(1 - 20 of 25)

Pages

document
van Heumen, S.P.M. (author)
public lecture 2020
document
Menkveld, M. (author)
De directie Bouwen en Energie van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft in het kader van de toekomststrategie energiebesparing utiliteitsbouw behoefte aan een korte Kentallennotitie waarin de best beschikbare voorraad- en energieverbruiksgegevens voor de utiliteitsbouw op een toegankelijke manier worden...
report 2020
document
Menkveld, M. (author), Niessink, R.J.M. (author), Sipma, J.M. (author), Scheers, M. (author), Beindorff, P. (author), Plokker, W. (author), de Wiy, S. (author), de Jong, E. (author), Elkhuizen, B. (author)
INNAX heeft binnen het RED kantoren project in samenwerking met VABI, TNO en E-nolis (Energy Navigator) de Paris Proof monitor ontwikkeld. Deze internet portal biedt de mogelijkheid inzicht te krijgen in de verduurzaming van uw kantorenportefeuille richting de Paris Proof-norm. De Paris Proof norm is ontwikkeld door de Dutch Green Building...
report 2020
document
Manders, W. (author), Maljaars, J. (author), Belin, B. (author), Lukic, M. (author)
The strength and stability of aluminium structures are expected to be determined with formulas from the design standards for aluminium structures. In Europe, the latter are represented by Eurocode 9. In case structural components are made of hollow sections, widely used in the aluminium built environment, Eurocode 9 does not provide design rules...
article 2019
document
Jacobs, P. (author)
TNO en Hamwells willen het tapwatergebruik voor douchen fors verminderen met een douchekraan met ingebouwde warmteterugwinning. Bij de één gemonteerd achter een elegant paneel, bij de ander in een geïsoleerde douchecabine. Een boiler van vijftig en tien liter volstaat voor een comfortabele douche.
article 2019
document
Kuindersma, P. (author)
public lecture 2019
document
van Leeuwen, S. (author), Kuindersma, P. (author), Egter van Wissekerke, N. (author), Bastein, T. (author), de Vos, S. (author), Donkervoort, R. (author), Keijzer, E. (author), Verstraeten, J. (author)
De vraag naar grondstoffen voor de bouwopgaaf, de grote hoeveelheid (sloop)afval uit de bouw en de impact van de bouwsector op broeikasgasemissies vragen om een efficiënte en duurzame manier omgang met bouwmaterialen. Het Rijksbrede programma circulaire economie was voor TNO aanleiding om in deze publicatie te laten zien hoe wij aankijken tegen...
other 2018
document
Lassing, B.L. (author), van Poorten, P. (author), Walraven, M. (author), van Herk, S. (author), Vonk, B. (author), Windsor, R. (author)
Hydraulic structures like storm surge barriers are essential for water safety / flood protection. Hence it is important to keep them in operation in the most efficient way during its Life Cycle. A peer review is an asset management tool which has been developed within I- STORM (network of professionals on storm surge barriers) based on a tried...
conference paper 2018
document
Luiten, G.T. (author), Peelen, W.H.A. (author), Vega, E. (author)
Het aantal projecten in de civiele infrastructuur waarin het gedrag van constructies gemonitord wordt, groeit langzaam maar zeker. Dit zijn echter nog vaak unieke projecten, gebaseerd op het enthousiasme van pioniers in hun organisatie. Het is voor de meeste organisaties nog onduidelijk of monitoren voldoende toegevoegde waarde heeft en hoe ze...
article 2017
document
Polder, R.B. (author), Geiker, M.R. (author)
Many repairs of chloride induced corrosion in practice fail within 10 years due to chloride remaining after cleaning the steel, causing corrosion re-activation. An improvement of conventional repair was invented, Electro Active Repair, that electrochemically removes chlorides. After concrete removal, a temporary electrolyte and anode are...
conference paper 2017
document
Lubelli, B.A. (author), Nijland, T.G. (author), Tolboom, H.J. (author)
Tuffstone elements with a large length/width ratio, as e.g. mullions, often suffer damage in the form of cracks parallel to the surface and spalling of the outer layer. The response of tuff to moisture might be a reason for this behaviour. This research aimed at verifying if a differential dilation between parts with different moisture content ...
conference paper 2017
document
Maljaars, J. (author)
handrail. This paper demonstrates that aluminium alloys are in principle also suited for heavy loaded structures, such as decks of traffic bridges and helicopter landing platforms. Recent developments in fatigue research is discussed and future research, required for full application of aluminium in heavy loaded structures is identified. The...
conference paper 2016
document
Leegwater, G.A. (author)
Asphalt concrete has the advantageous ability to heal autonomously, however the mechanisms behind this are not fully understood. To increase insight in the healing mecha-nism, the healing model used in polymer science is adopted. It interprets healing as the sum of wetting and intrinsic healing. The presented work introduces a new test set-up,...
conference paper 2016
document
Leegwater, G.A. (author), Scarpas, T. (author), Erkens, S. (author)
Asphalt concrete has the advantageous ability to heal. During rest periods, damage present in the material is restored to a certain extent. Healing of the material can be observed in its regaining of strength and stiffness after rest periods. In this paper, a new test method is presented. It was developed to increase the understanding of the...
article 2016
document
Luiten, G.T. (author), Bohms, H.M. (author), O'Keeffe, A. (author), van Nederveen, S. (author), Bakker, J. (author), Wikstrom, L. (author)
This paper evaluates experiences with applying a linked data approach for coping with the many challenges for information management in asset management from the perspective of National Road Authorities (NRAs). As influential players, NRAs are often the initiators of innovation in the civil infrastruc-ture sector. In this paper we focus on...
conference paper 2016
document
Suurs, R.A.A. (author), Bastein, A.G.T.M. (author), Seiffert, L. (author)
Beleidsmakers staan voor de uitdaging om de economie te stimuleren en tegelijkertijd te werken aan Vergroening van de economie. Innovatiebeleid speelt hierin een sleutelrol omdat zij beide opgaven ‘tegelijkertijd’ kan adresseren. Idealiter leiden innovaties tot schonere technieken, zuinigere producten en efficiëntere productieketens waarbij dit...
report 2016
document
Polder, R.B. (author), Pan, Y. (author), Courage, W.M.G. (author), Peelen, W.H.A. (author)
Maintenance costs of reinforced concrete infrastructure (bridges, tunnels, harbours, parking
article 2016
document
van Hees, R.P.J. (author), Nijland, T.G. (author), van 't Hof, J. (author), de Rooij, M.R. (author)
Het instandhouden van monumenten en historische binnensteden is van groot maatschappelijk belang. De leefbaarheid van steden, maar ook zaken als sociale veiligheid en culturele identiteit worden er in belangrijke mate door bepaald. Welzijn en welbevinden van mensen in stedelijke gebieden worden er door vergroot. Monumenten spelen een...
article 2016
document
Scheperboer, I. (author), Efthymiou, E. (author), Maljaars, J. (author)
Aluminium plates containing a single hole or multiple holes in a row are recently becoming very popular among architects and consultant engineers in many constructional applications, due to their reduced weight, as well as facilitating ventilation and light penetration of the buildings. However, there are still uncertainties concerning their...
conference paper 2016
document
Scholten, N. (author), de Vries, A. (author), Vrouwenvelder, A.C.W.M. (author), Lurvink, M. (author)
Voor het beoordelen van de constructieve veiligheid van bestaande bouwconstructies en renovaties moet in Nederland gebruik worden gemaakt van NEN 8700. In deze norm is het minimum veiligheidsniveau vastgelegd. Aan deze norm uit 2011, is al de nodige aandacht besteed, ook in Cement. In dit artikel wordt de totstandkoming en de inhoud van dit...
article 2016
(1 - 20 of 25)

Pages