(1 - 20 of 2,515)

Pages

document
TNO Arbeid Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (NIA) (author), Besseling, J.J.M. (author)
article 1985
document
Hopman-Rock, M. (author), Odding, E. (author), Hofman, A. (author), Kraaimaat, F.W. (author), Bijlsma, J.W.J. (author), TNO Preventie en Gezondheid (author)
Objective. To determine physical and psychosocial disability in subjects aged 55 to 74 years living in the community, in relation to pain in the hip and/or knee, and to explore the relationships between pain, physical and psychosocial disability, and selected background variables. Methods. A subsample from a community based study on pain,...
article 1996
document
Popma, J. (author), TNO Preventie en Gezondheid (author)
De geïnterviewde Fenny Michel werkzaam bij het NIA, later NIA TNO. De zorg voor een geilige en gezonde werkplek is niet de taak van de overheid maar van bedrijven zelf. Dat vindt althans de commissie die zich vorig jaar heeft gebogen over de 'deregulering van de arbowet'. Samenwerking van werkgever en werknemers leidt volgens de commissie tot ...
article 1996
document
Hopman-Rock, M. (author), Kraaimaat, F.W. (author), Bijlsma, J.W.J. (author), TNO Preventie en Gezondheid (author)
The relationship between the frequency (chronic, episodic, and sporadic) of arthritic pain in the hip and/or knee, other illness-related variables, physical disability, and a physically active lifestyle was analyzed in community-living subjects aged 55 to 74 years (N = 306). We tested the hypothesis that a physically active lifestyle is a...
article 1996
document
Besseling, J.J.M. (author)
article 2000
document
TNO Arbeid (author), Besseling, J.J.M. (author)
Het kan u niet ontgaan zijn dat er weer nieuw beleid gemaakt wordt rond de WAO. In de voorstellen die worden ontwikkeld, wordt zwaar ingezet op het ontzeggen van de toegang tot de WAO. Volgens de voorstellen zou een deel van de huidige volledig arbeidsongeschikten in de toekomst geen recht hebben op een WAO-uitkering. Ook alle gedeeltelijk...
article 2002
document
TNO Arbeid (author), Vinke, H. (author), van Genabeek, J. (author)
In dit rapport wordt verslag gedaan van het evaluatieonderzoek naar de Aanbestedingsprocedure reïntegratiecontracten 2002. In 2000 heeft het Lisv voor het eerst een aanbestedingsprocedure toegepast ten behoeve van reïntegratieactiviteiten in het jaar 2001. Op basis van deze evaluatie werd geconcludeerd dat er weliswaar marktwerking is ontstaan,...
report 2002
document
TNO Bouw en Ondergrond (author), Koops, O. (author), Manshanden, W.J.J. (author)
In opdracht van het Ministerie van VROM, Directoraat-Generaal Wonen heeft TNO Innovatie & Ruimte onderzoek verricht naar de ontwikkelingen in de woningvoorraad in Nederland, de G30-steden en de 56 prioriteitswijken in de periode 1990-2004. Het rapport is een uitgebreid naslagwerk geworden met uitgebreide cijfertabellen en kaartmateriaal van de...
report 2006
document
TNO Arbeid (author), van Putten, D.J. (author)
De Algemene Rekenkamer (AR) heeft onlangs onderzoek gedaan naar de afstemming in de zorg voor patiënten met chronische aandoeningen. De Inspectie voor de Gezondheidszorg was eerder, in 2003, tot de conclusie gekomen dat hier sprake was van een ernstig probleem. In haar onderzoek van mei 2005 tot mei 2006 richt de AR zich op twee aandoeningen:...
article 2007
document
Besseling, J.J.M. (author)
Deze variant op de uitspraak van Lubbers over het hoge ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid in de jaren 80 lijkt op zijn plaats: In 2006 is bijna 5% van alle 18-jarigen arbeidsongeschikt. In 2006 kwamen verzekeringsartsen van UWV samen met hun arbeidsdeskundigen tot de conclusie dat 1 op de 22 18-jarigen wegens ziekte of gebrek niet in staat...
article 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Nossent, S. (author), Louwrier, N. (author), ten Have, K. (author), Michel, F. (author), Reinders, G. (author), van Vliet, A. (author), van Bodengraven, M. (author), van der Vorm, J. (author)
report 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), van Hemmen, J.J. (author), Groenewold, M. (author), Tjoe Nij, E. (author), van de Sandt, H. (author)
In het programma Chemische en Biologische Gezondheidsrisico’s is in de periode 2003-2006 aan veel verschillende projecten gewerkt. Die hadden tot doel om het kennisniveau van TNO up-to-date te houden en op speerpunten te versterken. De projecten draaiden vooral om het ontwikkelen van instrumenten voor de implementatie van de wet- en regelgeving...
report 2007
document
Pals, N. (author), Steen, M.G.D. (author), Langley, D.J. (author), Kort, J. (author)
This paper addresses three different approaches which can be employed to adequately answer different questions faced by product developers. These approaches differ in the ways users themselves are involved in developing the "real" user perspective. In participatory design, products and product concepts are developed together with users so that...
article 2008
document
van Buuren, S. (author)
article 2008
document
Abspoel, M. (author), Michel, F.P. (author)
De geïnterviewden Marien Abspoel en Fenny Michel zijn beiden adviseur/onderzoeken bij TNO in Hoofddorp. De oude arbowet was onderwerp van veel kritiek omdat de regels die erin stonden niet aansloten bij de praktijk. De vernieuwde arbowet biedt op dat gebied wel kansen. bedrijven kunnen binnen hun branche maatregelen aandragen die passen bij hun...
article 2008
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Klein Velderman, M. (author), Wiefferink, K. (author), van Nieuwenhuijzen, M. (author), Junge, M. (author), Paulussen, T. (author), Reijneveld, M. (author)
Het denken in de gezondheidsvoorlichting wordt gedomineerd door een risicospecifieke benadering, waardoor er een apart preventiebeleid is voor bijvoorbeeld roken, gezond bewegen en voeding. ln de literatuur zi¡n aanwijzingen dat risicogedrag op deze verschillende terreinen veelal vóórkomt bij dezelfde personen.
other 2008
document
Stubbe, J. (author), van Hespen, A. (author), Stege, J. (author), Ooijendijk, W. (author)
Sportblessures: niemand zit erop te wachten, maar jaarlijks krijgen ongeveer 1,5 miljoen mensen in Nederland ermee te maken. Om effectief aan preventie te doen, is inzicht in het aantal en soort sportblessures onmisbaar. Dit kan met het web-based Blessure Informatie Systeem (BIS) van TNO Kwaliteit van Leven. Ook kan BIS ingezet worden om het...
other 2008
document
van Hespen, A. (author), Stubbe, J. (author), Stege, J. (author), Ooijendijk, W. (author)
Sportblessures: niemand zit erop te wachten, maar jaarlijks krijgen ongeveer 1,5 miljoen mensen in Nederland ermee te maken. Om effectief aan preventie te doen, is inzicht in het aantal en soort sportblessures onmisbaar. Dit kan met het web-based Blessure Informatie Systeem (BIS) van TNO Kwaliteit van Leven. Hardlopen is een blessuregevoelige...
other 2008
document
Stubbe, J. (author)
Fitness is een zeer populaire sport in Nederland. TNO-cijfers laten zien dat het aantal mensen dat fitness beoefent, is gestegen van 1,4 miljoen in 2000 naar ruim 2 miljoen nu. Fitness is daarmee de meest beoefende sport in Nederland. Fitness is dus blijkbaar een vorm van bewegen die veel Nederlanders aanspreekt. TNO heeft in samenwerking met de...
other 2008
document
van Hespen, A. (author), Stubbe, J. (author), Stege, J. (author), Ooijendijk, W. (author)
Sportblessures: niemand zit erop te wachten, maar jaarlijks krijgen ongeveer 1,5 miljoen mensen in Nederland ermee te maken. Om effectief aan preventie te doen, is inzicht in het aantal en soort sportblessures onmisbaar. Dit kan met het web-based Blessure Informatie Systeem (BIS) van TNO Kwaliteit van Leven. Ook kan BIS ingezet worden om het...
other 2008
(1 - 20 of 2,515)

Pages