgverlener, prenatale huisbezoeken bij de jeugdgezondheidszorg (JGZ) aan te vragen in...
report 2013
document
L'Hoir, M. (author), Tetteroo, S. (author), Boere-Boonekamp, M. (author), Kloeze, E. (author), Bakker, I. (author), Garre, F. (author), Naul, R. (author)
The aim of this cross-sectional study was to explore the possible relationship between (un)healthy behaviour and (over)weight and physical condition in families with young children (4-7 years), in a village (30,000 inhabitants) in the eastern part of the Netherlands, close to Germany. It is one of two pilot studies as a precursor of a cross...
article 2013
document
Vlasblom, E. (author), Beltman, M. (author), Raat, H. (author), Boere-Boonekamp, M.M. (author), L’Hoir, M.P. (author)
article 2013
document
Kobussen, M. (author), Boere-Boonekamp, M.M. (author)
article 2013
document
Boere-Boonekamp, M.M. (author), van Vlimmeren, L.A. (author)
article 2013
document
Witting, M. (author), Boere-Boonekamp, M.M. (author), Sakkers, R.J.B. (author), Fleuren, M.A.H. (author), IJzerman, M.J. (author)
Ultrasound screening for developmental dysplasia of the hip (DDH) is an innovation in preventive child health care in the Netherlands. Parental participation in the screening will be essential for the success of implementation of the screening. The aim of the current study was to investigate whether psychosocial factors (attitude, subjective...
article 2013
document
Gijzen, S. (author), L’Hoir, M.P. (author), Venneman, M. (author), Boere-Boonekamp, M.M. (author)
article 2013
document
Konijnendijk, A.J. (author), Boere-Boonekamp, M.M. (author), Haasnoot, M.E. (author), Need, A. (author)
article 2013
document
Munsters, J.M.A. (author), Wieringa, H. (author), Boere-Boonekamp, M.M. (author), Semmekrot, B.A. (author), Engelberts, A.C. (author)
Er is grote vooruitgang geboekt in de afname van de incidentie van wiegendood in Nederland, maar de laatste jaren is het aantal gevallen van wiegendood constant gebleven. Er is een nieuwe richtlijn van de American Academy of Pediatrics over veilig slapen. Bestaande adviezen blijven gelden zoals (a) het afraden van buik- en zijligging; (b) het...
article 2013
document
L’Hoir, M.P. (author), Vennemann, M. (author), Oudshoorn, K.G.M. (author), van Sleuwen, B.E. (author), Engelberts, A.C. (author), Boere-Boonekamp, M.M. (author)
article 2013
document
Kist-van Holthe, J.E. (author), Hafkamp-de Groen, E. (author), Boere-Boonekamp, M.M. (author), Kamphuis, M. (author), Fleuren, M.A.H. (author), Raat, H. (author), Hirasing, R.A. (author)
De Programmeringstudie 2012 is uitgevoerd ter onderbouwing van het ZonMw-programma ‘Richtlijnen Jeugdgezondheidszorg 2013-2018’. Met onlinevragenlijsten is onderzocht waar de behoefte ligt binnen de jeugdgezondheidszorg (JGZ) ten aanzien van herziening of ontwikkeling van richtlijnen en welke onderwerpen prioriteit moeten krijgen. Criteria voor...
article 2013
document
Knoeff-Gijzen, S. (author), l'Hoir, M.P. (author), Boere-Boonekamp, M.M. (author)
article 2012
(1 - 20 of 32)

Pages