(1 - 20 of 22)

Pages

document
van Beurden, M.H.P.H. (author)
doctoral thesis 2013
document
van Gameren-Oosterom, H.B.M. (author)
In this thesis, four studies on children and adolescents with Down syndrome are described. The first study showed that the number of live births of children with Down syndrome in the Netherlands remained stable over the period 1997-2007 on 14.6 per 10,000 births. Of these, 85% were live born. In the second study is observed that growth...
doctoral thesis 2013
document
Theunissen, M.H.C. (author)
De kwaliteit van de vroegopsporing van psychosociale problemen bij jonge kinderen door de Jeugd Gezondheidszorg (JGZ) kan beter. TNO-onderzoeker Meinou Theunissen stelde vast welke vragenlijsten de opsporing van psychosociale problemen kunnen verbeteren bij kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar. “Implementatie van de vragenlijsten betekent dat de...
doctoral thesis 2013
document
Tak, E.C.P.M. (author)
Voldoende beweging vertraagt de negatieve gevolgen van veroudering. Dat blijkt uit promotieonderzoek van Erwin Tak bij VU medisch centrum. Een lichamelijk actieve leefstijl of een specifiek oefenprogramma voor ouderen kunnen beperkingen in het dagelijks leven als gevolg van aandoeningen als artrose, cognitieve beperkingen en urine-incontinentie...
doctoral thesis 2013
document
van Beijsterveldt, A.M.C. (author)
Soccer causes the largest number of injuries each year (18% of all sports injuries) in the Netherlands. The aim of this dissertation is to contribute to the body of evidence on injury prevention for adult male soccer players. Chapter 1 is a general introduction and presents the “sequence of prevention” model proposed by Van Mechelen et al. (1992...
doctoral thesis 2013
document
Vermaire, J.H. (author)
Proefschrift van Universiteit van Amsterdam.
doctoral thesis 2013
document
Philippi, T.G. (author)
The overarching purpose of this thesis was to investigate the beneficial effects of congruent visual, auditory, and tactile presentation on navigation performance. Overall, the results show that multisensory presentation is advantageous. An important aspect of this finding is that multisensory performance was always equal to or higher than the...
doctoral thesis 2013
document
Lucassen, T. (author)
The introduction of the Internet has made it very easy to gain information on any topic imaginable. The downside of this development is that it has become much harder to evaluate the credibility of this information, as it is often unclear who the author is. In this dissertation, the way Internet users evaluate the credibility of online...
doctoral thesis 2013
document
Peters, L.W.H. (author)
Het voortgezet onderwijs wordt overladen met lespakketten over gezond gedrag. Deze richten zich veelal op enkelvoudige gedragsdomeinen (bijvoorbeeld roken, alcohol, voeding of veilige seks). Het zou efficiënter zijn als één lespakket, met beperkte lestijd, effecten op meerdere gedragsdomeinen tegelijk zou bewerkstelligen. Louk Peters onderzocht...
doctoral thesis 2012
document
Nederlandse Organisatie voor Toegepast-Natuurwetenschappelijk Onderzoek (author), Teunissen, L.P.J. (author)
Een te hoge of lage lichaamstemperatuur kan ernstige gevolgen hebben voor de gezondheid en het prestatievermogen. Het is dus belangrijk om lichaamstemperatuur makkelijk én betrouwbaar in de praktijk te kunnen meten, met name in een medische setting, in bepaalde arbeidsomstandigheden en in de sportwereld. Er zijn vele meetmethoden beschikbaar op...
doctoral thesis 2012
document
Jansen, S.E.M. (author)
In order to walk through structured surroundings without colliding with any obstacles or parts of that environment, humans rely for the most part on the visual system. Therefore, impairment in the acquisition of visual information poses a threat to efficient and save locomotion through structured environments. One form of impairment is the...
doctoral thesis 2012
document
Dijkstra, K.A. (author)
In sum, I may conclude that the way we make decisions affects how we attend to and process information, which in turn affects the quality of our judgments and decisions (Chapter 2). When we rely on reasons or analyze, we focus on details and possibly ignore other valuable sources of information. When relying on intuition we focus on the global...
doctoral thesis 2012
document
Schaap, T.W. (author)
Dit proefschrift is in belangrijke mate tot stand gekomen op basis van experimenten die ze bij TNO Soesterberg heeft uitgevoerd in het kader van het TRANSUMO project Intelligent Vehicles. A.R.A. van der Horst was haar begeleider.
doctoral thesis 2012
document
de Greef, T. (author)
This dissertation promotes a focus shift from automation extending human capabilities to automation partnering with the human. Highly automated systems tend to be incompatible with humans, leading to degradations in performance that may lead to serious problems in high-risk professional domains, such as the Navy and Urban Search and Rescue. This...
doctoral thesis 2012
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Rijnders, M. (author)
Meer dan de helft van alle zwangere vrouwen bevalt in het ziekenhuis. Dat percentage blijft toenemen. Vrouwen die verwezen worden, kijken echter negatiever terug op hun bevalling. Twee interventies op het einde van de zwangerschap kunnen volgens Marlies Rijnders onnodige verwijzingen voorkomen: het draaien van een baby in stuitligging (versie)...
doctoral thesis 2011
document
Streefkerk, J.W. (author)
The main argument in this thesis is that mobile technology has to adapt information presentation to the mobile use context and Human Factors (attention, workload and individual characteristics). This will provide better support for work in these domains than non-adaptive systems. We expect such context-aware mobile support (CAMS) systems to...
doctoral thesis 2011
document
Harbers, M. (author)
Computer games are more and more often used for training purposes. These virtual training games are exploited to train competences like leadership, negotiation and social skills. In a virtual training session, a human trainee interacts with one or more virtual characters playing the trainee’s team members, colleagues or opponents. To learn from...
doctoral thesis 2011
document
van Keulen, H.M. (author)
doctoral thesis 2011
document
Tak, S. (author)
Switching between windows on a computer is a frequent activity, but finding and switching to the target window can be inefficient. This thesis aims to better un-derstand and support window switching. It explores two issues: (1) the lack of knowledge of how people currently interact with and switch between windows and (2) how window switching can...
doctoral thesis 2011
document
Huis in 't Veld, M.A.A. (author)
This thesis describes the development of an evaluation method that supports dispersed knowledge groups in the assessment of the usefulness of a groupware application for sharing knowledge. The approach aims to enable dispersed knowledge groups to evaluate their current use of a groupware application. The name of the approach is derived from the...
doctoral thesis 2011
(1 - 20 of 22)

Pages