(1 - 20 of 25)

Pages

document
TNO Bouw (author), Pernot, C.E.E. (author), Koren, L.G.H. (author), van Dongen, J.E.F. (author), van Bronswijk, J.E.M.H. (author)
report 2003
document
Bouwcollege (author)
report 2005
document
van Heumen, S. (author), Bode, A. (author), Brouwers, P. (author), Bisschop, F. (author), Egter van Wissekerke, N. (author), TNO Bouw en Ondergrond (author)
Bouwkosten Kengetallen Kostenontwikkeling zorgbouw Financiering kapitaallasten zorgsector
report 2009
document
de Kluizenaar, Y. (author), de Jong, P. (author), Cornelissen, H.J.M. (author), van Vliet, M.R.A. (author)
Within the European project RETROKIT a systemic approach is being developed for retrofitting existing multi-family residential buildings. Modular combination of (semi-) prefabricated technological solutions will be demonstrated in three case studies. The part of the study described here aims to evaluate the consequences of the retrofit process...
conference paper 2015
document
Traversari, A.A.L. (author)
Tijdens het Symposium Operatiekamers door Stichting Trainingen Infectie Preventie over de concept Richtlijn Luchtbehandeling in Operatiekamers en Behandelkamers in 2019 waren er zeer kritische geluiden te horen over bovengenoemde conceptrichtlijn. Volgens de richtlijn, die is opgesteld door de Federatie Medisch Specialisten, kan de...
article 2019
document
Jacobs, P. (author)
public lecture 2019
document
Traversari, A.A.L. (author)
public lecture 2019
document
van Heumen, S.P.M. (author)
Van Heumen is als consultant/onderzoeker vooral thuis op het gebied van kritische gebouwgebonden infrastructuur in ziekenhuizen en zorginstellingen. Daarbij kijkt hij breed, naar zowel patiëntveiligheid als bedrijfscontinuïteit en kosten. In zijn verhaal ging hij vooral in op waterrobuustheid.
conference paper 2019
document
Jacobs, P. (author)
public lecture 2019
document
Traversari, A.A.L. (author)
public lecture 2019
document
Traversari, A.A.L. (author)
public lecture 2019
document
van Heumen, S.P.M. (author)
public lecture 2019
document
Traversari, A.A.L. (author), Hanegraaf, W.J. (author)
public lecture 2019
document
Jacobs, P. (author)
public lecture 2020
document
Traversari, A.A.L. (author)
public lecture 2020
document
Kompatscher, K. (author)
public lecture 2020
document
Traversari, A.A.L. (author)
public lecture 2020
document
Traversari, A.A.L. (author)
public lecture 2020
document
van Heumen, S.P.M. (author)
public lecture 2020
document
Jacobs, P. (author), Borsboom, W.A. (author)
Door TNO is in het kader van het ‘Brains4corona’ programma onderzocht welke rol ventilatie in gebouwen speelt in relatie tot de verspreiding van het SARS-CoV-2 virus. Dit is onderzocht op basis van literatuur en berekeningen met de Wells-Riley vergelijking van een aantal in de literatuur beschreven cases en varianten van kantoorruimten. In deze...
report 2020
(1 - 20 of 25)

Pages