(1 - 20 of 153)

Pages

document
Pennekamp, E. (author)
De toelichting op de begroting 1992 bevat­te een aanzienlijke paragraaf over arbeids­omstandigheden, meer dan in de afgelopen jaren. Een vrijwel integrale weergave van de plannen van minister De Vries en staatssecretaris Ter Veld.
article 1991
document
Pennekamp, E. (author)
Het Universitair Bedrijven Centrum Nijmegen (UBC) herbergt een kleine twintig wetenschappelijke ondernemers (of ondernemende wetenschappers). Een daarvan is dr.ir. Frans Jongeneelen, directeur van lndusTox Consultancy & Services, een raadgevend en dienstverle­nend adviesbureau op het gebied van de chemische hygiene van het leef- en werkmilieu.
article 1991
document
TNO Preventie en Gezondheid (author)
De arbeidsmarktpositie van chronisch zieken is een groot maatschappelijk probleem. Gegevens ontbreken om een betrouwbare schatting te maken van het aantal mensen met een chronische aandoening in Nederland en hun deelname aan het arbeidsproces. Desalniettemin is veilig aan te nemen dat enkele honderdduizenden mensen in verband met een chronische...
book 1994
document
de Vos, E.L. (author), Wevers, C.W.J. (author)
Reïntegratie wordt door het kabinet in de Sociale Nota 1999 bestempeld als speerpunt van beleid, want 'hoe succesvoller de reïntegratie, hoe kleiner de kans dat de economische groei wordt afgeremd door knelpunten op de arbeidsmarkt'. Eén van de regelingen die de vorige regering hiervoor in het leven heeft geroepen is de Wet op de (re)integratie...
article 1998
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), Evers, G.E. (author), de Haan, H.F. (author), Smulders, P.G.W. (author)
In dit rapport wordt verslag gedaan van ontwikkelingen ten aanzien van het zelfstandig ondernemerschap in Duitsland, Frankrijk, Italië, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. In het vergelijkend vijf landen-onderzoek staan drie vragen centraal: Welke ontwikkelingen doen zich voor ten aanzien van het zelfstandig ondernemerschap? Verkeren...
report 1998
document
Wynne, R. (author), Gründemann, R.W.M. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Major changes in the world of work have led to increases in part-time working, short-term contracts and an increase in the number of career changes which people make during their working lives. These labour market changes have been accompanied and to some degree stimulated by increasing global competition, by changes in the technologies used in...
book 1999
document
TNO Arbeid (author), Grijpstra, D.H. (author), Klein Hesselink, D.J. (author), de Klaver, P.M. (author), Miedema, E.P. (author)
Op 1 januari 1999 is de Wet Flexibiliteit en Zekerheid (de Flexwet) in werking getreden. Het is de bedoeling van deze wet een nieuw evenwicht aan te brengen in de belangen van werkgevers en werknemers wat betreft de arbeidsverhoudingen. Enerzijds moet de Flexwet de flexibele bedrijfsvoering van de werkgevers stimuleren, anderzijds moet deze wet...
book 1999
document
TNO Arbeid (author), Coffeng, P.P.C. (author), Marcelissen, F.H.G. (author), van den Berg, S.A. (author)
Dit rapport bevat een verslag van de werkconferentie die op 1 juli 1998 is gehouden in gebouw Malietoren van VNO-NCW Den Haag. De werkconferentie werd georganiseerd door TNO Arbeid ten behoeve van de Branche Organisatie Arbodiensten (BOA), in het kader van een ontwikkelingsproject gefinancierd door het Ministerie van SZW. De conferentie heeft...
report 1999
document
Kraan, K.O. (author), Wiezer, N. (author)
De moderne informatie- en communicatietechnologie (ICT) heeft onmiskenbaar een grote invloed op de manier waarop arbeid is ingericht. De effecten van ICT op arbeid kunnen echter zeer divers zijn. Ook de mechanismen van be•nvloeding lopen uiteen en laten zich moeilijk vanuit een enkel gezichtspunt beschrijven. In de discussie over de aard, inhoud...
bookPart 2000
document
Dhondt, S. (author), Kraan, K. (author), TNO Arbeid (author)
Nederland wordt overspoeld door een 'informatiemaatschappijhype'. Telkens weer wordt geroepen dat we de trein van de vernieuwing niet mogen missen. Maar wat heb je als werknemer en als bedrijf in deze nieuwe tijd precies nodig? En wat betekenen deze ontwikkelingen voor de overheid die graag wil sturen? In dit boek worden allereerst de recente...
book 2001
document
Smulders, P. (author), Houtman, I. (author), Klein Hesselink, J. (author), TNO Arbeid (author)
Deze trendrapportage brengt de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van arbeid in Nederland in kaart, zoals arbeidsomstandigheden, arbeidsverhoudingen, arbeidsmarkt en sociale zekerhheid, personeelskenmerken en effecten op personeel en bedrijf. De belangrijkste conclusies zijn: dat het werktempo in Nederland lijkt te te zijn gestabiliseerd...
book 2001
document
TNO Arbeid (author), Gründemann, R.W.M. (author), Willemsen, M. (author), de Vries, S. (author), van Vuuren, C.V. (author)
Kwantitatief onderzoek onder ruim duizend organisaties uit zowel de markt- als de overheidssector laat zien hoe momenteel in Nederland het personeelsbeleid er uit ziet, welke veranderingen er de afgelopen jaren geweest zijn en in hoeverre dit beleid voldoet aan criteria van Human Resource Management. Hoewel de huidige situatie gunstig is voor de...
report 2001
document
Smulders, P. (author)
De Arbeidssituatie survey is opgezet om de arbeidssituatie van de beroepsbevolking in al zijn facetten te monitoren. In oktober en november 2000 is de survey voor het eerst uitgevoerd. Van de in totaal 8 230 benaderde werknemers en zelfstandigen, een aselecte steekproef uit de beroepsbevolking, stuurden 4 434 personen (53 procent) een ingevulde...
article 2002
document
TNO Arbeid (author), Korver, T. (author), Oeij, P. (author)
Op 10 oktober 2002 werd in Rotterdam het Derde Vlaams-Nederlandse arbeidsmarktcongres 'De diversiteit in levenslopen: consequenties voor de arbeidsmarkt' gehouden, georganiseerd door het SISWO/Instituut voor Maatschappijwetenschappen in samenwerking met het Steunpunt Werkgelegenheid en Vorming. De 6e sessie ging over loopbaanbeleid en...
book 2002
document
TNO Arbeid (author), Jettinghoff, K. (author), van den Bossche, S.N.J. (author), Houtman, I.L.D. (author)
The European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions asked TNO Work and Employment to report on the quality of work and employment in the sector ‘Road Transport’, and sub sector ‘Freight transport by road’ in the Netherlands. Other research institutes were asked to do the same for the situation in the other EU-countries....
book 2003
document
TNO Arbeid (author), van den Bossche, S.N.J. (author), Jettinghoff, K. (author), Houtman, I.L.D. (author)
The European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions has asked TNO Work & Employment to report on the quality of work and employment in the sector of Hotels & Restaurants in The Netherlands. Other research institutes were asked to do the same for the situation in the other EU-countries. The reports assess the impact of...
book 2003
document
TNO Arbeid (author), Oeij, P.R.A. (author), Korver, T. (author), Gründemann, R.W.M. (author)
In dit onderzoeksrapport wordt de arbeidsmarktsituatie van met name oudere werknemers besproken. Aan de orde komen onder meer ontwikkelingen in de vraag naar en het aanbod van arbeid. Ook wordt gekeken naar het employabilitybeleid van arbeidsorganisaties en de wijze waarop oudere werknemers daarvan gebruik maken.Ten slotte wordt ook aandacht...
report 2003
document
TNO Arbeid (author), Andries, F. (author), Jettinghoff, K. (author), Kremer, A.M. (author)
Dit rapport bevat een verslag van het vervolgonderzoek rond werknemers met chronische bronchitis en emfyseem, samengevat onder de term ‘chronic obstructive pulmonary disease’ (COPD). Het doel van het vervolgonderzoek is om inzicht te krijgen in het gebruik van de mogelijkheden die de Wet Rea biedt voor mensen met COPD om aan het werk te blijven...
report 2003
document
Korver, T. (author), Oeij, P. (author)
In dit artikel wordt de vraag gesteld of (delen van) de personeelsfunctie niet beter uitbesteed kan/kunnen worden. Met name de grotere behoefte aan flexibiliteit van zowel werknemers (levensloopvraagstukken) als van organisatie stelt de bedrijven voor problemen. Kunnen die problemen het best binnen de schaal van een organisatie worden opgelost?...
article 2003
document
TNO Arbeid (author), de Groot, M.C. (author), Oeij, P.R.A. (author)
In deze rapportage worden de resultaten en conclusies beschreven van het onderzoek 'Employability in de sector Rundveeverbetering'. Doel van het onderzoek is het in kaart brengen van de oordelen van werknemers over het employabilitybeleid binnen de sector Rundveeverbetering. Het onderzoek is door TNO Arbeid uitgevoerd in maart-april 2003 en is...
report 2003
(1 - 20 of 153)

Pages