(1 - 20 of 213)

Pages

document
van Berlo, L.A.H.M. (author)
Lang geleden werd een bouw gecoördineerd door één persoon: de ‘Masterbuilder’. Bouwwerken werden echter complexer en het was logisch om op enig moment deze rol op te splitsen in een 'architect' en een 'ingenieur'. Bouwwerken zijn door de jaren heen alleen maar complexer geworden en ondertussen werken er soms wel honderden verschillende...
article 2014
document
van der Vlies, R.D. (author), Keus, D. (author)
report 2013
document
Geurts, C.P.W. (author), van Bentum, C.A. (author), Willemsen, E. (author)
This paper addresses questions that arose during development and application of the Dutch guideline for wind tunnel testing to determine wind loads on buildings. This guideline (CUR 103) is being used since 2005, and a first revision is foreseen. Within this revision, the relation with Eurocode EN 1991- 1-4 is established. Questions to be...
conference paper 2013
document
van Wolferen, J. (author), Scholten, J.E. (author)
De temperatuur in leidingschachten voor verwarmingsleidingen en tapwaterleidingen kan in de gestapelde bouw oplopen tot boven 25 °C. Daarom wordt met het oog op legionellapreventie aanbevolen geen drinkwaterleidingen in dergelijke warme schachten te monteren. Maar in bestaande bouw zijn warme schachten met een drinkwaterleiding een veel...
article 2013
document
Bronkhorst, A.J. (author), van Uffelen, M. (author), Geurts, C.P.W. (author), Aanen, L. (author), van Bentum, C.A. (author)
Pressure measurements were performed on various configurations of two high-rise building models in two atmospheric boundary layer wind tunnels in the Netherlands. A comparison was made of the interference factors of the minimum and maximum peak pressures over all pressure taps at 0 degree angle of incidence obtained for measurements on the...
conference paper 2013
document
Pahlavan, P.L. (author), Pijpers, R.J.M. (author), Paulissen, J.H. (author), Hakkesteegt, H.C. (author), Jansen, T.H. (author)
Fatigue cracks in orthotropic bridge decks are an important cause for the necessary renovation of existing bridges. Parallel utilization of various technologies based on different physical sensing principles can potentially maximize the efficiency of structural health monitoring (SHM) systems for these complex structures. A multidisciplinary SHM...
conference paper 2013
document
Dijkmans, T.J.A. (author), van Berlo, L.A.H.M. (author)
TNO heeft in een Technologie Cluster met MKB-bedrijven en belanghebbende instanties een showcase uitgewerkt waarin de mogelijkheden van 3D bestemmingsplannen en digitaal toetsen worden getoond. Een (2D) bestemmingsplan is vanuit GML (open standaard voor geo-informatie) automatisch geconverteerd naar een 3D bestemmingsplan in CityGML (open...
report 2013
document
Dijkmans, T.J.A. (author), Klerks, S.A.W. (author)
Collective self-organised (CSO) housing refers to the process of a collective of individuals that organize, finance, plan and commission their own housing projects. CSO housing can refer both to new construction, and retrofitting /refurbishment processes. The unique feature of CSO housing is the fact that CSO housing projects are undertaken by a...
conference paper 2013
document
Peelen, W.H.A. (author), Mookhoek, S.D. (author)
Omdat Asset Management steeds belangrijker wordt, heeft TNO een Road Map opgesteld waarin staat welke meet-, model- wn simulatietechnieken (MMS) in de toekomst voor goed Asset Management ontwikkeld moeten worden. Het doel is te komen tot hoogwaardige technologie voor de ondersteuning van beheer en onderhoudsbeslissingen van vitale delen van de...
article 2013
document
Sebastian, R. (author), Böhms, H.M. (author), van den Helm, P.W. (author)
Construction and maintenance activities of bridges often bring negative impacts to the urban environment in terms of disturbance, traffic jams and disruptions, noise, dust, and air pollution. Lack of coordination between the stakeholders in strategic, tactical and operational construction planning process has been identified as a key factor...
conference paper 2013
document
van der Vlies, R.D. (author), Bouma, P.W. (author), Keus, D. (author)
Dit werkboek is geschreven voor de leiding en kadermedewerkers van renovatiebedrijven en hun partners in de gehele keten. Kenmerkend voor Resultaatgericht Renoveren en Onderhouden (RgRO) is dat ook het gebruik en het onderhoud na oplevering van de renovatie in ogenschouw wordt genomen. In dit boek wordt het initiëren en programmeren, ontwerpen,...
report 2013
document
Bronkhorst, A.J. (author), Geurts, C.P.W. (author), van Bentum, C.A. (author), Blocken, B. (author)
Pressure measurements on a square plan form high-rise building model and two square high-rise building models in side-by-side arrangement were analysed using the Fast Fourier Transform (FFT) to define peak frequencies resulting from interference. For the isolated building model, a reduced frequency fred = fB/UH = 0.08 was determined on the side...
conference paper 2013
document
de Wit, J.B. (author)
Nederland staat voor de enorme opgave de bestaande woningvoorraad te verduurzamen. Op dit moment heeft ongeveer de helft van de woningen een label dat geliik of slechter is dan E. De vraag of en hoe er wordt gerenoveerd is in de eerste plaats een vraag die te maken heeft met het toekomstperspectief van de woningen (strategisch voorraadbeleid)....
article 2013
document
Wessels, P.W. (author), van Zon, A.T. (author), Basten, T.G.H. (author)
Recent developments in acoustic monitoring systems make it possible to measure complex noise situations, like urban traffic noise, continuously. Monitoring provides more insight in the noise situation, from which more specific and (cost) effective measures can be taken. Monitoring also allows direct evaluation of the effect of mitigation, or to...
conference paper 2013
document
Lubelli, B. (author), de Winter, D.A.M. (author), Post, J.A. (author), van Hees, R.P.J. (author), Drury, M.R. (author)
Clays often constitute the main component of poultices used for salt extraction from porous materials in conservation intervention. Knowledge of the evolution in porosity and pore size of clay based poultices, due to shrinkage during drying, is of crucial importance for the selection of the most suitable poultice.We have studied the porosity and...
article 2013
document
Huibregtse, J.N. (author), Napoles, O.M. (author), Dewit, M.S. (author)
To develop climate proof road infrastructure it is of importance to understand the quantitative effects of expected climate change on the performance of individual components, such as tunnels and road sections, and their contributions to the performance of the overall road network.A full understanding of quantitative effects on infrastructure...
conference paper 2013
document
de Graaf, S. (author), Geurts, C.P.W. (author), Kalkman, I.M. (author), van Bentum, C.A. (author)
Wind is een belangrijke parameter in het ontwerp van gebouwgevels. In veel gevallen bepaalt de windbelasting de dimensies van de gevelbeplating en de ophanging. Die belasting wordt voor een belangrijk deel bepaald door de mate waarin kan worden gerekend met drukvereffening. Een goede kennis van de windbelastingen leidt ertoe dat gevelsystemen...
article 2013
document
Sebastian, R. (author), Claeson-Jonsson, C. (author), Di Giulio, R. (author)
Purpose – This paper aims to introduce a method of performance-based procurement, based on the most economically advantageous tender (MEAT), for low-disturbance bridge construction projects in urban environment. Design/methodology/approach – The first part of this paper reviews the key performance indicators (KPIs) of low-disturbance...
article 2013
document
Geurts, C.P.W. (author)
article 2013
document
Caspeele, R. (author), Sykora, M. (author), Allaix, D.L. (author), Steenbergen, R.D.J.M. (author)
In contrast to the design of new structures, the assessment of existing structures often relies on the subjective judgement of the investigating engineer. An objective verification format for existing structures based on alternative partial factors is however feasible, enabling a rather simple and straightforward, but objective and coherent...
article 2013
(1 - 20 of 213)

Pages