(1 - 16 of 16)
document
Dreijerink, L.J.M. (author), Peuchen, R.A. (author), Siebinga, A.S. (author)
In deze rapportage staat de vraag centraal: ‘Wat kunnen we voor de duurzame energietransitie leren van maatschappelijke veranderingen uit het verleden?’. Om een antwoord te geven op deze vraag hebben we allereerst de theorie bestudeerd over wat maatschappelijke verandering en transities zijn, en wat bepaalt wat wij als samenleving normaal vinden...
report 2019
document
Wetzels, W. (author), Menkveld, M. (author), Gerdes, J. (author)
Het Activiteitenbesluit verplicht inrichtingen om alle energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder. In de ‘Uitvoeringsagenda Energieakkoord voor duurzame groei 2018’ is aangekondigd dat de systematiek voor berekenen van de terugverdientijd in de regelgeving zal worden verhelderd (SER, 2018). Bij...
report 2019
document
Duncan, J.B. (author)
The creation of the Dutch Offshore Wind Atlas (DOWA) was part of a joint project with ECN part of TNO, Whiffle, and KNMI. The DOWA is a wind atlas based on a 10-year reanalysis, which is an hourly description of the state of the atmosphere using measurements and atmospheric (weather) models. The DOWA attempts to improve upon the ability of the...
report 2019
document
Weeda, M. (author), Gigler, J.K. (author)
Deze notitie behandelt vragen die zijn gesteld door de Provincie Zuid-Holland naar aanleiding van het advies ‘Naar een groene waterstofeconomie in Zuid-Holland: een visie voor 2030’ dat tevens adviezen bevat voor vervolgstappen gericht op nadere ontwikkeling van de visie en een plan voor realisatie
report 2019
document
Abels-van Overveld, M. (author), Bleeker, A. (author), Boot, P. (author), van den Born, G.J. (author), Brink, C. (author), Daniels, B. (author), Drissen, E. (author), van Eerdt, M. (author), Geilenkirchen, G. (author), Hammingh, P. (author), Harmsen, M. (author), Hekkenberg, M. (author), Hilbers, H. (author), van Hinsberg, A. (author), Hoogervorst, N. (author), van Hout, M. (author), Koutstaal, P. (author), Kunseler, E. (author), Lensink, S. (author), van Meerkerk, J. (author), van Minnen, J. (author), Nijdam, D. (author), Noorman, N. (author), O. Notenboom, J.Ozemir, (author), Peters, J. (author), van Polen, S. (author), van Rijn, T. (author), van Schijndel, M. (author), Schoots, K. (author), Schure, K. (author), van der Sluis, S. (author), Smeets, W. (author), Stutvoet-Mulder, K. (author), Traa, M. (author), Vethman, P. (author), Volkers, C. (author), Brummelkamp, S. (author), Denneman, A. (author), Doove, S. (author), IJmker, S. (author), Keller, K. (author), Kremer, A.M. (author), van Middelkoop, M. (author), Schenau, S. (author), Schoenaker, N. (author), Hage, J. (author), Segers, R. (author), Vroom, J. (author), Vrenken, R. (author), van Wezel, B. (author), van Wijk, K. (author), de Winden, P. (author), van Dril, T. (author), Gerdes, J. (author), Menkveld, M. (author), plomp, A. (author), Smekens, K. (author), van Stralen, J. (author), Tigchelaar, C. (author), van der Welle, A. (author), Wetzels, W. (author), Honing, E. (author), Peek, K. (author), Wever, D. (author), van Zanten, M. (author)
Dit is de eerste Klimaat- en Energieverkenning (KEV), die, zoals in de Klimaatwet is vastgelegd, inzicht geeft in de ontwikkelingen van de uitstoot van Nederlandse broeikasgassen in het verleden en tot 2030. Daarbij schetst de KEV een integraal beeld van de ontwikkelingen in de energievoorziening en het energieverbruik, maar ook van andere...
report 2019
document
van Eijk, E. (author), Verbeek, M.M.J.F. (author), van Gijlswijk, R.N. (author), Ouwens, J.D. (author), Verbeek, R.P. (author), Hulskotte, J.H.J. (author), de Wilde, H.P.J. (author)
In dit TNO-rapport, opgesteld voor het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), beschrijven en duiden we de meest recente ontwikkelingen in de sector mobiliteit voor zes deelgebieden. Hierbij geven we per deelgebied een inschatting van de gevolgen van deze ontwikkelingen op de toekomstige uitstoot van CO2- en/of luchtverontreinigende stoffen. Het...
report 2020
document
Dreijerink, L.J.M. (author), Paradies, G.L. (author)
Many of our daily activities - such as using electricity, driving a car, or buying and disposing of products - cause greenhouse gas emissions. Together these emissions make up an individual’s carbon footprint. Our current Dutch average personal carbon footprint is too high. In order to reach the Paris Agreement climate goals we have to lower our...
report 2020
document
Hers, J.S. (author), Dril, A.W.N. (author), van der Welle, A.J. (author)
In het klimaatakkoord wordt industriële elektrificatie benoemd als een van de pijlers onder CO2-emissiereductie voor de industrie voor 2030. Daarbij wordt in het klimaatakkoord ook gewezen op het belang van flexibiliteit elektrificatie voor realisatie van hernieuwbare elektriciteitsproductie. Doel van dit onderzoek is om te komen tot...
report 2020
document
Weeda, M. (author), Niessink, R.J.M. (author)
In 2050 moeten 7 miljoen woningen en 1 miljoen gebouwen van het aardgas af zijn. Er moet flink wat gebeuren. Volgens het onlangs gesloten Klimaatakkoord moeten in 2030 de eerste 1,5 miljoen bestaande woningen verduurzaamd zijn. Dat gaat buurt voor buurt en wijk voor wijk. De gemeentes werken nu aan een Transitievisie Warmte waarin een...
report 2020
document
Scheepers, M.J.J. (author), Gamboa Palacios, S. (author), Jegu, E. (author), Pupo Nogueira, L.P. (author), Rutten, L.W. (author), van Stralen, J. (author), Smekens, K.E.L. (author), West, K.J. (author)
According to the Dutch Climate Act, the Netherlands must have an almost complete climate-neutral energy system by 2050. But how can we achieve that goal? What are the consequences of our choices for our energy system? Are we going to achieve the goals by radically reforming the economy, or are we going to continue as normal, but without emitting...
report 2020
document
Kornaat, W. (author), Lanooy, T. (author), van Beek, P.J.G. (author), Lok, P.K.C. (author), Bink, N.J. (author), Borsboom, W.A. (author), Meester, A.W.J. (author), Hoes-van Oeffelen, E.C.M. (author)
report 2020
document
Sipma, J.M. (author)
Presentation for the Ministry of the Interior and Kingdom Relations (June 2019) on the results of the study "Greening the built environment: A review of Dutch, German, Danish and British energy savings policies to reduce energy consumption and CO2 emissions in the residential sector"; to be found as a TNO publication. The first part of the...
public lecture 2019
document
TNO Milieu, Energie en Procesinnovatie (author)
other 1996
document
Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek (author)
other 2007
document
Sabel, C.E. (author), Hiscock, R. (author), Asikainen, A. (author), Bi, J. (author), Depledge, M. (author), Van Den Elshout, S. (author), Friedrich, R. (author), Huang, G. (author), Hurley, F. (author), Jantunen, M. (author), Karakitsios, S.P. (author), Keuken, M. (author), Kingham, S. (author), Kontoroupis, P. (author), Kuenzli, N. (author), Liu, M. (author), Martuzzi, M. (author), Morton, K. (author), Mudu, P. (author), Niittynen, M. (author), Perez, L. (author), Sarigiannis, D. (author), Stahl-Timmins, W. (author), Tobollik, M. (author), Tuomisto, J. (author), Willers, S. (author)
Background: Climate change is a global threat to health and wellbeing. Here we provide findings of an international research project investigating the health and wellbeing impacts of policies to reduce greenhouse gas emissions in urban environments. Methods: Five European and two Chinese city authorities and partner academic organisations formed...
article 2016
document
Borsboom, W.A. (author)
Maandag is de eerste steen van een serie NeroZerowoningen onthuld door wethouders Annette Groot en Monique Stam – de Nijs van Heerhugowaard. Achter de gevel van de nieuwe woningen gaan straks innovatieve technieken en oplossingen schuil die zorgen voor een comfortabele, energiezuinige en aardgasloze woning met een gezond binnenklimaat. Het is...
article 2020
(1 - 16 of 16)