(1 - 20 of 71)

Pages

document
Scholten, N. (author), de Vries, A. (author), Vrouwenvelder, A.C.W.M. (author)
Gelijkwaardigheid is al een onderwerp van het Bouwbesluit sinds de
article 2016
document
Scholten, N. (author), de Vries, A. (author), Vrouwenvelder, A.C.W.M. (author), Lurvink, M. (author)
Voor het beoordelen van de constructieve veiligheid van bestaande bouwconstructies en renovaties moet in Nederland gebruik worden gemaakt van NEN 8700. In deze norm is het minimum veiligheidsniveau vastgelegd. Aan deze norm uit 2011, is al de nodige aandacht besteed, ook in Cement. In dit artikel wordt de totstandkoming en de inhoud van dit...
article 2016
document
van Wolferen, J. (author), Scholten, J.E. (author)
De temperatuur in leidingschachten voor verwarmingsleidingen en tapwaterleidingen kan in de gestapelde bouw oplopen tot boven 25 °C. Daarom wordt met het oog op legionellapreventie aanbevolen geen drinkwaterleidingen in dergelijke warme schachten te monteren. Maar in bestaande bouw zijn warme schachten met een drinkwaterleiding een veel...
article 2013
document
Steenbergen, R.D.J.M. (author), Vrouwenvelder, A.C.W.M. (author), Scholten, N. (author)
Op 1 april 2012 is het nieuwe Bouwbesluit 2012 van kracht geworden en behoren nieuwe aanvragen van omgevingsvergunningen voor nieuwbouw te zijn gebaseerd op de Eurocodes. Voor beoordeling van bestaande bouw en voor verbouwprojecten moet NEN 8700 worden toegepast. Deze norm sluit aan op de Eurocodes en geeft specifieke voorschriften voor...
article 2012
document
Vrouwenvelder, A.C.W.M. (author), Scholten, N.P.M. (author), TNO Bouw en Ondergrond (author)
conference paper 2009
document
Scholten, N.P.M. (author), Vrouwenvelder, A.C.W.M. (author), TNO Bouw en Ondergrond (author)
Since 1992 there have been a number of proposals to renew calculation methods available to assess the structural safety of existing buildings. But without operational results. Upon publication of the Eurocodes NL decided to renew and to include them in the Dutch building regulations. The question was how. One decided to develop a new Dutch...
conference paper 2009
document
Scholten, N.P.M. (author), TNO Bouw (author)
article 2003
document
Scholten, N.P.M. (author)
De nieuwe bouwregelgeving biedt meer vrijheid omtrent plaatsing van meterruimtes. Bij woningen in een woongebouw mag nu altijd een gemeenschappelijke meterruimte zijn toegepast. De positionering van de meterruimte ten opzichte van de toegang van een woning is verduidelijkt
article 2003
document
Scholten, N.P.M. (author)
Traphekken en vloerafscheidingen zijn bedoeld om de veiligheid te waarborgen. De nieuwe bouwregelgeving bevat per gebruiksfunc-tie voorschriften voor deze veiligheidsvoorzieningen. Soms kan het echter toch nodig zijn om in een bouwovereenkomst aanvullende eisen te stellen om voldoende veiligheid te verkrijgen. Ook bij bestaande bouw zijn...
article 2003
document
Scholten, N.P.M. (author)
De eisen rond branddoorslag en -overslag zijn soms te strin-gent maar vaak ook zo vrijblijvend dat een onveilig gebouw kan ontstaan. Voor schachten, kokers en kanalen gelden geen afzonderlijke regels meer. Dat leidt tot onduidelijkheid.
article 2003
document
Hamerlinck, A.F. (author), Scholten, N.P.M. (author)
Optoppen, luchtgebonden bouwen en opbouwen zijn allemaal omschrijvingen voor het bouwen op bestaande daken. Hoog in de lucht ligt nog een omvangrijk bouwterrein braak dat al wel grotendeels bouwrijp is. De brandveiligheids-eisen uit het Bouwbesluit 2003 zijn echter verschillend voor het bestaande gebouw en de opbouw, een probleem dat Bouwen met...
article 2003
document
Havermans, J.B.G.A. (author), Abdul Aziz, H. (author), Scholten, H. (author)
article 2003
document
Scholten, N.P.M. (author)
In de praktijk blijkt er verwarring te zijn tussen de termen niet-besloten ruimte en buiten-lucht. Dit geldt met name voor atria en tweedehuid-gevels. Bij uitbreiding van brand via buitenlucht gelden de regels voor brandoverslag. De discus-sie over het al dan niet besloten zijn van deze ruimtes is alleen relevant voor ruimtes waardoor wordt...
article 2003
document
Scholten, N.P.M. (author)
De verplichting om de CE-mar-kering voor bouwproducten te voeren komt nu in een stroom-versnelling. Dit heeft ook gevol-gen voor het Bouwbesluit 2003 en de nationale normbladen van NEN en de beoordelings-richtlijnen voor het afgeven van erkende kwaliteitsverklaringen
article 2003
document
Scholten, N.P.M. (author), TNO Bouw (author)
other 2002
document
Scholten, N.P.M. (author), TNO Bouw (author)
article 2002
document
Scholten, N.P.M. (author), TNO Bouw (author)
article 2002
document
Scholten, N.P.M. (author), TNO Bouw (author)
conference paper 2002
document
Scholten, N.P.M. (author), TNO Bouw (author)
conference paper 2002
document
Scholten, N.P.M. (author), TNO Bouw (author)
Het geconverteerde Bouwbesluit kent een nieuwe terminologie. De inmiddels ingeburgerde gebouwfuncties zijn afgeschaft en vervan-gen door gebruiksfuncties. De gebruiksfunctie heeft geen betrekking op een totaal gebouw maar op (groepen van) ruimten of delen van ruimten. De toegekende gebruiksfuncties zijn uitgangspunt voor de eisen die het...
article 2002
(1 - 20 of 71)

Pages