(1 - 20 of 1,192)

Pages

document
Geuzebroek, F.H. (author), TNO Milieu, Energie en Procesinnovatie (author)
report 2002
document
Manders-Groot, A.M.M. (author), Schellekens, J. (author), Veldhuizen, A.A. (author), Winsemius, H.C.M. (author), Verseveld, H.C.M. (author), ten Linde, A.H. (author), van Ulft, L.H. (author), van Meijgaard, E. (author), Schaap, M. (author), Barendregt, A. (author), Schot, P.P. (author), Wassen, M.J. (author), Ward, P.J. (author), Veldkamp, T.I.E. (author), Mulder, H.M. (author), Verkaik, J. (author)
The Netherlands are carrying out the Delta programme to adapt their water management system to climate change and sea level rise. Adaptation needs a number of decisions regarding the way the Netherlands will organize -- in the long -term -- their flood protection system, their water supply and the distribution of this water over the different...
report 2011
document
Wiersma, T. (author), TNO Milieu, Energie en Procesinnovatie (author)
report 1996
document
Leget, A.C. (author), Vermeer, A.C. (author), Hoebergen, A. (author), TNO Beleidsstudies en advies TNO Kunststoffen en Rubber Instituut (author)
report 1994
document
Baas, J. (author), TNO Milieu, Energie en Procesinnovatie (author)
report 1996
document
Roemer, M.G.M. (author), TNO Milieu, Energie en Procesinnovatie (author)
There is mounting evidence that emissions of NOx and VOC in various countries in Europe are decreasing over the last years. According to the EMEP emission inventory, NOx emissions decreased in the order of 10-20% during the period 1989 to 1994 in many countries in NW-Europe (EMEP, 1996). For NMVOC and CO reductions of 12-27% and 10-45%...
report 1998
document
Nederlands instituut voor praeventieve gezondheidszorg TNO Gezondheidsdienst voor rotterdam en Omstreken (author)
report 1992
document
de Koning, N. (author), Smit, C. (author), van der Weerdt, C. (author), Mulder, G. (author)
Om de energietransitie tot een succes te maken, moet er ook steeds meer gebeuren aan woningen. Niet alleen door huiseigenaren, maar ook door woningcorporaties. Het renoveren en vervangen van woningen heeft een grote impact op bewoners. In de praktijk zien we dat bewoners vaak erg opzien tegen de veranderingen. Voor woningcorporaties is het...
report 2019
document
Tromp, P. (author), Spaan, S. (author)
Sinds 1978 is asbestbeleid ontwikkeld en uitgevoerd, dat is gericht op het terugdringen van asbest in enigerlei vorm in het binnen- en buitenmilieu. Dit beleid heeft onder andere geleid tot een aanzienlijke reductie van de asbestvezelconcentratie in de buitenlucht.
report 2018
document
Rijkeboer, R.C. (author), Binkhorst, R.P. (author), TNO Wegtransportmiddelen (author)
Dit is de Engelse versie van het rapport 'Steekproefcontroleprogramma onderzoek naar luchtverontreiniging personenauto's in het verkeer'. Het beschrijft het 9de meetjaar hiervan. Met behulp van dit meetprogramma wordt gecontroleerd of personenauto's na aflevering aan de emissie eisen blijven voldoen. Tevens wordt gecontroleerd wat de invloed van...
report 1998
document
Klaassen, R. (author), TNO Milieu, Energie en Procesinnovatie (author)
Pertractie is een nieuwe techniek voor de reiniging van proces of afvalwaterstromen verontreinigd met apolaire koolwaterstoffen zoals aromaten, gechloreerde koolwa-terstoffen of PAK's. Het pertractie proces is reeds succesvol op pilot plant schaal gedemonstreerd op verschillende industriƫle locaties. Aangetoond is dat regeneratie van het...
report 1996
document
Butter, M. (author), TNO Strategie, Technologie en Beleid (author)
Technologie wordt gezien als sleutel voor een duurzame ontwikkeling. Omdat in het huidige economisch systeem de baten van milieu-investeringen door individuele partijen beperkt terugvloeien naar de investeerder, is een milieugericht innovatiebeleid nodig om deze technologie te realiseren. De maatschappij is immers primair de winnaar. De vraag is...
report 2002
document
Lo Cascio, D.M.R. (author), Huijser, W. (author), TNO Milieu Energie en Procesinnovatie (author)
report 2001
document
Jacobs, P. (author), Knoll, B. (author), Phaff, J.C. (author), TNO Bouw (author)
report 2009
document
de Ridder, E.J. (author), TNO Milieu, Energie en Procesinnovatie (author)
report 1993
document
Bosch, P.R. (author), Brolsma, R. (author), van Dinter, D. (author), Geerling, G.J. (author), Goossen, M. (author), Jacobs, C. (author), de Jong, M. (author), Kok, S. (author), Massop, H. (author), Oste, L. (author), Perez-Soba, M. (author), Rovers, V. (author), Smit, A. (author), Verweij, P. (author), de Vries, B. (author), Weijers, E. (author)
There is a growing awareness in cities throughout the world that green and blue infrastructure can offer a wide range of ecosystem services to support a healthy urban environment. For example, landscape architects explore possibilities in their design of the urban landscape to use the potential of green elements for regulating air temperature,...
report 2016
document
Tromp, P.C. (author), Tempelman, J. (author), TNO Milieu, Energie en Procesinnovatie (author)
report 1996
document
van Hemmen, J.J. (author), Akerblom, G. (author), Coggon, D. (author), Lebowitz, M.D. (author), Lebret, E. (author), Peterson, P.J. (author), Savitz, D.A. (author), Stolwijk, J.A.J. (author), Williams, M.L. (author), Centraal Instituut voor Voedingsonderzoek TNO (author)
report 1995
document
van Egmond, N.D. (author), Hoofdgroep Maatschappelijke Technologie TNO (author)
Doel van het Nationaal Onderzoekprogramma Kolen (NOK) is het wegnemen van knelpunten en belemmeringen op technisch en milieuhygienisch gebied voor de grootschalige herintroductie van steenkool in de Nederlandse energiehuishouding. Een mogelijk knelpunt is luchtverontreiniging. Daarom is het deelprogramma "Luchtverontreiniging ten gevolge van de...
report 1986
document
Klein, J. (author), Molnar in 't Veld, H. (author), Geilenkirchen, G. (author), Hulskotte, J.H.J. (author)
The sources that cause emissions of environmental pollutants can roughly be divided into stationary and mobile sources. Examples of stationary sources are installations for generating heat and energy, such as central heating systems and electrical power plants, and installations where industrial processes take place. Mobile sources include...
report 2018
(1 - 20 of 1,192)

Pages