(1 - 14 of 14)
document
Traversari, A.A.L. (author)
public lecture 2018
document
Traversari, A.A.L. (author)
public lecture 2017
document
van Heumen, S.P.M. (author)
Sinds eind 2014 zijn nieuwe richtlijnen van kracht die scherpe eisen stellen aan de luchtkwaliteit in operatiekamers. Sinds begin dit jaar toetst en handhaaft de Inspectie voor de Gezondheidszorg hierop. Ziekenhuizen moeten aan de geformuleerde prestatie-eisen voldoen, maar deze hebben ook gevolgen voor de fabrikanten, leveranciers en...
article 2017
document
van Heumen, S.P.M. (author)
public lecture 2015
document
van Heumen, S.P.M. (author)
Wat valt er te leren van het VUmc-incident afgelopen september, waarbij die hele medische kransslagader door ernstige wateroverlast ontruimd moest worden? Veel! Ziekenhuizen zijn vaak nog allerminst bestand tegen overstromingen en ernstige regenval.
article 2015
document
van Staalduinen, W.H. (author), Nauta, N.J. (author), Sijsling, H. (author), Egter van Wissekerke, N.G. (author), Huveneers, S.G. (author)
report 2014
document
van Esch-Bussemakers, M.P. (author), van Staalduinen, W.H. (author), Nauta, N.J. (author)
report 2014
document
Traversari, A.A.L. (author)
public lecture 2013
document
Mourits, P.M.C. (author)
De discussie binnen de ouderenzorg heeft zich de laatste jaren vooral toegespitst op kleinschalige versus grootschalige voorzieningen. Kleinschalig wonen wordt, in ieder geval voor de doelgroep dementie, sterk gestimuleerd, Volgens sommigen is het zelfs het enige juiste model. Toch zijn er nog steeds ouderenzorgorganisaties die bewust kiezen...
article 2012
document
report 2012
document
report 2012
document
report 2011
document
report 2011
document
Kuldip Singh, A.R. (author), van Beek, G. (author)
Risico’s en faalkosten in zorgbouwprojecten zijn zo oud als er zorgbouwprojecten bestaan. Tal van factoren zijn van invloed op de haalbaarheid en het succes van vastgoedinvesteringen in de zorgsector: de snelle nationale en internationale ontwikkelingen op het gebied van zorg- en gebouwconcepten, veranderende eisen en wensen van cliënten,...
report 2011
(1 - 14 of 14)