(1 - 6 of 6)
document
Döpp, C. (author)
Het proefschrift beschrijft een studie naar de implementatie van de effectief gebleken ergotherapie-interventie voor mensen met dementie en hun mantelzorgers (EDOMAH). Middels een cluster-RCT werd de huidige post-HBO cursus voor ergotherapeuten vergeleken met een multi-professionele strategie gericht op ergotherapeuten, artsen en managers. De...
doctoral thesis 2015
document
Peters, L.W.H. (author)
Het voortgezet onderwijs wordt overladen met lespakketten over gezond gedrag. Deze richten zich veelal op enkelvoudige gedragsdomeinen (bijvoorbeeld roken, alcohol, voeding of veilige seks). Het zou efficiënter zijn als één lespakket, met beperkte lestijd, effecten op meerdere gedragsdomeinen tegelijk zou bewerkstelligen. Louk Peters onderzocht...
doctoral thesis 2012
document
Theunissen, M.H.C. (author)
De kwaliteit van de vroegopsporing van psychosociale problemen bij jonge kinderen door de Jeugd Gezondheidszorg (JGZ) kan beter. TNO-onderzoeker Meinou Theunissen stelde vast welke vragenlijsten de opsporing van psychosociale problemen kunnen verbeteren bij kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar. “Implementatie van de vragenlijsten betekent dat de...
doctoral thesis 2013
document
Nederlandse Organisatie voor Toegepast-Natuurwetenschappelijk Onderzoek (author), Teunissen, L.P.J. (author)
Een te hoge of lage lichaamstemperatuur kan ernstige gevolgen hebben voor de gezondheid en het prestatievermogen. Het is dus belangrijk om lichaamstemperatuur makkelijk én betrouwbaar in de praktijk te kunnen meten, met name in een medische setting, in bepaalde arbeidsomstandigheden en in de sportwereld. Er zijn vele meetmethoden beschikbaar op...
doctoral thesis 2012
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Wijlhuizem, G.J. (author)
Ouderen vermijden het gevaar van vallen door minder te bewegen in plaats van maatregelen te treffen om niet te vallen. Ouderen kunnen echter juist door actief te blijven de kans om te vallen verminderen. Ook blijven ze zo zelfredzamer. TNO-onderzoeker Gert Jan Wijlhuizen pleit er in deze dissertatie daarom voor om evenwichtsproblemen bij ouderen...
doctoral thesis 2008
document
TNO Voeding (author), van Poppel, G.A.F.C. (author)
doctoral thesis 1994
(1 - 6 of 6)