(1 - 17 of 17)
document
Traversari, A.A.L. (author)
public lecture 2018
document
Sleiman, H.A. (author), Hempel, S. (author), Traversari, A.A.L. (author), Bruinenberg, S. (author)
Energy efficiency in buildings is one of the main goals of many governmental policies due to their high impact on the carbon dioxide emissions in Europe. One of these targets is to reduce the energy consumption in healthcare buildings, which are known to be among the most energy-demanding building types. Although design decisions made at early...
article 2017
document
Traversari, A.A.L. (author)
public lecture 2017
document
van Heumen, S.P.M. (author)
Sinds eind 2014 zijn nieuwe richtlijnen van kracht die scherpe eisen stellen aan de luchtkwaliteit in operatiekamers. Sinds begin dit jaar toetst en handhaaft de Inspectie voor de Gezondheidszorg hierop.
other 2017
document
van Heumen, S.P.M. (author)
public lecture 2015
document
van Heumen, S.P.M. (author)
Wat valt er te leren van het VUmc-incident afgelopen september, waarbij die hele medische kransslagader door ernstige wateroverlast ontruimd moest worden? Veel! Ziekenhuizen zijn vaak nog allerminst bestand tegen overstromingen en ernstige regenval.
article 2015
document
van Staalduinen, W.H. (author), Nauta, N.J. (author), Sijsling, H. (author), Egter van Wissekerke, N.G. (author), Huveneers, S.G. (author)
report 2014
document
van Esch-Bussemakers, M.P. (author), van Staalduinen, W.H. (author), Nauta, N.J. (author)
report 2014
document
Traversari, A.A.L. (author)
public lecture 2013
document
Traversari, A.A.L. (author)
public lecture 2013
document
Mourits, P.M.C. (author)
De discussie binnen de ouderenzorg heeft zich de laatste jaren vooral toegespitst op kleinschalige versus grootschalige voorzieningen. Kleinschalig wonen wordt, in ieder geval voor de doelgroep dementie, sterk gestimuleerd, Volgens sommigen is het zelfs het enige juiste model. Toch zijn er nog steeds ouderenzorgorganisaties die bewust kiezen...
article 2012
document
report 2012
document
report 2012
document
report 2011
document
Kuldip Singh, A.R. (author), van Beek, G. (author)
Risico’s en faalkosten in zorgbouwprojecten zijn zo oud als er zorgbouwprojecten bestaan. Tal van factoren zijn van invloed op de haalbaarheid en het succes van vastgoedinvesteringen in de zorgsector: de snelle nationale en internationale ontwikkelingen op het gebied van zorg- en gebouwconcepten, veranderende eisen en wensen van cliënten,...
report 2011
document
report 2011
document
Aries, M.B.C. (author), van der Vlies, R.D. (author), Westerlaken, A.C. (author)
TNO onderzocht welke kennis en inzichten beschikbaar zijn over goede en gezonde verlichting voor ouderen in hun woonomgeving met als doel ouderen langer zelfstandig te laten wonen. Met deze kennis heeft TNO prestatie-indicatoren en prestatie-eisen geïdentificeerd en vertaald in een werkbaar lichtconcept voor de ouderenwoning. TNO stelde...
report 2010
(1 - 17 of 17)